Зміст журналівБезпекові аспекти балансу вуглецевмісних палив в умовах становлення новітніх схем паливозабезпечення в Україні

Білан Т.Р., канд. техн. наук, https://orcid.org/0000-0002-0280-6716 ,
Каплін М.І., канд. техн. наук, https://orcid.org/0000-0001-9328-4257
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2016, 4(47):23-29
https://doi.org/10.15407/pge2016.04.023
Рубрика: Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів
УДК: 004.942:620.9
Надійшла: 24.10.2016
Опубліковано: 24.11.2016

Анотація:

Надано оцінки стану енергетичної безпеки при постачанні вуглецевмісних палив за обсяговими критеріями на основі подання системи паливозабезпечення в трипаливній економіко-математичній моделі виробничого типу. Наведено результати розрахунків потоків газу, вугілля, нафти та нафтопродуктів та відповідні рівні критеріїв енергетичної безпеки в умовах суттєвої перебудови традиційних схем паливозабезпечення країни.
Показано, що врахування обмежень енергетичної безпеки на етапі розрахунку обсягів надходження палив може генерувати суперечливі з точки зору економічної доцільності схеми постачання.

Ключовi слова: система паливозабезпечення, енергетична безпека, вугілля, природний газ, потокова модель.

Лiтература:

  1. Енергетична галузь України: підсумки 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://razumkov.org.ua/upload/2016_ENERGY.pdf
  2. Білан Т.Р. Методи та засоби економіко-математичного моделювання розвитку вугільної промисловості в умовах світового ринку: Автореф. дис. … канд. техн. наук: спец. 05.14.01 «Енергетичні системи та комплекси» / Т.Р. Білан. – Київ, 2015. – 20 с.
  3. Каплін М.І. Оптимізація системи паливозабезпечення на основі мережного подання модифікованої моделі виробничого типу: Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.01 «Енергетичні системи та комплекси» / М.І. Каплін. – К., 2015. – 20 с.
  4. Стогній О.В. Економіко-математична модель імпортування вугілля в Україну / О.В. Стогній, М.І. Каплін, Т.Р. Білан // Проблеми загальної енергетики. – 2012. – №1(28). – С. 29–34.

Скачування:

Повний текст (PDF)