Зміст журналівПерспективи впровадження внутрішньої системи торгівлі квотами на викиди парникових газів в Україні

Парасюк Н.В., канд. техн. наук,
Лебідь М.В., https://orcid.org/0000-0003-0994-4182
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2019, 2(57):53-59
https://doi.org/10.15407/pge2019.02.053
Рубрика: Екологічні аспекти енергетики та захист довкілля
УДК: 504: 620.9
Надійшла: 15.05.2019
Опубліковано: 26.06.2019

Анотація:

Стаття присвячена аналізу одного з ефективних заходів зі скорочення викидів парникових газів у світі та перспектив його впровадження в Україні для виконання Україною зобов’язань за Паризькою угодою, а саме ринкового механізму – системи торгівлі квотами на викиди парникових газів. На даний час приблизно 40 країн та понад 20 міст, штатів і регіонів, на долю яких припадає чверть світових викидів парникових газів, визначають ціну на квоти викидів парникових газів, як основний інструмент зі скорочення обсягів викидів парникових газів та/або забезпечення їхнього помірного зростання. Все більше таких юрисдикцій впроваджують плату за викиди парникових газів шляхом розробки та впровадження схем торгівлі квотами на викиди парникових газів.
В той самий час, як світ оцінює наслідки Паризької кліматичної угоди, увага переноситься від визначення напрямів скорочення обсягів викидів парникових газів (у формі національно визначених внесків) на важливі питання шляхів досягнення цих скорочень, та звітування про них в рамках майбутніх механізмів міжнародного обліку скорочень викидів парникових газів.
У цій статті визначено найбільш важливі кроки при створенні структури системи торгівлі квотами на викиди парникових газів в Україні. Водночас автори спираються на концептуальний аналіз та на деякі найбільш практичні уроки, отримані станом на сьогодні внаслідок впровадження систем торгівлі по всьому світові, включаючи Європейський Союз, декілька провінцій і міст у Китаї, Каліфорнію, Квебек, північно-східні штати Америки, Альберту, Нову Зеландію, Казахстан, Республіку Корею, Токіо і Сайтама.
Перехід економіки України на шлях низьковуглецевого зростання є важливою складовою політики держави із забезпечення сталого розвитку, зокрема у контексті глобальних цілей сталого розвитку на довгострокову перспективу. Основні заходи та політики, спрямовані на запобігання зміні клімату включають енергозбереження, енергоефективність, відновлювану енергетику, податок на викиди вуглецю, системи торгівлі квотами на викиди та інші.

Ключовi слова: парникові гази, торгівля, сектори, дохід, енергетика, угода.

Лiтература:

  1. Паризька угода. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l61 (дата звернення: 22.02.2019).
  2. Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року. Київ, 2017. URL: https://menr.gov.ua/files/docs/Proekt/LEDS_ua_last.pdf (дата звернення: 21.03.2019).
  3. The 2030 climate and energy framework. URL: https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en (дата звернення: 22.03.2019).
  4. Директива Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку електроенергії. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_571 (дата звернення: 11.04.2019).
  5. Торговля выбросами парниковых газов по всему миру: Ежегодный отчет 2017. Берлин: ICAP. URL: https://icapcarbonaction.com/en/?option=com_attach&task=download&id=444 (дата звернення: 22.03.2019).
  6. World Bank and Ecofys. (2018). “State and Trends of Carbon Pricing 2018 (May)”, by World Bank, Washington, DC. Doi: 10.1596/978-1-4648-1292-7 (дата звернення: 03.04.2019).
  7. Партнерство задля створення вуглецевих ринків (partnership for market readiness - pmr) URL: https://menr.gov.ua/content/partnerstvo-zadlya-stvorennya-vuglecevih-rinkiv-partnership-for-market-readiness--pmr.html (дата звернення: 11.04.2019).
  8. Національний кадастр антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів 1990-2016 рр. URL: https://menr.gov.ua/files/docs/Zmina_klimaty/Ukraine_NIR_2018%20project.pdf (дата звернення: 21.03.2019).
  9. Нормативно-правова база. URL: https://menr.gov.ua/news/32022.html (дата звернення: 11.04.2019).

Скачування:

Повний текст (PDF)