Зміст журналів

Політики та принципи

Редакційна колегія наукового збірника «Проблеми загальної енергетики» керується у своїй діяльності міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу. Всі статті, що надходять до Редакційної колегії, в обов’язковому порядку проходять рецензування.

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Науковий збірник «Проблеми загальної енергетики» є виданням відкритого доступу. Всі реферати та статті, надруковані у збірнику, знаходяться у вільному доступі. Користувачам дозволено безкоштовно читати, завантажувати, копіювати, поширювати, не порушуючи авторські права, друкувати, посилатися на повний текст статті в цьому збірнику.

Короткі цитати із статей наукового збірника можуть бути опубліковані в наукових книгах і журналах на безоплатній основі за безумовного посилання на джерело цитування, яке має бути представлено таким чином: Автор(и), назва статті, «Проблеми загальної енергетики», рік, номер збірника (номер випуску), номера сторінок, DOI статті.

Передрук або відтворення матеріалів збірника «Проблеми загальної енергетики» дозволено тільки за згодою Редакційної колегії.

Публікація статей у науковому збірнику виконується на безоплатній основі.

ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ

Етичні принципи участників процесу публикації статей у науковому збірнику «Пролеми загальної енергетики» сформовано у відповідності до рекомендацій Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics – COPE https://publicationethics.org/) та з урахуванням досвіду авторитетних журналів та міжнародних видавництв.

Дотримання етичних принципів усіма учасниками видавничого процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості видання та запобіганню можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб.

Усі взаємовідносини з питань видавничої етики, що виникають між Автором(ами) та Редакційною колегією наукового збірника і не врегульовані цим документом, регулюються міжнародними загальноприйнятими стандартами COPE.

Етичні зобов’язання Автора

 1. Автор має надавати результати власних оригінальних досліджень. Фальсифіковані або свідомо неточні твердження трактуються як неетична поведінка і є неприйнятними.
 2. Результати досліджень, наведені у рукописі, мають бути достатньо повними і містити необхідні посилання на доступні джерела інформації та оформлені належним чином. Кількість самоцитувань має бути, по можливості, обмеженою. Інформація, отримана приватно, не повинна використовуватися без явного письмового дозволу джерела.
 3. Автор не повинен подавати рукопис, який наводить результати, надруковані раніше в інших виданнях. Подання того самого рукопису у більше ніж один журнал одночасно є проявом неетичної поведінки і є неприйнятним.
 4. Співавторами статті мають бути ті особи, які зробили значний науковий внесок у представлену роботу і розділяють відповідальність за отримані результати. Інші внески мають бути відмічені в примітках або в розділі «Вдячності».
 5. Автор повинен повідомити головного редактора про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на який може вплинути публікація результатів, що містяться в поданому рукописі. Автор має гарантувати відсутність контрактних стосунків або міркувань власності, які могли б вплинути на публікацію інформації, що міститься в рукописі.

Етичні зобов’язання Редакційної колегії

 1. Головний редактор наукового збірника несе відповідальність за рішення стосовно того, які з рукописів, поданих до збірника, будуть опубліковані або відхилені.
 2. Головний редактор керується політиками наукового збірника і дотримується юридичних засад, попереджуючи порушення авторських прав і плагіат.
 3. Члени редакційної колегії повинні наскільки можливо швидко розглядати подані рукописи, брати до уваги рекомендації рецензента відносно їх якості та достовірності.
 4. Усі рішення стосовно наданих статей приймаються редакційною колегією незалежно від статі, віку, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, походження, громадянства чи політичних поглядів автора.
 5. Члени редакційної колегії наукового збірника не повинні розголошувати інформацію стосовно автора поданого рукопису, рецензентів, листування з автором.
 6. 6. Неопубліковані матеріали, що містяться у поданому рукописі, не повинні використовуватися членами редакційної колегії для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора.
 7. 7. Головний редактор спільно з видавцем не повинні залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів. При виявленні конфліктної ситуації вони повинні приймати всі необхідні заходи для відновлення порушених прав, а при виявленні помилок – сприяти публікації виправлень чи спростувань.

Етичні зобов’язання рецензентів

 1. Експертна оцінка є важливою складовою наукової комунікації. Загальновизнано, що науковці зобов’язані брати певну участь у роботах з рецензування.
 2. Експертна оцінка допомагає редакційні колегії у прийнятті рішень стовоно публікації рукопису та може допомогти автору удосконалити свою роботу.
 3. Рецензент, який не вважає себе фахівцем у тематиці переданого йому рукопису або знає, що не зможе швидко виконати його огляд, повинен повідомити про це редакційну колегію та повернути рукопис.
 4. Рецензент не повинен приймати до розгляду рукопис за наявності конфлікту інтересів, викликаних конкуренцією, співпрацею або іншими відносинами з будь-якими авторами або організаціями, пов’язаними з рукописом.
 5. Матеріали, що містяться у поданому на рецензію рукописі, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей або передаватися третім особам.
 6. Відгуки рецензента повинні бути чесними, об’єктивними та аргументованими. Особиста критика автора є неприпустимою.
 7. Рецензент повинен визначити випадки недостатнього цитування автором опублікованих раніше робіт, звернути увагу головного редактора на будь-яку істотну схожість рукопису, що розглядається, з іншою опублікованою статтею.

ПОЛІТИКА ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПЛАГІАТУ

Науковий збірник приймає до публікації тільки оригінальні наукові статті, які не були раніше опубліковані та не подані до публікації до інших видань.

Текст рукопису перевіряється на унікальність у програмі «eTXTАнтіплагіат» або будь-якій іншій програмі на розсуд редакційної колегії. При виявленні будь-яких форм плагіату рукопис повертається автору.