Зміст журналівОсобливості моделі виробничого типу системи паливозабезпечення для розрахунку перспективних обсягів заміщення видів палива в економіці країни

Стогній О.В., канд. техн. наук,
Каплін М.І., https://orcid.org/0000-0001-9328-4257 ,
Білан Т.Р., https://orcid.org/0000-0002-0280-6716
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2012, 3(30):30-36
Рубрика: Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів
УДК: 004.942:622.68
Надійшла: 10.10.2012
Опубліковано: 20.11.2012

Анотація:

Паливозабезпечення галузей національної економіки в ринкових умовах характеризується швидкими змінами пропозиції та попиту на різні види палива, обмеженими можливостями власного видобутку, істотним зростанням впливу факторів енергетичної безпеки на напрямки та обсяги надходження палив. Зазнають змін також усталені технологічні зв’язки в економічних ланцюгах їх видобутку, переробки, збагачення та споживання.
Описано структуру обмежень моделі виробничого типу системи паливозабезпечення двох галузей економіки країни. Рівняння системи забезпечують врахування можливостей заміщення й перенаправлення необхідних обсягів вугільної продукції у виробничо-транспортній системі, що містить власний виробіток, перетворення, збагачення та переробку всіх видів викопного палива, а також здійснює їх імпортування та експорт. В системі з недостатніми обсягами власного видобутку окремих дефіцитних видів палива розглянуто задачу визначення оптимальних шляхів та напрямків їх заміщення іншими видами в залежності від цінової кон’юнктури внутрішніх ринків вугільної продукції та рівнів цін на світових ринках палива.
Наведено результати розрахунків оптимальних обсягів перенаправлення окремих марок вугільної продукції з металургійної галузі в електроенергетику та навпаки за експертними даними 2011 р. та прогнозними оцінками 2012 р. Показано можливість зворотних потоків вугілля між цими галузями в залежності від обсягів власного видобутку та кон’юнктури цін на внутрішньому ринку вугільної продукції.

Ключовi слова: паливозабезпечення, фактори енергетичної безпеки, заміщення, перенаправлення, модель виробничого типу.

Скачування:

Повний текст (PDF)