Зміст журналівОбґрунтування прогнозних обсягів потенціалу енергозбереження в укрупнених секторах економіки з урахуванням технологічних і структурних зрушень

Маляренко О.Є., канд. техн. наук, ст. наук. співр., https://orcid.org/0000-0001-5882-916X ,
Майстренко Н.Ю., канд. техн. наук, https://orcid.org/0000-0002-1757-1665 ,
Станиціна В.В., канд. техн. наук, https://orcid.org/0000-0002-1005-6185
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2016, 4(47):58-67
https://doi.org/10.15407/pge2016.04.058
Рубрика: Наукові основи енергозбереження та енергозберігаючої політики
УДК: 621.311.183
Надійшла: 07.11.2016
Опубліковано: 24.11.2016

Анотація:

Розглянуто суттєві зміни, що відбулись в економіці України за останні три роки. Уточнено прогноз ВВП на коротко-, середньо- і довгострокову перспективу за розробками провідних зарубіжних та українських інституцій. Розроблена нова прогнозна структура економіки на період до 2040 року, що відображає основні тенденції господарського розвитку країни. Проаналізовано загальний алгоритм визначення економічно доцільного потенціалу енергозбереження та структуру і обсяги споживання природного газу, вугілля та електроенергії в укрупнених секціях економіки та населенням. Запропоновано ефективні заходи з енергозбереження для енергоємних ВЕД.
Обґрунтовано прогнозні макроекономічні показники та оцінено прогнозні обсяги економії вугілля, природного газу, електричної енергії до 2040 р. з визначенням технологічного і структурного потенціалів енергозбереження за видами економічної діяльності і окремими технологіями. Виявлено, що структурний фактор є більшим у споживанні електроенергії і приблизно однаково з технологічним впливає на споживання палива.

Ключовi слова: газоємність, вуглеємність, електроємність, валова додана вартість, прогноз, структура, секція економіки.

Лiтература:

 1. Енергетична стратегія України до 2030 р. редакції 2013 р. – Режим доступу: http://www.energoatom.kiev.ua/ua/about/strategy_2030/.
 2. World Economic Outlook за жовтень 2016 р. – Режим доступу: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/.
 3. Всемирный Банк заметил стабилизацию украинской экономики. – Режим доступу: http://biz.censor.net.ua/news/11986/vsemirnyyi_bank_zametil_stabilizatsiyu_ukrainskoyi_ekonomiki.
 4. Форма статистичної звітності №4-МТП «Звіт про залишки і використання палива та пально-мастильних матеріалів» (річна). 2013–2015 рр.
 5. Маляренко О.Є. Удосконалений методичний підхід до визначення економічно доцільного потенціалу енергозбереження в енергоємних видах економічної діяльності / О.Є. Маляренко, Н.Ю. Майстренко, В.В. Станиціна // Проблеми загальної енергетики. – 2015. – №3. – С. 23-30. https://doi.org/10.15407/pge2015.03.023
 6. Агеєва Т.П. Методичні основи оцінки енергозбереження та прогнозування енергоспоживання в сфері житлового та комунально-побутового обслуговування населення України: Автореф. ... канд. техн. наук. – Київ, 2002. – 22 с.
 7. Звіт про НДР «Розвиток теоретичних засад та розроблення методів і засобів прогнозування потреби в енергетичних ресурсах з урахуванням структурних і технологічних зрушень», ДР № 0113U001133, Інв. № 0716U000186 / Наук. кер. О.Є. Маляренко; Н.Ю. Майстренко, В.В. Станиціна. – К.: ІЗЕ НАН України, 2015. – 249 с.
 8. Маляренко О.Є. Методичний підхід до визначення прогнозної структури споживання первинного палива // Проблеми загальної енергетики. – 2016. – №3. – С. 28–39. https://doi.org/10.15407/pge2016.03.028
 9. Маляренко О.Є. Прогнозування рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів з урахуванням потенціалу енергозбереження при структурних змінах в економіці / О.Є. Маляренко, Н.Ю. Майстренко // Проблеми загальної енергетики. – 2015. – №2. – С.5–22. https://doi.org/10.15407/pge2015.02.005
 10. Маляренко Е.Е. Показатели энергетической эффективности и определение потенциала энергосбережения в промышленных технологиях / Е.Е. Маляренко, Н.Ю. Майстренко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2015. – №3. – С.18–28.
 11. Енергоінформ №503 та №484 – Режим доступу: http://avpgo.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/obzor-503.doc, http://avpgo.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/obzor-484.doc.

Скачування:

Повний текст (PDF)