Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Короткі повідомлення

Документи

Шрайбер О.А., Антонець І.В. Визначення оптимального режиму роботи порожнистого скрубера для очистки газів від твердих частинок Шрайбер О.А., Антонець І.В. Визначення оптимального режиму роботи порожнистого скрубера для очистки газів від твердих частинок

популярний!
Збірник №: 2 (45) 2016 р.
Розмір файлу: 987.8 Кбайт
Скачувань: 4054
На основі аналізу фізичної картини явищ переносу у трифазовому потоці складено повний перелік величин, які описують поведінку полідисперсної трифазової суміші у порожнистому скрубері. При цьому деякі з цих величин постійні або змінюються у дуже вузькому діапазоні; крім того, ми не можемо міняти довільно характеристики димових газів та золи; висота скрубера, початкові швидкості і питома витрата рідини впливають на ефективність очистки монотонно. Тому, виключивши ці величини, ми прийшли до висновку, що оптимальні умови роботи скрубера слід шукати у просторі параметрів розподілу крапель за розмірами. Встановлено, що у широкому діапазоні визначальних параметрів оптимальні умови відповідають області, де мода розподілу мінімальна. Для одного з числових експериментів оптимізація дозволяє зменшити викиди частинок в атмосферу у 1,52 рази.

Ключові слова: скрубер, краплі, тверді частинки, оптимальні умови.

Шрайбер О. А. Інформаційні засоби для прогнозування розвитку енергетичних технологій Шрайбер О. А. Інформаційні засоби для прогнозування розвитку енергетичних технологій

популярний!
Збірник №: 1 (24) 2011 р.
Розмір файлу: 188.99 Кбайт
Скачувань: 4300

Ключові слова: інформаційна система, база даних, електроенергетика, теплопостачання, вугільна промисловість.

Новосельцев О. В. Шляхи підвищення кваліфікації кадрів у сфері державного регулювання в енергетиці Новосельцев О. В. Шляхи підвищення кваліфікації кадрів у сфері державного регулювання в енергетиці

популярний!
Збірник №: 1 (1) 1999 р.
Розмір файлу: 253.8 Кбайт
Скачувань: 4234
Проаналізовано загальну ситуацію в паливно-енергетичному комплексі України, виділено головні напрями підвищення кваліфікації кадрів в сфері державного регулювання в енергетиці та енергозбереженні. Розроблено програму освітньої діяльності в цій сфері, приведено перелік можливих факультативних модулів до програми, розкрито теми щодо модуля "Організаційні засади енергетики та енергозбереження".

Ключові слова: енергетика, енергозбереження, кваліфікація кадрів, державне регулювання, освітня діяльність, факультативні модулі.

Молочко Ф.І., канд.техн.наук Про сутність вихрового ефекту Ранка–Хільша Молочко Ф.І., канд.техн.наук Про сутність вихрового ефекту Ранка–Хільша

популярний!
Збірник №: 4 (43) 2015 р.
Розмір файлу: 178.56 Кбайт
Скачувань: 4313
Запропоновано гіпотезу, яка пояснює сутність ефекту Ранка–Хільша.
На підставі взаємодії електронів з ядром атома з боку сил, протидіючих силам інерції, створюються сприятливі умови для переходу електрона на більш низьку орбіту з випромінюванням кванта енергії, а з протилежного – для переходу на більш високу орбіту з поглинанням кванта енергії. В результаті забезпечується спрямована передача енергії від центру до периферії вихрової труби. Аналогічний фізичний процес відбувається при нагріванні швидкохідних тіл у газовому середовищі, у вихрових теплогенераторах, у результаті тертя твердих тіл і в інших аналогічних процесах, що відбуваються в теплоенергетичних установках.

Ключові слова: сили інерції, електрон, орбіта, ядро, зсув, квант.

Мацюк Г. М.  Розрахункове дослідження системи теплопостачання будівлі із застосуванням традиційного і альтернативного джерела енергії Мацюк Г. М. Розрахункове дослідження системи теплопостачання будівлі із застосуванням традиційного і альтернативного джерела енергії

популярний!
Збірник №: 4 (35) 2013 р.
Розмір файлу: 438.46 Кбайт
Скачувань: 4403
В статті розглянуто комбіновану сонячно-теплонасосну систему теплозабезпечення будівлі з компенсуючим традиційним джерелом енергії. Представлено методичний підхід розрахунку теплозабезпечення вибраної будівлі, завдяки якому можливо розрахувати частину потреб в теплопостачанні, що забезпечується тепловим насосом та геліосистемою, або ж визначити їх потужність, яка необхідна для забезпечення потреб будівлі.
Для аналізу енергоефективності представленої системи була вибрана будівля, виконана за сучасними нормами і вимогами з новітніх енергозберігаючих матеріалів, з повним об’ємом будівлі V = 300 м3. Для даної будівлі було проведено розрахунок необхідної кількості теплоти для теплозабезпечення. В результаті отримані значення теплової потужності: для будинку в м. Києві потрібно Q = 6,13 МВт, а в м. Севастополі необхідно Q = 4,37 МВт, що на 29% менше, ніж для Києва і області. Таким чином, за рахунок відновлювальних джерел для Києва можливо покрити 36,3% потреб (18,8% – геліосистема, 17,5% – тепловий насос), для Севастополя – 88,6% (64% – геліосистема, 24,6% – тепловий насос).

Ключові слова: комбінована схема, сонячно-теплонасосна установка, тепловий насос, геосистема, геліосистема, методика визначення потреб, енергетичний баланс.

<< Початок < Попередня 1 2 3 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 3