Зміст журналівПерегляд можливостей моделей рівноважних цін і випусків в теорії міжгалузевого балансу

Кулик М.М., акад. НАН України, д-р техн. наук, проф., https://orcid.org/0000-0002-5582-7027
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: російська, англійська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2016, 4(47):5-22
https://doi.org/10.15407/pge2016.04.005
Рубрика: Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів
УДК: 622.324
Надійшла: 26.10.2016
Опубліковано: 24.11.2016

Анотація:

На основі проведеного аналізу численних публікацій, що містять моделі рівноважних цін і випусків теорії міжгалузевого балансу, доведено, що використання в них транспонованих матриць прямих витрат є необґрунтованим та призводить до грубих помилок. Запропоновані коректні системи рівнянь, що зв’язують рівноважні ціни та випуски в структурі даних «витрати-випуск». Показано в загальному вигляді, що такі системи належать до класу однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь, їх матриці є особливими і мають ранги, що на одиницю менші за розмірність матриць. Встановлено, що такі системи надають вироджені рішення. З використанням цих властивостей із континуальної множини рішень уточнених моделей рівноважних цін і випусків у загальному вигляді виділений клас їх рішень, які можна використовувати для визначення практично прийнятних значень цих показників. Запропоновано алгоритм такого визначення, що передбачає розширення структури даних «витрати-випуск». Аналітичні дослідження ілюстровані прикладом розрахунку рівноважних цін і випусків на базі таблиць «витрати-випуск» в Україні у 2012 році.

Ключовi слова: рівноважні ціни, витрати, випуск, матриця, детермінант, ранг, сектор.

Лiтература:

  1. Кубонива М. и др. Математическая экономика на персональном компьютере. – Москва: Финансы и статистика, 1991. – С. 176–188.
  2. Картер А. Структурные изменения в экономике США. – Москва: Статистика, 1974. – С. 150–191.
  3. Шандра И.Г. Математические аспекты микро- и макроэкономики // Издание Финансовой академии при правительстве Российской Федерации. – Москва, 1998. – 40 с.
  4. Солодовников А.С., Бабайцев В.А., Браилов А.В. Математика в экономике. Ч. 1. – Москва: Финансы и статистика, 2000. – 224 с.
  5. Казанцев Э.Ф. Математика (учебно-методическое пособие). – Москва: Издательский дом Международного университета в Москве, 2005. – 49 с.
  6. Леонтьев В. и др. Исследование структуры американской экономики. – Москва: Государственное статистическое издательство, 1958. – С. 27–63.
  7. Кулик М.М. Агрегування моделей міжгалузевого балансу / М.М. Кулик // Проблеми загальної енергетики. – 2016. – № 44. – С. 5–9. https://doi.org/10.15407/pge2016.01.005
  8. Корн Г. и Корн Т. Справочник по математике. – Москва: Наука, 1973. – С. 46–47.
  9. Демидович Б.П. и Марон И.А. Основы вычислительной математики. – Москва: Наука, 1966. – С. 356–358.

Скачування:

Повний текст (PDF)