Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Короткі повідомлення

Документи

Сортувати по : автору | даті | популярності | № збірника | [ по успаданню ]

Маліновський А. А., Турковський В. Г., Музичак А. З. Децентралізоване теплопостачання – альтернатива чи хибний шлях Маліновський А. А., Турковський В. Г., Музичак А. З. Децентралізоване теплопостачання – альтернатива чи хибний шлях

популярний!
Збірник №: 4 (27) 2011 р.
Розмір файлу: 257.28 Кбайт
Скачувань: 4016
Показано, що системи централізованого теплопостачання багатоквартирних будинків і надалі перевищуватимуть установки децентралізованого теплопостачання не лише за технічною досконалістю джерел тепла, а й за економічною ефективністю. Запропоновано раціональну систему заходів, впровадження якої дозволить вивести системи централізованого теплопостачання зі стану стагнації.

Шрайбер О.А., Антонець І.В. Визначення оптимального режиму роботи порожнистого скрубера для очистки газів від твердих частинок Шрайбер О.А., Антонець І.В. Визначення оптимального режиму роботи порожнистого скрубера для очистки газів від твердих частинок

популярний!
Збірник №: 2 (45) 2016 р.
Розмір файлу: 987.8 Кбайт
Скачувань: 4054
На основі аналізу фізичної картини явищ переносу у трифазовому потоці складено повний перелік величин, які описують поведінку полідисперсної трифазової суміші у порожнистому скрубері. При цьому деякі з цих величин постійні або змінюються у дуже вузькому діапазоні; крім того, ми не можемо міняти довільно характеристики димових газів та золи; висота скрубера, початкові швидкості і питома витрата рідини впливають на ефективність очистки монотонно. Тому, виключивши ці величини, ми прийшли до висновку, що оптимальні умови роботи скрубера слід шукати у просторі параметрів розподілу крапель за розмірами. Встановлено, що у широкому діапазоні визначальних параметрів оптимальні умови відповідають області, де мода розподілу мінімальна. Для одного з числових експериментів оптимізація дозволяє зменшити викиди частинок в атмосферу у 1,52 рази.

Ключові слова: скрубер, краплі, тверді частинки, оптимальні умови.

Кулик М. М., Костюковський Б. А. Зауваження та пропозиції до Другого національного повідомлення України з питань зміни клімату Кулик М. М., Костюковський Б. А. Зауваження та пропозиції до Другого національного повідомлення України з питань зміни клімату

популярний!
Збірник №: 2 (18) 2008 р.
Розмір файлу: 2.45 Мбайт
Скачувань: 4151
Проаналізовано зміст і показники Другого національного повідомлення України з питань зміни клімату, сформульовано й обґрунтовано пропозиції щодо покращання та кардинальних змін його змісту.

Ключові слова: паливно-енергетичні ресурси, енергоефективність, викиди, шкідливі речовини, зміна клімату.

Маляренко О. Є. Про методологію розробки програм енергоефективності та енергозбереження і недоліки при їх створенні Маляренко О. Є. Про методологію розробки програм енергоефективності та енергозбереження і недоліки при їх створенні

популярний!
Збірник №: 2 (18) 2008 р.
Розмір файлу: 87.82 Кбайт
Скачувань: 4206
Надано критичний аналіз існуючих методичних підходів до визначення енергетичної ефективності на різних рівнях управління економікою та методичних і термінологічних помилок, що мають місце в методиках визначення та прогнозування показників енергоефективності для регіональних і галузевих програм енергозбереження.

Ключові слова: показники енергоефективності, заходи з енергозбереження, валова додана вартість, валовий регіональний продукт, енергоємність продукції.
<< Початок < Попередня 1 2 3 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 3