Зміст журналівАналіз впливу технічного стану та умов експлуатації на ефективність та надійність енергоблоків теплових електростанцій в ОЕС України

1Кєсова Л.О., д-р техн. наук, проф.,
2Коберник В.С., https://orcid.org/0000-0001-8727-7157 ,
2Дубровський В.В., канд. техн. наук, ст. наук. співр., https://orcid.org/0000-0002-7456-0444
1Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", пр. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна
2Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2019, 2(57):46-52
https://doi.org/10.15407/pge2019.02.046
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 621.311
Надійшла: 22.04.2019
Опубліковано: 26.06.2019

Анотація:

Проаналізовано технічний стан та характеристики роботи енергоблоків теплових електростанцій України. Виявлено значні зміни умов експлуатації енергоблоків (старіння обладнання, низька маневреність при регулюванні графіків електричних навантажень в об’єднаній енергосистемі, паливні проблеми), що призвело до зростання питомих витрат палива на виробництво електроенергії, зменшення коефіцієнта використання встановленої потужності, збільшення викидів в навколишнє середовище у порівнянні зі світовим рівнем. Оцінено вплив маневрених режимів роботи на додаткові витрати газу на ТЕС. Проведено порівняння поточних викидів димових газів з технологічними нормативами допустимих викидів на окремих енергоблоках і ТЕС. Проаналізовано плани розвитку теплоенергетичних потужностей України щодо мінімізації негативних факторів в роботі теплових електростанцій.

Ключовi слова: теплова електрична станція, енергоблок, технологічний стан ТЕС, викиди димових газів.

Лiтература:

 1. Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей. К.: ДП НЕК «Укренерго», 2017. 117 с. URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2017/10/Zvit-z-otsinky-vidpovidnosti-dostatnosti-generuyuchyh-potuzhnostej.pdf (дата звернення: 10.12.2018).
 2. Інформація про роботу електроенергетичного комплексу. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245183225 (дата звернення: 10.12.2018).
 3. Зарубіжний досвід з підвищення енергетичної ефективності та впровадження нових технологій виробництва електричної енергії. ВП НТЦЕ ДП НЕК «Укренерго». 2014. 73 с.
 4. Саква Ю. Эксплуатировать – дорого, остановить – невозможно! 19.06.2018. URL: http://uaenergy.com.ua/post/31003 (дата звернення: 10.12.2018).
 5. СТО 70238424.27.100.008-2008. Блочные установки. Условия поставки. Нормы и требования. М., 2008. URL: https://meganorm.ru/Data2/1/4293808/4293808247.htm (дата звернення: 22.02.2019).
 6. Панина А.Г. Перспективы развития электроэнергетики. Модернизация. М., 2018. URL: http://media.rspp.ru/document/1/7/a/7a1057e702babe86648c07e6b4bc706e.pdf (дата звернення: 22.03.2019).
 7. Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 541 від 22.10.2008. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1110-08 (дата звернення: 10.04.2019).
 8. Про внесення змін до наказу Мінприроди від 22 жовтня 2008 року № 541: Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.02.2018 № 62. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0290-18#n6 (дата звернення: 11.04.2019).
 9. Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів від 08.11.2017 р. № 796-р.
 10. Дубовський С.В., Коберник В.С. Техніко-економічні оцінки перспективних природоохоронних технологій теплової енергетики України. Проблеми загальної енергетики. 2013. Вип. 2(33). С. 49—56.
 11. Кулик М.М., Горбулін В.П., Кириленко О.В. Концептуальні підходи до розвитку енергетики України (аналітичні матеріали). К.: Інститут загальної енергетики НАН України, 2017. 78 с.
 12. Нова енергетична стратегія України до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність». 2017. 53 с. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245213112 (дата звернення: 11.04.2019).

Скачування:

Повний текст (PDF)