Зміст журналів

Інформація для авторів


Автор (співавтори), подаючи рукопис статті, огляду, короткого повідомлення тощо наукового, науково-технічного або іншого характеру (далі — Рукопис) до редакційної колегії наукового збірника «Проблеми загальної енергетики» (далі — Видання), надає Інституту загальної енергетики НАН України як засновнику та видавцю збірника (далі — Видавець) виключне право на його використання такими способами:

  • публікувати Рукопис у науковому збірнику «Проблеми загальної енергетики» мовою оригіналу;
  • переробляти, адаптувати, репродукувати, перекладати або іншим чином змінювати Рукопис за погодженням з Автором (співавторами);
  • безоплатно розміщувати повністю або частково у мережі Інтернет.

Автор (співавтори) надає Видавцю право на використання Рукопису на території України, а також право на розповсюдження Рукопису як невід’ємної складової частини Видання на території України та інших країн шляхом передплати, продажу та безоплатної передачі Видання.

Автор (співавтори), підписуючи Рукопис, підтверджує, що:

  • він (вони) є автором (співавторами) Рукопису;
  • авторські права на даний Рукопис не передані іншому видавцю;
  • даний Рукопис не був раніше опублікований і не буде опублікований у будь-якому іншому виданні до публікації його Видавцем або до повідомлення про його відхилення;
  • він не порушив права інтелектуальної власності інших осіб. Використання у Рукописі матеріалів інших осіб, за виключенням випадків цитування в обсязі, виправданому науковим, інформаційним або критичним характером, здійснюється Автором (співавторами) з дотриманням норм законодавства.