Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Екологічні аспекти енергетики та захист довкілля

Документи

Сортувати по : автору | даті | популярності | № збірника | [ по успаданню ]

Нечаєва Т. П. Загальні методичні підходи до формалізації екологічних обмежень та вимог при прогнозуванні розвитку електроенергетичного комплексу Нечаєва Т. П. Загальні методичні підходи до формалізації екологічних обмежень та вимог при прогнозуванні розвитку електроенергетичного комплексу

популярний!
Збірник №: 1 (19) 2009 р.
Розмір файлу: 604.95 Кбайт
Скачувань: 4168
Наведені методичні підходи урахування екологічних факторів при прогнозуванні розвитку електроенергетичної системи за ринкових умов її функціонування. Це урахування забезпечується на всіх стадіях прогнозування розвитку електроенергетики.

Ключові слова: електроенергетика, прогнозування розвитку, екологічні обмеження та вимоги.

Костюковський Б. А., Лещенко І. Ч., Шульженко С. В., Рубан-Максимець О. О. Оцінка обсягів витоків метану в газорозподільних мережах України Костюковський Б. А., Лещенко І. Ч., Шульженко С. В., Рубан-Максимець О. О. Оцінка обсягів витоків метану в газорозподільних мережах України

популярний!
Збірник №: 1 (28) 2012 р.
Розмір файлу: 482.34 Кбайт
Скачувань: 4225
Сталий розвиток економіки країни неможливо забезпечити без ефективної роботи загальнодержавної системи газопостачання, важливою складовою якої є газорозподільні мережі, що забезпечують природним газом промислових споживачів, бюджетну і комунальну сфери, населення країни.
У статті наведено аналіз поточного технічного стану газорозподільних мереж України та можливих заходів, направлених на скорочення витоків метану від їх об’єктів. Проаналізовано проблеми оцінки витоків парникових газів у газорозподільних мережах.
Описано методичні підходи, запропоновані для визначення обсягів витоків метану в основних елементах газорозподільної мережі України та виконано оцінку обсягів цих витоків. Наведено аналіз обробки статистичної інформації для двох компаній-операторів газорозподільних мереж.
Встановлено, що для попередньої консервативної оцінки витоків метану при формуванні базової лінії проектів спільного впровадження для газових мереж середнього та низького тиску, в яких такі проекти дають максимальний екологічний та економічний ефект, доцільно використовувати значення витоків не менше 5% від обсягів природного газу, що розподіляються цими мережами, хоча більше реалістичною нижньою оцінкою є 6 – 8%.

Ключові слова: газорозподільні мережі, парникові гази, викиди і витоки метану, кіотські механізми.

Станиціна В. В. Врахування екологічних витрат при визначенні показників енергетичної ефективності та потенціалів енергозбереження в галузях та регіонах Станиціна В. В. Врахування екологічних витрат при визначенні показників енергетичної ефективності та потенціалів енергозбереження в галузях та регіонах

популярний!
Збірник №: 1 (28) 2012 р.
Розмір файлу: 483.99 Кбайт
Скачувань: 4014
У статті визначено екологічні фактори та показники екологічної ефективності, що можуть впливати на показники енергетичної ефективності та, у подальшому, на потенціали енергозбереження. Збільшення екологічних податків може буде одним з факторів, який стимулюватиме впровадження енергозберігаючих заходів, тому можна вважати, що екологічні податки є фактором, який опосередковано впливатиме на енергоємність продукції.
За розробленою методикою визначення енергоємності заходів з охорони навколишнього середовища розраховано зазначені енерговитрати при виробництві цементу, чавуну та коксу, а також їх частку у прямій енергоємності продукції, вплив на потенціали енергозбереження у цементному виробництві та у Донецькій області (за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів у доменному, коксохімічному та цементному виробництвах). На сьогоднішній день енергетичні витрати на функціонування очисного обладнання становлять до 1% від прямих енергетичних витрат на виробництво продукції. Для досягнення нових для України європейських екологічних нормативів на підприємствах необхідно встановлювати нове або додаткове очисне обладнання, що приведе до збільшення енергоспоживання ним до 2–3% від енерговитрат на виробництво продукції та, відповідно, до зменшення потенціалів енергозбереження. Встановлено, що в цілому зменшення потенціалів енергозбереження становитиме до 6 % залежно від виду виробництва та ступеня очистки.

