Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Побудова, організація та функціонування енергетичних ринків

Документи

Сортувати по : автору | даті | популярності | № збірника | [ по успаданню ]

Кириленко О. В., Блінов І. В., Попович В. І., Олефір Д. О. Методологія об’єктно-орієнтованого моделювання для опису функціонування конкурентного оптового ринку електричної енергії Кириленко О. В., Блінов І. В., Попович В. І., Олефір Д. О. Методологія об’єктно-орієнтованого моделювання для опису функціонування конкурентного оптового ринку електричної енергії

популярний!
Збірник №: 1 (24) 2011 р.
Розмір файлу: 614.22 Кбайт
Скачувань: 4654
Визначено складові та представлено головні ділові процеси методології об’єктно-орієнтованого моделювання UMM, що базується на сучасних інформаційних технологіях і є основою для побудови рольових моделей та детального опису функціонування конкурентних ринків електричної енергії.
Об’єктно-орієнтована модель ринку електричної енергії – це формалізований та деталізований опис ринку електричної енергії з використанням методології моделювання UMM UN/CEFACT, що грунтується на мові моделювання UML і містить діловий процес бізнес-моделювання, діловий процес формування бізнес-вимог, діловий процес аналізу та діловий процес проектування.
Використання методології об’єктно-орієнтованого моделювання UMM та побудова на її основі рольової моделі ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку електричної енергії, що сьогодні впроваджується в Україні, дозволяє забезпечити загальне уявлення про принципи функціонування та процеси цього ринку для всіх користувачів та розробників програмного забезпечення. Також рольова модель використовується як первинна архітектура при створенні інформаційно-технологічних систем керування сегментами ринку.

Ключові слова: конкурентний оптовий ринок електричної енергії, об’єктно-орієнтоване моделювання, методологія UMM, рольова модель.

Шульженко С. В.  Оцінка доцільного рівня цільової надбавки до тарифу на електроенергію існуючих АЕС України для забезпечення виконання робіт із зняття їх з експлуатації Шульженко С. В. Оцінка доцільного рівня цільової надбавки до тарифу на електроенергію існуючих АЕС України для забезпечення виконання робіт із зняття їх з експлуатації

популярний!
Збірник №: 1 (32) 2013 р.
Розмір файлу: 308 Кбайт
Скачувань: 4054
В статті наведено аналіз вітчизняного законодавства та нормативної бази стосовно забезпечення радіаційної безпеки вітчизняних АЕС та накопичення коштів на зняття з експлуатації енергоблоків АЕС, також в статті викладено методичні рекомендації МАГАТЕ щодо формування тарифу на електроенергію АЕС, який передбачає необхідність фінансування робіт із зняття з експлуатації АЕС. Обґрунтовано доцільність використання рекомендацій МАГАТЕ при формуванні тарифу для існуючих АЕС України, зокрема в контексті подальшої інтеграції енергосистеми України з енергосистемами країн Європейського Союзу.
З використанням методичних рекомендацій МАГАТЕ запропонована методика розрахунку цільової надбавки до тарифу існуючих АЕС України, яка дозволяє забезпечити фінансування робіт із зняття з експлуатації АЕС. З урахуванням невизначеності умов функціонування вітчизняних АЕС, обсягів необхідних коштів на зняття з експлуатації енергоблоків АЕС розраховано доцільний обсяг такої цільової надбавки.
В статті визначено, що реалізація запропонованого підходу до забезпечення фінансовими ресурсами робіт із зняття з експлуатації АЕС України дозволить зменшити потенційне значне навантаження на Державний бюджет України і сприятиме сталому безпечному розвитку вітчизняної ядерної енергетики.

Ключові слова: атомна енергетика, атомна електростанція, життєвий цикл, тариф, зняття з експлуатації.

Блінов І. В.  Методи дослідження вартісних показників надання допоміжних послуг з регулювання частоти в частині завантаження енергоблоків в ОЕС України Блінов І. В. Методи дослідження вартісних показників надання допоміжних послуг з регулювання частоти в частині завантаження енергоблоків в ОЕС України

