Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Побудова, організація та функціонування енергетичних ринків

Документи

Сортувати по : автору | даті | популярності | № збірника | [ по успаданню ]

Саух С. Є., Борисенко А. В. Моделювання конкурентної рівноваги на енергоринку з урахуванням втрат електроенергії в електричних мережах Саух С. Є., Борисенко А. В. Моделювання конкурентної рівноваги на енергоринку з урахуванням втрат електроенергії в електричних мережах

популярний!
Збірник №: 3 (46) 2016 р.
Розмір файлу: 993.52 Кбайт
Скачувань: 3137
Запропоновано математичний опис мережі ліній електропередачі, який адекватно відображає фізичні властивості мережі в моделі рівноважного стану ринку електроенергії. Заснований на теорії енергетичних кіл, такий опис електричної мережі встановлює звязок між потоками електроенергії в лініях електропередачі і потенціалами у вузлах мережі в строгій відповідності із законами Кірхгофа і принципом найменшої дії Гамільтона. Крім того, в описі використовуються фізичні параметри ліній електропередачі, що забезпечує можливість його застосування для вирішення практичних задачах моделювання рівноважних станів ринку електроенергії.

Ключові слова: лінія електропередачі, електрична мережа, ринок, конкуренція, рівновага, модель.

Стрелков М. Т. Неокласична теорія регулювання структури ринків енергії Стрелков М. Т. Неокласична теорія регулювання структури ринків енергії

популярний!
Збірник №: 2 (3) 2000 р.
Розмір файлу: 481.06 Кбайт
Скачувань: 3285
Розроблено елементи неокласичної теорії регулювання структури ринків енергії виходячи з основних положень неокласичної теорії ідентифікації їх структури. Виконано постановку та отримано рішення оптимізаційної задачі структурного регулювання в "статиці" та "динаміці". Як цільові функції використовуються функції індексів ринку (неоднорідності, монополізації, структури), стосовно яких попередньо доведено лему єдності їх глобальних мінімумів. Можливості використання запропонованої теорії проілюстровано на прикладі ігрових модельних ситуації регулювання структури гіпотетичного ринку природного газу.

Ключові слова: енергоринок, структурне регулювання, неокласична теорія, оптимізаційна задача, індекси ринку, правила регулятора, ринок домінуючої фірми, ринок лідируючої фірми.

Куц Г. О., Станиціна В. В. , Коберник В. С. Порівняльна оцінка вартості теплової енергії від діючих та прогнозованих теплогенеруючих джерел для систем теплопостачання країни Куц Г. О., Станиціна В. В. , Коберник В. С. Порівняльна оцінка вартості теплової енергії від діючих та прогнозованих теплогенеруючих джерел для систем теплопостачання країни

популярний!
Збірник №: 3 (46) 2016 р.
Розмір файлу: 1.04 Мбайт
Скачувань: 3299
Приведено результати розрахунків середньої вартості теплової енергії за життєвий цикл котельних, що працюють на різних видах органічного палива, утилізаційних установок, теплонасосної станції та сонячної установки.
Визначено, що в умовах ринкової конкуренції найбільш доцільне впровадження котлів, що використовують кам’яне вугілля та вторинні енергоресурси (відхідні гази). Для того щоб теплонасосні станції могли конкурувати з котельними необхідно або зменшити вартість електроенергії для ТНС, або збільшити коефіцієнт трансформації теплового насосу, або зменшити вартість обладнання ТНС. Цього в свою чергу можна досягти при використанні теплових насосів та іншого обладнання вітчизняного виробництва.

Ключові слова: теплопостачання, теплоенергія, оцінка вартості, котельня, тепловий насос, геліоустановка, LCOE.

