Зміст журналівВитрати палива технологій теплової енергетики в маневрених режимах

Коберник В.С., https://orcid.org/0000-0001-8727-7157
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2020, 4(63):45―49
https://doi.org/10.15407/pge2020.04.045
Рубрика: Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
УДК: 621.311
Надійшла: 21.10.2020
Опубліковано: 28.12.2020

Анотація:

Характерною рисою сучасного розвитку енергетики є збільшення нерівномірності графіків енергетичних систем. Структура генеруючих потужностей української енергетики переобтяжена базовими потужностями і характеризується гострим дефіцитом маневрених потужностей. Для покриття нерівномірності навантаження енергосистеми при роботі існуючих та будівництві нових енергетичних установок необхідно враховувати можливість їх експлуатації в маневрених режимах з найкращими показниками економічності. У статті визначено вплив роботи енергетичних установок в маневрених режимах на питомі витрати умовного палива на відпущену електричну енергію при роботі на газовому або вугільному паливі. Витрата палива на пуск блоку залежить від його типу і часу простою в резерві. Підвищенню маневреності електростанцій сприяє застосування парогазових і газотурбінних установок. Альтернативними варіантами розвитку теплової енергетики є впровадження газопоршневих електростанцій і енергоблоків з котлами киплячого шару. Отримано формули для розрахунків витрат палива на пуски та питомих витрат залежно від навантаження і від ступеня їх залучення до регулювання навантаження для різних технологій теплової енергетики: паротурбінних конденсаційних і теплофікаційних енергоблоків; парогазових і газотурбінних установок; газопоршневих установок; енергоблоків з котлами киплячого шару. Для підвищення маневреності електростанцій, що працюють на викопному паливі, необхідна модернізація устаткування та оновлення програмного забезпечення. Кількісна оцінка ефективності енергоблоків і окремих енергетичних установок при їх роботі в змінних режимах має важливе значення для прогнозування структури генеруючих потужностей енергетичних систем, вибору найбільш вигідного складу функціонуючого обладнання при різних графіках електричних навантажень.

Ключовi слова: теплова енергетика, енергоблок, маневрений режим, електричне навантаження, питома витрата палива

Лiтература:

 1. Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей. Укренерго. 2019. 73 с. URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2019/12/Zvit-z-otsinky-vidpovidnosti-2019.pdf (дата звернення: 06.10.2020).
 2. ГКД 34.10.502 – 2003. Витрата газомазутного палива під час спалювання на ТЕС України кам'яного вугілля з виходом летких речовин менше 20%. URL: https://www.yumpu.com/xx/document/read/55413855/gkd-34-10-502-2003-rashod-gazomazutnog (дата звернення: 06.10.2020).
 3. Дрьомін В.П., Костенко Г.П., Згуровець О.В. Аналіз витрат палива блоками ТЕС i можливостей їх економії при регулюванні електроспоживання. Проблеми загальної енергетики. 2008. Вип. 1(17). С. 73—77. URL: http://pge.org.ua/index.php?option=com_docman&task=art_list&mid=20081&gid=17&lang=ua
 4. Ковецкий В.М., Ковецкая М.М. Оценка маневренных возможностей энергогенерирующих установок для обеспечения качества электроэнергии. Проблеми загальної енергетики. 2007. Вип. 2(16). С. 47—54. URL: http://pge.org.ua/index.php?option=com_docman&task=art_details&mid=20072&gid=186&lang=ua
 5. СО 34.09.112-2001 Нормы потерь топлива, электроэнергии и пара при пусках теплофикационных энергоблоков мощностью 60–250 МВт тепловых электростанций. 2001. 7 с. URL: http://normativ.info/list_files.php?put=excel_base/norms/sto.csv&n=847
 6. Мошкарин О.В., Мельников Ю.В. Оценка показателей работы мощных одноцелевых парогазовых и паросиловых энергоблоков на частичных нагрузках. Вестник Ивановского государственного энергетического университета. 2007. Вып. 2. С. 1—4. URL: http://ispu.ru/files/str._3-6_1.pdf
 7. Белобородов С.С. Многофакторный анализ и разработка высокоманевренной ТЭЦ для прохождения суточных графиков потребления электроэнергии ОЭС России. МЭИ. Дис. канд. техн. наук. Специальность: 05.14.01 – Энергетические системы и комплексы. 2019. 212 с. URL: https://mpei.ru/diss/Lists/FilesDissertations/399-%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf (дата звернення: 06.10.2020).
 8. Решения для электростанций. Wärtsilä. 2016. 92 с. URL: https://cdn.wartsila.com/docs/default-source/local-files/russia/power-plants/power-plants-solutions_russian_06_2016.pdf?sfvrsn=caf86444_2 (дата звернення 06.10.2020).
 9. Платонов А.С., Пихлецкий В.В. Оценка эффективности работы мини-ТЭЦ на базе газопоршневых установок. Современная наука. Серия «Естественные и Технические науки». 2013. № 11-12. С. 21—28. URL: http://www.nauteh-journal.ru/index.php/----etn13-11/1059-a
 10. Возможности и преимущества газопоршневых установок в когенерационных автономных электростанциях. URL: https://manbw.ru/analitycs/gazoporshnevye-installations-cogeneration-autonomus-power-stations.html (дата звернення: 17.08.2020).
 11. Рябов Г.А. Перспективы освоения технологии сжигания угля в циркулирущем кипящем слое на российских угольных ТЭС: презентация. Международная научно-практическая конференция «УгольЭко-2016». М.: ВТИ. 2016. 27 с. URL: http://coaleco.ru/wp-content/uploads/2016/10/3-Ryabov-VTI-Coaleco2016.pdf

Скачування:

Повний текст (PDF)