Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Екологічні аспекти енергетики та захист довкілля

Документи

Степанов А. Є., Рублевський М. Т. Вміст радіоактивних домішок у вугіллі, що видобувається в Україні Степанов А. Є., Рублевський М. Т. Вміст радіоактивних домішок у вугіллі, що видобувається в Україні

популярний!
Збірник №: 2 (3) 2000 р.
Розмір файлу: 232.86 Кбайт
Скачувань: 4369
Зроблено спробу оцінити вміст радіоактивних ізотопів у вугіллі, яке видобуто в Україні в 1990 році. Показано, що, при обсягах видобутку сотень мільйонів тонн, кількість радіоактивних речовин, які видобуваються разом з вугіллям, сягає сотень і більше тонн, що потребує глибокого вивчення процесів їх розсіювання, накопичення в навколишньому середовищі та впливу на біосферу України.

Ключові слова: видобувне вугілля, зола, окисли, радіоактивні ізотопи, період напіврозпаду.

Станиціна В. В. Енергоємність заходів з охорони навколишнього середовища як складова повної енергоємності продукції Станиціна В. В. Енергоємність заходів з охорони навколишнього середовища як складова повної енергоємності продукції

популярний!
Збірник №: 4 (27) 2011 р.
Розмір файлу: 398.57 Кбайт
Скачувань: 4499
Наведено результати досліджень стосовно вдосконалення методики визначення повної енергоємності продукції в частині визначення та обчислення енергоємності заходів з охорони навколишнього середовища. Запропоновано нову методику, яка дозволяє розрахувати зазначену енергоємність як при використанні існуючого на підприємстві очисного обладнання, так і під час модернізації підприємства або заміни очисного обладнання з використанням наявних на підприємстві або у літературі вихідних даних. Запропоновано розраховувати енергоємність заходів з охорони навколишнього середовища як суму трьох складових: енергоємності очищення викидів, енергоємності очищення стічних вод та енергоємності знешкодження твердих відходів, для визначення яких розроблено нові формули.
На прикладі виробництва цементу сухим способом із застосуванням запропонованої методики розраховано енергоємність заходів з охорони навколишнього середовища, яка становить залежно від виду очисного обладнання від 3,4 до 5,1 кг у. п./т цементу. Показано, що на очистку газів при цьому витрачається 4,5…12% електроенергії від спожитої при виробництві цементу. У масштабі галузі при виробництві 10 млн т цементу на рік витрата електроенергії на очистку газів в середньому становитиме 90 млн кВт•год/рік.
Запропонована методика може використовуватись для будь-якого виробництва всіх галузей промисловості та видів економічної діяльності.

Ключові слова: енергетична ефективність, енергоємність продукції, охорона навколишнього середовища, цемент.

Станиціна В. В. Врахування екологічних витрат при визначенні показників енергетичної ефективності та потенціалів енергозбереження в галузях та регіонах Станиціна В. В. Врахування екологічних витрат при визначенні показників енергетичної ефективності та потенціалів енергозбереження в галузях та регіонах

популярний!
Збірник №: 1 (28) 2012 р.
Розмір файлу: 483.99 Кбайт
Скачувань: 4685
У статті визначено екологічні фактори та показники екологічної ефективності, що можуть впливати на показники енергетичної ефективності та, у подальшому, на потенціали енергозбереження. Збільшення екологічних податків може буде одним з факторів, який стимулюватиме впровадження енергозберігаючих заходів, тому можна вважати, що екологічні податки є фактором, який опосередковано впливатиме на енергоємність продукції.
За розробленою методикою визначення енергоємності заходів з охорони навколишнього середовища розраховано зазначені енерговитрати при виробництві цементу, чавуну та коксу, а також їх частку у прямій енергоємності продукції, вплив на потенціали енергозбереження у цементному виробництві та у Донецькій області (за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів у доменному, коксохімічному та цементному виробництвах). На сьогоднішній день енергетичні витрати на функціонування очисного обладнання становлять до 1% від прямих енергетичних витрат на виробництво продукції. Для досягнення нових для України європейських екологічних нормативів на підприємствах необхідно встановлювати нове або додаткове очисне обладнання, що приведе до збільшення енергоспоживання ним до 2–3% від енерговитрат на виробництво продукції та, відповідно, до зменшення потенціалів енергозбереження. Встановлено, що в цілому зменшення потенціалів енергозбереження становитиме до 6 % залежно від виду виробництва та ступеня очистки.

Ключові слова: екологічні фактори, показники енергетичної ефективності, потенціали енергозбереження, енергоємність продукції.

Соколовська І. С., Стоянова І. І.  Класифікація завдань стандартизації та сучасний стан нормативної бази з питань екології в електроенергетиці Соколовська І. С., Стоянова І. І. Класифікація завдань стандартизації та сучасний стан нормативної бази з питань екології в електроенергетиці

популярний!
Збірник №: 3 (34) 2013 р.
Розмір файлу: 771.34 Кбайт
Скачувань: 4943
Виконання міжнародних екологічних вимог у галузях паливно-енергетичного комплексу є однією з умов подальшої інтеграції України в ЄС. Розглянуто основні Директиви ЄС з питань екології, які є визначальними для електроенергетики. На базі концепції технічних енергетичних систем розроблено класифікацію завдань стандартизації щодо викидів та експлуатаційних впливів об’єктів електроенергетики, яка дає змогу комплексного вирішення екологічних проблем енергетики з урахуванням забруднення повітря, води й ґрунту, а також опромінення й теплових впливів. На її основі проведено аналіз міжнародних та національних екологічних стандартів та визначено основні завдання стандартизації з питань екології в галузі електроенергетики України. Показано, що оновлення нормативної бази електроенергетики шляхом гармонізації національних стандартів з європейськими та міжнародними створює умови для максимально можливого зниження негативного впливу об’єктів електроенергетики на довкілля на всіх етапах виробництва, передавання та розподілення електричної та теплової енергії.

Ключові слова: екологічні вимоги, директиви, класифікація, екологічні стандарти, вплив на довкілля, енергооб’єкти.

Соколовська І. С. Про необхідність урахування перспективних міжнародних вимог до викидів небезпечних речовин під час модернізації ТЕС України Соколовська І. С. Про необхідність урахування перспективних міжнародних вимог до викидів небезпечних речовин під час модернізації ТЕС України

популярний!
Збірник №: 1 (40) 2015 р.
Розмір файлу: 792.68 Кбайт
Скачувань: 4504
Необхідність виконання до 2018 р. вимог Директиви 2001/80/ЄС про обмеження викидів деяких забруднюючих речовин залишається в Україні актуальною проблемою, яку можна вирішити за умови докорінної модернізації існуючого обладнання ТЕС та встановлення сучасних систем очищення димових газів. Оновлене обладнання має функціонувати тривалий час, тому вже нині необхідно передбачити появу нових, більш жорстких вимог до нього. Розглянуто шляхи сприяння вирішенню проблеми зниження викидів небезпечних речовин, зокрема ртуті як одної з пріоритетних речовин, встановлених Директивою 2000/106/ЄC, під час стаціонарного спалювання палива в різних країнах світу на законодавчому рівні. У зв’язку з імовірним введенням міжнародних вимог до викидів ртуті у найближчій перспективі вказано на необхідність урахування вартості засобів для зниження викидів ртуті під час вибору технологій спалювання палива та марок палива при модернізації існуючих енергоблоків ТЕС України та прийняття рішення про будівництво нових.

Ключові слова: викиди ртуті, вміст ртуті, вплив на довкілля, електростанція, норми, директиви.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 5