Зміст журналівУзагальнення дослідних даних щодо ефективності уловлювання частинок золи краплями стосовно процесу мокрої очистки димових газів

Підвисоцький О.М., канд. техн. наук,
Дубровський В.В., канд. техн. наук, https://orcid.org/0000-0002-7456-0444 ,
Шрайбер О.А., д-р техн. наук, https://orcid.org/0000-0003-2610-568X
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2012, 2(29):35-40
Рубрика: Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
УДК: 66.074.51
Надійшла: 13.06.2012
Опубліковано: 19.10.2012

Анотація:

Удосконалення очистки димових газів пиловугільних котлів від леткої золи є актуальною задачею сучасної енергетичної науки. У процесі мокрої очистки, який широко використовується в енергетиці України, основним моментом є явище коагуляції твердих частинок із краплями, яке до теперішнього часу досліджено вкрай недостатньо і потребує детального вивчення.
Метою цієї роботи є дослідження процесу коагуляції на різних режимах динамічної взаємодії частинок і крапель, аналіз та узагальнення результатів, а також висновки щодо можливостей покращення ефективності уловлювання.
Проведено модельні експериментальні дослідження взаємодії твердих частинок, які несе потік повітря, з вільно падаючими краплями води або водогліцеринових розчинів у широкому діапазоні режимів зіткнень і знайдено параметр коагуляції Ψji, який характеризує матеріальний баланс процесу уловлювання. Виявлено вплив різних факторів на ефективність уловлювання частинок.
Отримані дослідні дані проаналізовано та узагальнено у вигляді безрозмірної формули. Використання формули у числових розрахунках апаратів для мокрої очистки димових газів пиловугільних котлів дозволить покращити процес уловлювання краплями частинок золи.

Ключовi слова: мокра очистка димових газів, краплі, тверді частинки, параметр коагуляції.

Скачування:

Повний текст (PDF)