Ключові слова: екологічні фактори, показники енергетичної ефективності, потенціали енергозбереження, енергоємність продукції.

Білодід В. Д.  Прогноз обсягів накопиченої активності відходів, як наслідок розвитку ядерної енергетики в ХХІ столітті Білодід В. Д. Прогноз обсягів накопиченої активності відходів, як наслідок розвитку ядерної енергетики в ХХІ столітті

популярний!
Збірник №: 1 (32) 2013 р.
Розмір файлу: 703.54 Кбайт
Скачувань: 4312
Наведено результати розрахунків щодо кількості утворених радіоактивних елементів внаслідок роботи атомних електростанцій за період з 1954 р. по 2010 р. В результаті порівнянь природної радіоактивності верхнього 16-кілометрового шару континентальної земної кори і цього ж шару, у якому рівномірно розпорошена напрацьована радіоактивність від АЕС, показано, що загальна активність речовини кори збільшилася за цей період на 1,86 %.
Зроблено припущення, що загальні прирости вироблення електроенергії атомними електростанціями до кінця нинішнього століття будуть знаходитися в межах до 2% на рік. У цьому випадку, за зробленими розрахунками, до 2100 року цими електростанціями буде напрацьовано відходів радіоактивних речовин, які збільшать середню активність речовини кори майже у 10 разів (значення напрацьованої активності становитиме величину на рівні (780–800)•1012 Ки).
Зроблено висновки щодо подальшого розвитку ядерної енергетики України, одним з яких є такий:
Українська ядерна енергетика, що є однією з найпотужніших у світі (на АЕС у 2010 р. було вироблено 47,3% всієї електроенергії), і яка займає 2-ге місце після Франції, потребує переосмислення і її подальший розвиток має відбуватися із зниженням темпів нарощування. Доцільні обсяги виробництва електроенергії на АЕС на період до 2100 року мають бути ретельно обґрунтовані без використання міфів про її безпечність та економічність.

Ключові слова: радіоактивні відходи, вплив на навколишнє середовище роботи АЕС, радіоактивність континентальної кори та АЕС.

Лещенко І. Ч., Нечаєва Т. П.  Оцінка обсягів викидів парникових газів від об’єктів паливно-енергетичного комплексу України до 2030 року Лещенко І. Ч., Нечаєва Т. П. Оцінка обсягів викидів парникових газів від об’єктів паливно-енергетичного комплексу України до 2030 року

популярний!
Збірник №: 1 (32) 2013 р.
Розмір файлу: 412.76 Кбайт
Скачувань: 4036
Україна задекларувала скорочення викидів парникових газів до 2020 року на 20% відносно рівня базового 1990 року. За цих умов одним з головних завдань, що стоїть перед паливно-енергетичним комплексом України, є створення передумов для забезпечення потреб країни в паливно-енергетичних ресурсах за безумовного дотримання вимог щодо мінімізації негативного впливу на довкілля з урахуванням міжнародних зобов’язань країни.
У статті наведено результати прогнозних оцінок викидів парникових газів від об’єктів паливно-енергетичного комплексу України у другий період дії Кіотського протоколу і до 2030 року, які виконані із застосуванням математичних і програмно-інформаційних засобів, створених в Інституті загальної енергетики НАН України. Проаналізовано доцільні напрями зниження викидів парникових газів в енергетичних галузях країни.
Комплексні дослідження прогнозів викидів парникових газів виконано для сценаріїв розвитку паливно-енергетичного комплексу з проекту Оновлення енергетичної стратегії України та для уточненого сценарію розвитку електроенергетики.
Встановлено, що прийняття Україною більш жорстких зобов’язань – скорочення викидів парникових газів на 50% до 2050 року може негативно вплинути на соціально-економічний розвиток країни, такі зобов’язання буде важко виконати за умови зростання економіки країни.

Ключові слова: посткіотський період, паливно-енергетичний комплекс, викиди парникових газів, напрями зниження викидів.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 4