Шульженко С. В.  Оцінка доцільного рівня цільової надбавки до тарифу на електроенергію існуючих АЕС України для забезпечення виконання робіт із зняття їх з експлуатації Шульженко С. В. Оцінка доцільного рівня цільової надбавки до тарифу на електроенергію існуючих АЕС України для забезпечення виконання робіт із зняття їх з експлуатації

популярний!
Збірник №: 1 (32) 2013 р.
Розмір файлу: 308 Кбайт
Скачувань: 3313
В статті наведено аналіз вітчизняного законодавства та нормативної бази стосовно забезпечення радіаційної безпеки вітчизняних АЕС та накопичення коштів на зняття з експлуатації енергоблоків АЕС, також в статті викладено методичні рекомендації МАГАТЕ щодо формування тарифу на електроенергію АЕС, який передбачає необхідність фінансування робіт із зняття з експлуатації АЕС. Обґрунтовано доцільність використання рекомендацій МАГАТЕ при формуванні тарифу для існуючих АЕС України, зокрема в контексті подальшої інтеграції енергосистеми України з енергосистемами країн Європейського Союзу.
З використанням методичних рекомендацій МАГАТЕ запропонована методика розрахунку цільової надбавки до тарифу існуючих АЕС України, яка дозволяє забезпечити фінансування робіт із зняття з експлуатації АЕС. З урахуванням невизначеності умов функціонування вітчизняних АЕС, обсягів необхідних коштів на зняття з експлуатації енергоблоків АЕС розраховано доцільний обсяг такої цільової надбавки.
В статті визначено, що реалізація запропонованого підходу до забезпечення фінансовими ресурсами робіт із зняття з експлуатації АЕС України дозволить зменшити потенційне значне навантаження на Державний бюджет України і сприятиме сталому безпечному розвитку вітчизняної ядерної енергетики.

Ключові слова: атомна енергетика, атомна електростанція, життєвий цикл, тариф, зняття з експлуатації.

Костюковський Б. А., Лещенко І. Ч., Іваненко Н. І., Богославська О. Ю.  Доцільні напрямки удосконалення державного регулювання ринку електроенергії України Костюковський Б. А., Лещенко І. Ч., Іваненко Н. І., Богославська О. Ю. Доцільні напрямки удосконалення державного регулювання ринку електроенергії України

популярний!
Збірник №: 2 (33) 2013 р.
Розмір файлу: 397.89 Кбайт
Скачувань: 3373
Задачі розвитку та функціонування генеруючих потужностей в ОЕС повинна вирішувати відповідна система управління, яка має забезпечити надійне покриття потреб при мінімізації цін на електроенергію для споживачів. У роботі доведено, що рішення цих задач можливе при централізованому управлінні розвитком та функціонуванням ОЕС на плановій основі.
В статті показано неефективність організації ринку електроенергії на базі запропонованої моделі двосторонніх договорів (МДДБР) та доведено недоцільність створення системи управління національним ринком електроенергії на базі ринкових методів керування.
Для розв’язку означених проблем ринкового регулювання, на підставі аналізу досвіду європейських країн, авторами запропоновано використання механізму «гарантування інвестицій в потужність» (МГІП) для впровадження генеруючих потужностей, які необхідні для надійного покриття потреб споживачів в електроенергії. На основі ретельного аналізу законодавчих актів та порівняння МДДБР і МГІП, зроблено висновки, що трансформація моделі ОРЕ в ДДБР, при будь-якій конкретній її реалізації, недоцільна, як внаслідок відсутності передумов для її впровадження в Україні, так і через об’єктивно притаманні цій моделі недоліки – неможливість збалансувати розвиток генеруючих потужностей, значні фінансові ризики, необґрунтоване зростання цін для споживачів тощо. Разом з тим показано, що впровадження моделі МГІП в Україні не потребує значних організаційних трансформацій, а передбачає лише певні зміни у повноваженнях та обов’язках регулюючих органів і суб’єктів господарювання, що працюють на ринку електроенергії. У статті даються рекомендації щодо реалізації алгоритму управління розвитком та функціонуванням ОЕС України для впровадження МГІП, а також для впровадження механізму «економічно-обґрунтованої мінімізації ціни на електроенергію». Для реалізації моделі ринку, доцільність якої обґрунтовується в статті, наведено зміни, що необхідно внести в закон «Про електроенергетику». Запропонована структура та організація діяльності національного ринку електроенергії забезпечує можливість ефективного управління розвитком і функціонуванням електроенергетичного комплексу країни та дає змогу мінімізувати технологічні й економічні ризики як для споживачів, так і енергетичних компаній.

Ключові   слова: ринок електроенергії, регулювання, моделі ринку електроенергії, ціна, ефективність.

<< Початок < Попередня 1 2 3 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 3