Зміст журналів

Тематичні розділи

На сторінках збірника безкоштовно публікуються науково-аналітичні та науково-дослідні статті українських та іноземних фахівців за результатами виконаних досліджень, безпосередньо спрямованих на вирішення фундаментальних проблем і розв'язання прикладних задач розвитку та функціонування паливно-енергетичного комплексу України та інших країн світу за такими рубриками:


1. Технології енергетики, енергетичних систем і комплексів

2. Моделювання, оптимізація та прогнозування в енергетиці

3. Інформаційно-вимірювальні технології, моніторинг та діагностика в енергетиці

4. Екологічні, економічні та правові дослідження в енергетиці, енергетичний менеджмент