Зміст журналівАналіз критичних сценаріїв, пов’язаних із припиненням дії окремих міжнародних договорів у газовій галузі України

Лещенко І.Ч., канд. техн. наук, ст. наук. співр., https://orcid.org/0000-0003-3382-4762
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2016, 4(47):30-39
https://doi.org/10.15407/pge2016.04.030
Рубрика: Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів
УДК: 656.56
Надійшла: 07.11.2016
Опубліковано: 24.11.2016

Анотація:

На сьогодні існує потреба у формуванні та дослідженні критичних сценаріїв розвитку галузей енергокомплексу України, які можуть призвести до стрімкого збільшення залежності від іноземних постачальників енергоресурсів, значних соціально-економічних збитків та, навіть, до катастрофічних наслідків для нашої країни.
Аналіз чинних міжнародних договорів у газовій галузі показав, що є два сценарії, один з яких пов’язаний з припиненням транзиту російського газу через територію нашої країни, а другий – з повним припиненням постачання газу з Російської Федерації для споживачів України, які можуть бути критичними для системи газопостачання нашої країни. Досліджено, наскільки критичним для газової галузі України будуть ці сценарії.
Показано, що сценарій, пов’язаний з припиненням транзиту російського газу через територію нашої країни, є критичним, оскільки він приводить до зниження ефективності роботи української ГТС і вимагає вже сьогодні починати вживати заходи з пом’якшення його негативного впливу.
Визначено показник здатності існуючої газової інфраструктури України задовольнити потреби у природному газі у випадку порушення режиму газопостачання (показник «N-1») для зими 2016–2017 років. Незадовільні значення цього показника показують, що сценарій, пов’язаний із повним припиненням постачання російського газу в Україну, може бути критичним при порушенні постачання газу з території Словаччини або відбору з найбільшого в країні підземного сховища за умови аномально холодної зими 2016–2017 років.

Ключовi слова: газотранспортна система, газова галузь, критичні сценарії, показник «N-1».

Лiтература:

 1. Gas markets: Commission reinforces market conditions in revised exemption decision on OPAL pipeline / European Commission Press release. Brussels. – 28 October 2016 – Режимдоступу:http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3562_en.htm.
 2. Затраты «Газпрома» на сохранение транзита газа через Украину могут составить $25-43 млрд / Петербургский международный экономический форум //http://tass.ru/pmef-2016/article/3368522.
 3. «Газпром» будет строить «Северный поток-2» без иностранцев // «Expert Online». 03.11.2016 – http://expert.ru/2016/08/15/gazprom/
 4. «Газпром» и Shell начинают переговоры по реализации проекта «Балтийский СПГ» // Сайт ТЭКНОБЛОГ. – Режим доступу: http://teknoblog.ru/2015/09/07/46092.
 5. Лещенко І.Ч. Перспективи функціонування газотранспортної системи України в умовах інтеграції ринків природного газу / І.Ч. Лещенко, А.І. Спітковський // Проблеми загальної енергетики. – 2016. – Вип. 2(45). – С. 5–15. https://doi.org/10.15407/pge2016.02.005
 6. Лещенко І.Ч. Оцінка вартісних показників технологічних об’єктів газової галузі за невизначеності умов їх функціонування // Проблеми загальної енергетики. – 2013. – Вип. 4(35). – С. 24–32.
 7. Єрьоменко А. Створення ринку газу: імітація чи реальність? // Дзеркало тижня. 2016. № 40 – http://gazeta.dt.ua/energy_market/stvorennyarinku-gazu-imitaciya-chi-realnist-_.html.
 8. Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу за 2010–2015 роки та за січень-серпень 2016 року. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 9. CEZ и ENGIE вновь получили право продавать «Нафтогазу» газ за средства ЕБРР // Сайт информационного агентства ИнтерфаксУкраина. – 15.07.2016 – Режим доступу: http://interfax.com.ua/news/economic/357659.html.
 10. REGULATION (EU) № 994/2010 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 October 2010 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC // Official Journal of the European Union. – 12.11.2010. – L 295/1– L 295/22.
 11. Закон від 09.04.2015 № 329-VIII «Про ринок природного газу» // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19.
 12. Наказ Міненерговугілля України від 02.11.2015 № 686 «Про затвердження Правил про безпеку постачання природного газу» // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1489-15.
 13. Звіт за 2015 рік за результатами проведення моніторингу безпеки постачання природного газу. 07.2016. – Режим доступу: Офіційний сайт Міненерговугілля – http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/.

Скачування:

Повний текст (PDF)