Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Побудова, організація та функціонування енергетичних ринків

Документи

Сортувати по : автору | даті | популярності | № збірника | [ по успаданню ]

Дешко В.І., Замулко А.І., Карпенко Д.С. Аналіз принципів формування локальних ринків теплової енергії в системах централізованого теплопостачання Дешко В.І., Замулко А.І., Карпенко Д.С. Аналіз принципів формування локальних ринків теплової енергії в системах централізованого теплопостачання

популярний!
Збірник №: 4 (55) 2018 р.
Розмір файлу: 324.66 Кбайт
Скачувань: 535

В даній статті описані тенденції розвитку систем централізованого теплопостачання та особливостей функціонування систем теплопостачання в Україні. Визначені передумови створення локальних ринків теплової енергії в системах централізованого теплопостачання. Виконана порівняльна характеристика теплової та електричної енергії як товару.
Метою даної роботи є аналіз особливостей та визначення принципів формування локальних ринків теплової енергії із співставленням досвіду формування і функціонування ринку електричної енергії в Україні.
Визначено, що електрична енергія має абсолютно інший фізичний характер, по відношенню до теплової енергії. На відміну від теплової енергії, електрична енергія є однорідним товаром і значно менше обмежена у дальності транспортування через магістральні та розподільчі мережі. Але, якщо розглядати електричну енергію як товар в цілому, то, теплова енергія може підпорядковуватись правилам ринку електричної енергії та визначатись відповідними аналогіями із врахуванням відмінностей, які мають місце.
У висновках визначено, що ринки електричної та теплової енергії мають загальну основу у вигляді сутності енергетичного ринку. Більшість принципів функціонування ринку електричної енергії можуть бути перенесені на локальні ринки теплової енергії при його створенні. Враховуючи спільні ознаки ринків електричної та теплової енергії, можна казати про інтеграцію ринку теплової енергії в ринок електричної енергії у майбутньому після його створення, згідно тенденцій розвитку систем централізованого теплопостачання. Також, можливе прийняття законодавчої бази про ринок електричної енергії за основу, при створенні локальних ринків теплової енергії.

Ключові слова: ринок електричної енергії, ринок теплової енергії, централізоване теплопостачання, енергоефективність.

Саух С. Є., Борисенко А. В. Моделювання конкурентної рівноваги на енергоринку з урахуванням втрат електроенергії в електричних мережах Саух С. Є., Борисенко А. В. Моделювання конкурентної рівноваги на енергоринку з урахуванням втрат електроенергії в електричних мережах

популярний!
Збірник №: 3 (46) 2016 р.
Розмір файлу: 993.52 Кбайт
Скачувань: 3859
Запропоновано математичний опис мережі ліній електропередачі, який адекватно відображає фізичні властивості мережі в моделі рівноважного стану ринку електроенергії. Заснований на теорії енергетичних кіл, такий опис електричної мережі встановлює звязок між потоками електроенергії в лініях електропередачі і потенціалами у вузлах мережі в строгій відповідності із законами Кірхгофа і принципом найменшої дії Гамільтона. Крім того, в описі використовуються фізичні параметри ліній електропередачі, що забезпечує можливість його застосування для вирішення практичних задачах моделювання рівноважних станів ринку електроенергії.

Ключові слова: лінія електропередачі, електрична мережа, ринок, конкуренція, рівновага, модель.

Стрелков М. Т. Неокласична теорія регулювання структури ринків енергії Стрелков М. Т. Неокласична теорія регулювання структури ринків енергії

популярний!
Збірник №: 2 (3) 2000 р.
Розмір файлу: 481.06 Кбайт
Скачувань: 4000
Розроблено елементи неокласичної теорії регулювання структури ринків енергії виходячи з основних положень неокласичної теорії ідентифікації їх структури. Виконано постановку та отримано рішення оптимізаційної задачі структурного регулювання в "статиці" та "динаміці". Як цільові функції використовуються функції індексів ринку (неоднорідності, монополізації, структури), стосовно яких попередньо доведено лему єдності їх глобальних мінімумів. Можливості використання запропонованої теорії проілюстровано на прикладі ігрових модельних ситуації регулювання структури гіпотетичного ринку природного газу.

Ключові слова: енергоринок, структурне регулювання, неокласична теорія, оптимізаційна задача, індекси ринку, правила регулятора, ринок домінуючої фірми, ринок лідируючої фірми.

Шульженко С. В.  Оцінка доцільного рівня цільової надбавки до тарифу на електроенергію існуючих АЕС України для забезпечення виконання робіт із зняття їх з експлуатації Шульженко С. В. Оцінка доцільного рівня цільової надбавки до тарифу на електроенергію існуючих АЕС України для забезпечення виконання робіт із зняття їх з експлуатації

популярний!
Збірник №: 1 (32) 2013 р.
Розмір файлу: 308 Кбайт
Скачувань: 4054
В статті наведено аналіз вітчизняного законодавства та нормативної бази стосовно забезпечення радіаційної безпеки вітчизняних АЕС та накопичення коштів на зняття з експлуатації енергоблоків АЕС, також в статті викладено методичні рекомендації МАГАТЕ щодо формування тарифу на електроенергію АЕС, який передбачає необхідність фінансування робіт із зняття з експлуатації АЕС. Обґрунтовано доцільність використання рекомендацій МАГАТЕ при формуванні тарифу для існуючих АЕС України, зокрема в контексті подальшої інтеграції енергосистеми України з енергосистемами країн Європейського Союзу.
З використанням методичних рекомендацій МАГАТЕ запропонована методика розрахунку цільової надбавки до тарифу існуючих АЕС України, яка дозволяє забезпечити фінансування робіт із зняття з експлуатації АЕС. З урахуванням невизначеності умов функціонування вітчизняних АЕС, обсягів необхідних коштів на зняття з експлуатації енергоблоків АЕС розраховано доцільний обсяг такої цільової надбавки.
В статті визначено, що реалізація запропонованого підходу до забезпечення фінансовими ресурсами робіт із зняття з експлуатації АЕС України дозволить зменшити потенційне значне навантаження на Державний бюджет України і сприятиме сталому безпечному розвитку вітчизняної ядерної енергетики.

Ключові слова: атомна енергетика, атомна електростанція, життєвий цикл, тариф, зняття з експлуатації.

Куц Г. О., Станиціна В. В. , Коберник В. С. Порівняльна оцінка вартості теплової енергії від діючих та прогнозованих теплогенеруючих джерел для систем теплопостачання країни Куц Г. О., Станиціна В. В. , Коберник В. С. Порівняльна оцінка вартості теплової енергії від діючих та прогнозованих теплогенеруючих джерел для систем теплопостачання країни

популярний!
Збірник №: 3 (46) 2016 р.
Розмір файлу: 1.04 Мбайт
Скачувань: 4071
Приведено результати розрахунків середньої вартості теплової енергії за життєвий цикл котельних, що працюють на різних видах органічного палива, утилізаційних установок, теплонасосної станції та сонячної установки.
Визначено, що в умовах ринкової конкуренції найбільш доцільне впровадження котлів, що використовують кам’яне вугілля та вторинні енергоресурси (відхідні гази). Для того щоб теплонасосні станції могли конкурувати з котельними необхідно або зменшити вартість електроенергії для ТНС, або збільшити коефіцієнт трансформації теплового насосу, або зменшити вартість обладнання ТНС. Цього в свою чергу можна досягти при використанні теплових насосів та іншого обладнання вітчизняного виробництва.

Ключові слова: теплопостачання, теплоенергія, оцінка вартості, котельня, тепловий насос, геліоустановка, LCOE.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 4