Зміст журналівВизначення доцільних обсягів використання енергозберігаючих технологій в житлово-комунальному господарстві

Денисов В.А., https://orcid.org/0000-0002-3297-1114
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2012, 2(29):41-50
Рубрика: Наукові основи енергозбереження та енергозберігаючої політики
УДК: 332.873:658.18
Надійшла: 02.04.2012
Опубліковано: 19.10.2012

Анотація:

Запропоновано ієрархічну модель та програмно-інформаційні засоби для визначення доцільних обсягів використання енергозберігаючих технологій у житлово-комунальному господарстві. Житлово-комунальне господарство розглянуто як складна динамічна керована система із заздалегідь заданою ієрархічною структурою. Сформульовано задачу ієрархічного управління такою системою. Розглянуто формування оптимальної сукупності напрямів та обсягів фінансування енергозберігаючих заходів житлово-комунального господарства.

Ключовi слова: модель, ієрархічна структура, визначення доцільних обсягів, енергоефективність, рівновага, інвестиції, ЖКГ, сценарій розвитку.

Скачування:

Повний текст (PDF)