Зміст журналівОцінки собівартості та можливих обсягів виробництва електроенергії сонячними електростанціями в Україні

Денисов В.А., https://orcid.org/0000-0002-3297-1114 ,
Іваненко Н.П., канд. техн. наук, https://orcid.org/0000-0001-5438-1556 ,
Чуприна Л.В., https://orcid.org/0000-0002-7707-6615
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2012, 3(30):45-52
Рубрика: Наукові основи енергозбереження та енергозберігаючої політики
УДК: 332.873: 658.18
Надійшла: 10.10.2012
Опубліковано: 20.11.2012

Анотація:

З урахуванням кліматологічної інформації про розподілення обсягів сонячної інсоляції на території України та існуючої технологічної бази фотоелектричної генерації електроенергії наведено результати попередніх розрахунків ефективності впровадження фотоелектричних електростанцій по областях України, як вихідна інформація для прогнозування доцільних обсягів впровадження технологій, що базуються на використанні відновлюваних джерел енергії.

Ключовi слова: відновлювана енергетика, кліматологічна інформація, сонячна інсоляція, фотоелектрична генерація, фотовольтаїка, інвестиції, собівартість, доцільні обсяги, прогнозування.

Скачування:

Повний текст (PDF)