популярний!
Збірник №: 1 (32) 2013 р.
Розмір файлу: 485.46 Кбайт
Скачувань: 4598
Сьогодні в Україні практично відсутні системи первинного регулювання частоти та потужності (ПРЧП), а кількості електростанцій, що здатні забезпечити ОЕС України резервами з вторинного регулювання частоти (ВРЧП), не вистачає. Однією з основних причин виникнення цієї ситуації є відсутність методів стимулювання та оплати електростанціям за надання допоміжних послуг (ДП), зокрема із регулювання частоти. Методи конкурентного відбору постачальників ДП, що використовуються в Європі та світі, не можуть сьогодні використовуватися в Україні внаслідок відсутності виробничих потужностей та технічних можливостей для повноцінного ПРЧП та ВРЧП в ОЕС України. На основі аналізу світового досвіду, правил оптового ринку електричної енергії України та спираючись на проведені дослідження в статті запропоновано метод з визначення основної складової витрат, пов’язаних із наданням ДП – витрат на підтримку стану готовності i-го енергоагрегата електростанції до надання ДП з ПРЧП та/або ВРЧП. Такі витрати визначаються величиною втраченої вигоди, що виникає внаслідок необхідності утримання резерву активної потужності, яка могла бути використана власником енергоагрегата електростанції для продажу електричної енергії на оптовому ринку електроенергії (ОРЕ), незалежно від фактичного використання цього резерву при наданні ДП. Запропонований в статті метод може використовуватися як в існуючій сьогодні в Україні моделі ОРЕ, так і при впровадженні балансуючого ринку електричної енергії.

Ключові слова: ринок допоміжних послуг, регулювання частоти, витрати електростанцій.

Стрелков М. Т. Неокласична теорія регулювання структури ринків енергії Стрелков М. Т. Неокласична теорія регулювання структури ринків енергії

популярний!
Збірник №: 2 (3) 2000 р.
Розмір файлу: 481.06 Кбайт
Скачувань: 4000
Розроблено елементи неокласичної теорії регулювання структури ринків енергії виходячи з основних положень неокласичної теорії ідентифікації їх структури. Виконано постановку та отримано рішення оптимізаційної задачі структурного регулювання в "статиці" та "динаміці". Як цільові функції використовуються функції індексів ринку (неоднорідності, монополізації, структури), стосовно яких попередньо доведено лему єдності їх глобальних мінімумів. Можливості використання запропонованої теорії проілюстровано на прикладі ігрових модельних ситуації регулювання структури гіпотетичного ринку природного газу.

Ключові слова: енергоринок, структурне регулювання, неокласична теорія, оптимізаційна задача, індекси ринку, правила регулятора, ринок домінуючої фірми, ринок лідируючої фірми.

Костюковський Б. А., Лещенко І. Ч., Іваненко Н. І., Богославська О. Ю.  Доцільні напрямки удосконалення державного регулювання ринку електроенергії України Костюковський Б. А., Лещенко І. Ч., Іваненко Н. І., Богославська О. Ю. Доцільні напрямки удосконалення державного регулювання ринку електроенергії України

популярний!
Збірник №: 2 (33) 2013 р.
Розмір файлу: 397.89 Кбайт
Скачувань: 4110
Задачі розвитку та функціонування генеруючих потужностей в ОЕС повинна вирішувати відповідна система управління, яка має забезпечити надійне покриття потреб при мінімізації цін на електроенергію для споживачів. У роботі доведено, що рішення цих задач можливе при централізованому управлінні розвитком та функціонуванням ОЕС на плановій основі.
В статті показано неефективність організації ринку електроенергії на базі запропонованої моделі двосторонніх договорів (МДДБР) та доведено недоцільність створення системи управління національним ринком електроенергії на базі ринкових методів керування.
Для розв’язку означених проблем ринкового регулювання, на підставі аналізу досвіду європейських країн, авторами запропоновано використання механізму «гарантування інвестицій в потужність» (МГІП) для впровадження генеруючих потужностей, які необхідні для надійного покриття потреб споживачів в електроенергії. На основі ретельного аналізу законодавчих актів та порівняння МДДБР і МГІП, зроблено висновки, що трансформація моделі ОРЕ в ДДБР, при будь-якій конкретній її реалізації, недоцільна, як внаслідок відсутності передумов для її впровадження в Україні, так і через об’єктивно притаманні цій моделі недоліки – неможливість збалансувати розвиток генеруючих потужностей, значні фінансові ризики, необґрунтоване зростання цін для споживачів тощо. Разом з тим показано, що впровадження моделі МГІП в Україні не потребує значних організаційних трансформацій, а передбачає лише певні зміни у повноваженнях та обов’язках регулюючих органів і суб’єктів господарювання, що працюють на ринку електроенергії. У статті даються рекомендації щодо реалізації алгоритму управління розвитком та функціонуванням ОЕС України для впровадження МГІП, а також для впровадження механізму «економічно-обґрунтованої мінімізації ціни на електроенергію». Для реалізації моделі ринку, доцільність якої обґрунтовується в статті, наведено зміни, що необхідно внести в закон «Про електроенергетику». Запропонована структура та організація діяльності національного ринку електроенергії забезпечує можливість ефективного управління розвитком і функціонуванням електроенергетичного комплексу країни та дає змогу мінімізувати технологічні й економічні ризики як для споживачів, так і енергетичних компаній.

Ключові   слова: ринок електроенергії, регулювання, моделі ринку електроенергії, ціна, ефективність.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 4