Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Побудова, організація та функціонування енергетичних ринків

Документи

Блінов І. В.  Методи дослідження вартісних показників надання допоміжних послуг з регулювання частоти в частині завантаження енергоблоків в ОЕС України Блінов І. В. Методи дослідження вартісних показників надання допоміжних послуг з регулювання частоти в частині завантаження енергоблоків в ОЕС України

популярний!
Збірник №: 1 (32) 2013 р.
Розмір файлу: 485.46 Кбайт
Скачувань: 4009
Сьогодні в Україні практично відсутні системи первинного регулювання частоти та потужності (ПРЧП), а кількості електростанцій, що здатні забезпечити ОЕС України резервами з вторинного регулювання частоти (ВРЧП), не вистачає. Однією з основних причин виникнення цієї ситуації є відсутність методів стимулювання та оплати електростанціям за надання допоміжних послуг (ДП), зокрема із регулювання частоти. Методи конкурентного відбору постачальників ДП, що використовуються в Європі та світі, не можуть сьогодні використовуватися в Україні внаслідок відсутності виробничих потужностей та технічних можливостей для повноцінного ПРЧП та ВРЧП в ОЕС України. На основі аналізу світового досвіду, правил оптового ринку електричної енергії України та спираючись на проведені дослідження в статті запропоновано метод з визначення основної складової витрат, пов’язаних із наданням ДП – витрат на підтримку стану готовності i-го енергоагрегата електростанції до надання ДП з ПРЧП та/або ВРЧП. Такі витрати визначаються величиною втраченої вигоди, що виникає внаслідок необхідності утримання резерву активної потужності, яка могла бути використана власником енергоагрегата електростанції для продажу електричної енергії на оптовому ринку електроенергії (ОРЕ), незалежно від фактичного використання цього резерву при наданні ДП. Запропонований в статті метод може використовуватися як в існуючій сьогодні в Україні моделі ОРЕ, так і при впровадженні балансуючого ринку електричної енергії.

Ключові слова: ринок допоміжних послуг, регулювання частоти, витрати електростанцій.

Блінов І. В., Попович В. І. Гармонізована рольова модель європейського ринку електроенергії Блінов І. В., Попович В. І. Гармонізована рольова модель європейського ринку електроенергії

популярний!
Збірник №: 3 (26) 2011 р.
Розмір файлу: 1.04 Мбайт
Скачувань: 4066
Сучасний етап розвитку оптового ринку електричної енергії України пов’язаний із впровадженням ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку електроенергії (РДДБ). Для розуміння і практичної реалізації усіх процесів, що протікають на РДДБ, визначення та опису ролей і функцій, притаманних різним його учасникам, необхідна розробка рольової моделі РДДБ, що ґрунтується на методології об’єктно-орієнтованого моделювання (UMM UN/CEFACT).
В статті наведено гармонізовану рольову модель європейського ринку електроенергії, розроблену із використанням методології UMM, яка є основою для побудови рольових моделей та детального опису функціонування сегментів ринку електроенергії. Така модель є засобом формального визначення ролей і зон, що використовуються в бізнес-процесах на ринку електроенергії.
Розроблена модель надає змогу проводити аналіз діяльності сторін та їх ролей у межах певних зон європейського ринку електроенергії і може використовуватися при визначенні ролей та основних процесів на РДДБ, полегшуючи її впровадження в Україні. Крім того, використання понять та опис основних бізнес-процесів відповідно до гармонізованої рольової моделі європейського ринку електроенергії дозволяє полегшити інтеграцію РДДБ України з європейським ринком електроенергії у майбутньому, а також забезпечити практичну реалізацію процесів інформаційного обміну на існуючому ринку електроенергії України за рахунок використання стандартизованих інформаційно-технологічних систем керування цим ринком.

Ключові слова: гармонізована рольова модель, ринок двосторонніх договорів та балансуючий ринок електроенергії, об’єктно-орієнтоване моделювання.

Кириленко О. В., Блінов І. В., Парус Є. В. Визначення результатів аукціону з купівлі-продажу електричної енергії Кириленко О. В., Блінов І. В., Парус Є. В. Визначення результатів аукціону з купівлі-продажу електричної енергії

популярний!
Збірник №: 3 (23) 2010 р.
Розмір файлу: 564.89 Кбайт
Скачувань: 4080
Розвиток ринкових відносин в електроенергетичній галузі України сьогодні пов’язаний насамперед з впровадженням нової конкурентної моделі оптового ринку електричної енергії — ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку електричної енергії (РДДБ). Одним із основних заходів забезпечення функціонування ринкового механізму формування оптових цін на купівлю-продаж електричної енергії є проведення аукціонів.
У статті наведено математичний опис та визначено особливості проведення аукціонів електричної енергії. Запропоновано спосіб визначення переможців аукціону як елемента біржі електричної енергії РДДБ України та визначено обмежуючі чинники, що впливають на результати торгів.
Розроблений спосіб проведення аукціону електричної енергії дозволяє реалізувати конкурентний відбір виробників та постачальників електричної енергії, що є учасниками РДДБ України, за наступними критеріями: максимізація сумарної вартості виграшних лотів покупців активної потужності, мінімізація сумарної вартості виграшних лотів продавців активної потужності; мінімізація дисбалансу між задоволеним попитом та пропозицією на електричну енергію.

