Зміст журналівНапрямки підвищення балансової надійності в об’єднаній енергосистемі України за рахунок використання електротеплових генераторів

1Ленчевський Є.А., канд. техн. наук, ст. наук. співр., https://orcid.org/0000-0001-7951-508X ,
2Годун О.В., канд. техн. наук, https://orcid.org/0000-0001-9447-7560
1Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
2Науково-технічний центр ДП НАЕК «Енергоатом», вул. Гоголівська, 22/24, м. Київ, 01032, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2021, 2(65):36―43
https://doi.org/10.15407/pge2021.02.036
Рубрика: Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
УДК: 621.311
Надійшла: 28.01.2021
Опубліковано: 29.06.2021

Анотація:

У роботі розглянуто перспективний напрямок вирішення актуального для Об’єднаної енергосистеми України питання щодо створення в останній бездефіцитних резервів маневрених генеруючих потужностей для виконання процесів первинного, вторинного і третинного регулювання частоти. За наявності у Об’єднаній енергосистемі бездефіцитних резервів маневрених генеруючих потужностей стане цілком можливим здійснити повноцінну інтеграцію ОЕС України до ENTSO-E, а також суттєво наблизити терміни її проведення.
Однією з особливостей створення в Об’єднаній енергосистемі бездефіцитного резерву стало використання нового способу, за якого формування маневрених генеруючих потужностей здійснюється безпосередньо у електромережі АЕС за допомогою спеціально призначеної комплексної системи (АЕС + ЕТГ).
За проведеними розрахунками формування бездефіцитного третинного резерву у електромережі АЕС дасть можливість Об’єднаній енергосистемі отримувати додатковий щорічний прибуток у 2,36 млрд. $ США.
Передбачається, що використання у Об’єднаній енергосистемі нової комплексної системи (АЕС + ЕТГ) потужністю 2000 МВт забезпечить можливість вивести із експлуатації 10 маневрених енергоблоків ТЕС, а також розформувати ще 28 енергоблоків ТЕС, які за традиційних методів формування первинного і вторинного резервів були призначені лише частково зменшити потребу цих резервів у маневрених генеруючих потужностях. Це сприятиме виконанню «Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок та цільового показника питомих витрат палива на виробництво електроенергії ТЕС» встановленого Енергетичною Стратегією на рівні 2035 р.
За попередніми оцінками проект нової комплексної системи (АЕС + ЕТГ) повністю відповідає головним критеріям нової «Методології аналізу витрат і вигід проектів розвитку електричних мереж» і може бути представлений на конкурсну комісію для подальшої реалізації.

Ключовi слова: Об’єднана енергосистема України, електротепловий генератор, добовий графік навантаження, оптовий ринок електроенергії

Лiтература:

 1. План розвитку системи передачі на 2020–2029 роки. НЕК «Укренерго». URL: https://euea-energyagency.org/wp-content/uploads/2020/04/Plan-Ukrenergo.pdf
 2. Петрик І. Десять найдешевших електростанцій не створюють найефективнішої енергосистеми. URL: https://mind.ua/publications/20202114-igor-petrik-desyat-najdeshevshih-elektrostancij-ne-stvoryuyut-najefektivnishoyi-energosistemi (дата звернення: 06.08.2020).
 3. Кулик М.М. Техніко-економічні аспекти використання споживачів-регуляторів у системах автоматичного регулювання частотою і потужністю. Проблеми загальної енергетики. 2015. Вип. 1(40). С. 20—28. https://doi.org/10.15407/pge2015.01.020
 4. Запорожець Ю.М. Теплові електростанції України перед дилемою: або закриття, або інтенсивне відновлення. Інститут відновлюваної енергетики НАН України. Наукові праці. Техногенна безпека. 2013. Вип. 198. Т. 210. С. 31—38.
 5. Казанский С.В., Матеенко Ю.П. Обеспечение балансовой надежности электроэнергетических систем с возобновляемыми источниками энергии. Відновлювана енергетика. 2019. № 2. С. 6—12.
 6. Ленчевський Є.А., Шляпін В.А. Новий підхід у вирішенні питання щодо керування режимом Рівненської і Хмельницької АЕС при змінах поточного навантаження на підстанції ПС 750 кВ «Київська». Енергетика та Електрифікація. 2017. № 4. С. 12—19.
 7. План розвитку об`єднаної енергосистеми України на 2017–2026 рр. URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2016/12/Proekt-Planu-rozvytku-OES-Ukrayiny-na-2017-2026-roky.pdf (дата звернення: 10.01.2021).
 8. Технології гнучкості для інтеграції ВДЕ в енергосистему. URL: http://uwea.com.ua/uploads/docs/1568872256-2.pdf
 9. Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей. НЕК «Укренерго», 2017. URL: https://ua.energy/.../2017/.../Zvit-z-otsinky-vidpovidnosti-dostatnosti-generuyuchyh-otuzhnostej.pdf (дата звернення: 06.12.2020 ).
 10. Електричні котли EKOL. URL: http://www.tkolbmo.ru/electric-boilers (дата звернення: 07.08.2020).
 11. Інформаційно–аналітичний журнал «Енергобізнес». № 7/1149. URL: www.e-b.com.ua (дата звернення: 10.08.2020).
 12. Міністерство енергетики та вугільної промисловості підняло ціну на вугілля. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2435632-minenergopidnalo-cinu-na-vugilla.html (дата звернення: 06.08.2020).
 13. «ЕНЕРГОІНФОРМ-ИНФОРМЭНЕРГО». Випуск № 577, 01.01-31.01.2020, НТСЕУ. URL: https://www.ntseu.net.ua › review577-202001 (дата звернення: 06.08.2020).
 14. Про підготовку обладнання електростанцій і теплових мереж до їх надійної та ефективної роботи у 2006 році: Наказ Міністерства палива та енергетики України від 23.02.2006 № 50. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0050558-06#Text (дата звернення: 10.12.2020).
 15. Підготовка теплових електростанцій до проходження ОЗП 2009/2010 року виконується за планом згідно із завданням Мінпаливенерго. НАК «Енергетична компанія України». URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=159063 (дата звернення:10.08.2020).
 16. Стратегічний план розвитку ПрАТ «Укргідроенерго» на 2019–2023 роки. Міністерство палива та енергетики України, 2018. URL: https://uhe.gov.ua/sites/default/files/2019-04/Стратегія_2019_2023.pdf (дата звернення: 07.12.2020).
 17. Ленчевський Є.А. Автоматизоване керування потужними електрокотлами як дієвий засіб зниження нерівномірності добових графіків електричних навантажень Об’єднаної енергосистеми. Проблеми загальної енергетики. 2016. Вип. 4(47). С. 50—57. https://doi.org/10.15407/pge2016.04.050
 18. Шульженко С.В. Техніко-економічні показники виробництва електроенергії АЕС в маневреному режимі. Проблеми загальної енергетики. 2016. Вип. 1(44). С. 34—40. https://doi.org/10.15407/pge2016.01.034

Скачування:

Повний текст (PDF)