Зміст журналівВикористання ентальпії охолодження високотемпературних елементів теплових установок методом термохімічної регенерації (термохімічний захист)

Шрайбер О.А., д-р техн. наук, проф., https://orcid.org/0000-0003-2610-568X
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2016, 4(47):68-72
https://doi.org/10.15407/pge2016.04.068
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 536.524
Надійшла: 20.10.2016
Опубліковано: 24.11.2016

Анотація:

Традиційний спосіб охолодження високотемпературних елементів різноманітних теплових установок, пов’язаний із використанням теплоізоляційних матеріалів, має істотні недоліки, тому що на охолодження витрачається значна частина енергії палива. Принципово відмінний спосіб – це технологія термохімічної регенерації, пристосована до задачі, що розглядається (термохімічний захист). Відома модель такої системи містить серйозні помилки, і тому розроблено більш коректну модель, що базується на розрахунку конверсії палива та теплообміну реагуючої базової суміші зі стінкою. Треба узгодити інтенсивність цих процесів і, таким чином, виконати умови енергетичного балансу. Представлено приклади розрахунків, що відкривають можливість це зробити.

Ключовi слова: високотемпературні елементи, термохімічний захист, конверсія палива, теплообмін, енергетичній баланс, математична модель.

Лiтература:

  1. Носач В.Г. Энергия топлива / В.Г. Носач. – К.: Наукова думка, 1989. – 148 с.
  2. Шрайбер О.А. Використання теплових вторинних енергоресурсів методом термохімічної регенерації. Розрахунок конверсії палива / О.А. Шрайбер // Проблеми загальної енергетики. – 2013. – № 2(33). – С. 39–42.

Скачування:

Повний текст (PDF)