Ключові слова: ринок двосторонніх договорів, балансуючий ринок електричної енергії, біржа, аукціон електричної енергії.

Кириленко О. В., Блінов І. В., Попович В. І., Олефір Д. О. Методологія об’єктно-орієнтованого моделювання для опису функціонування конкурентного оптового ринку електричної енергії Кириленко О. В., Блінов І. В., Попович В. І., Олефір Д. О. Методологія об’єктно-орієнтованого моделювання для опису функціонування конкурентного оптового ринку електричної енергії

популярний!
Збірник №: 1 (24) 2011 р.
Розмір файлу: 614.22 Кбайт
Скачувань: 4130
Визначено складові та представлено головні ділові процеси методології об’єктно-орієнтованого моделювання UMM, що базується на сучасних інформаційних технологіях і є основою для побудови рольових моделей та детального опису функціонування конкурентних ринків електричної енергії.
Об’єктно-орієнтована модель ринку електричної енергії – це формалізований та деталізований опис ринку електричної енергії з використанням методології моделювання UMM UN/CEFACT, що грунтується на мові моделювання UML і містить діловий процес бізнес-моделювання, діловий процес формування бізнес-вимог, діловий процес аналізу та діловий процес проектування.
Використання методології об’єктно-орієнтованого моделювання UMM та побудова на її основі рольової моделі ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку електричної енергії, що сьогодні впроваджується в Україні, дозволяє забезпечити загальне уявлення про принципи функціонування та процеси цього ринку для всіх користувачів та розробників програмного забезпечення. Також рольова модель використовується як первинна архітектура при створенні інформаційно-технологічних систем керування сегментами ринку.

Ключові слова: конкурентний оптовий ринок електричної енергії, об’єктно-орієнтоване моделювання, методологія UMM, рольова модель.

Костюковський Б. А., Лещенко I. Ч. Проблеми реалізації положень закону «Про засади функціонування ринку електричної енергії в Україні» Костюковський Б. А., Лещенко I. Ч. Проблеми реалізації положень закону «Про засади функціонування ринку електричної енергії в Україні»

популярний!
Збірник №: 3 (38) 2014 р.
Розмір файлу: 284.71 Кбайт
Скачувань: 4200
У жовтні 2013 р. Верховною Радою України було прийнято Закон № 663-VII «Про засади функціонування ринку електричної енергії в Україні» (далі Закон), яким в країні запроваджується нова модель ринку електроенергії, що отримала назву моделі ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку. Але наявність фундаментального протиріччя між фізико-технічними особливостями функціонування об’єднаних енергосистем, в яких всі елементи працюють в межах єдиного технологічного процесу, що потребує централізованого планування розвитку та функціонування електроенергетики, та ринковими підходами до регулювання роботи ОЕС, коли конкуренція між окремими суб’єктами господарювання на ринку електроенергії має бути рушійною силою його ефективного розвитку та функціонування, зумовлює принципову неможливість створення ефективної моделі ринкового регулювання діяльності в електроенергетиці. Це ставить розробників відповідної нормативно-правової бази державного регулювання діяльності в цій галузі у складне становище через необхідність одночасно забезпечити реалізацію принципів ринкової конкуренції між суб’єктами господарювання і надійність електропостачання та роботи ОЕС.
Авторами виконано аналіз положень Закону, який дозволив визначити низку важливих проблем його реалізації, головною з яких є те, що запровадження нової моделі ринку буде зумовлювати зростання цін на електроенергію. Це зумовлено необхідністю значних додаткових витрат на запровадження та забезпечення функціонування нової моделі ринку, появою по суті штрафів за відхилення від заявлених обсягів споживання та виробництва електроенергії, що приведе до додаткових платежів споживачів і до збитків генерації, які вона зможе покрити лише внаслідок зростання цін, тощо.
У статті показано, що в Законі існує ціла низка положень, якими забезпечується можливість фактично повної заміни конкурентних ринкових механізмів використанням адміністративних методів формування структури генеруючих потужностей та регулювання їх роботи.
Тому впровадження нової моделі ринку електроенергії принесе величезні збитки економіці країни та ще більше понизить рівень життя населення, не дасть жодних позитивних наслідків від її впровадження.

Ключові слова: ринок електроенергії, Закон, моделі ринку електроенергії, ціна, ефективність.

<< Початок < Попередня 1 2 3 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 3