Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Екологічні аспекти енергетики та захист довкілля

Документи

Сортувати по : автору | даті | популярності | № збірника | [ по успаданню ]

Коберник В.С. Економічний аналіз використання технологій перетворення енергії на ТЕС України Коберник В.С. Економічний аналіз використання технологій перетворення енергії на ТЕС України

популярний!
Збірник №: 4 (51) 2017 р.
Розмір файлу: 1.72 Мбайт
Скачувань: 2043

Проведені техніко-економічні розрахунки і порівняння перспективних проектів нового будівництва і реконструкції енергоблоків ТЕС за різними технологіями, що забезпечують досягнення сучасних норм викидів основних забруднюючих речовин. Проаналізовано вплив курсу гривні до долара і цін на вугілля та газ на середню вартість електричної енергії за життєвий цикл при впровадженні нових технологій перетворення енергії на ТЕС.

Ключові слова: теплова електрична станція, надкритичні параметри пари, циркулюючий киплячий шар, очищення димових газів, вартість електричної енергії

Іваненко Н.П., Сас Д.П. Державне регулювання викидів парникових газів у світі: перспективи для України Іваненко Н.П., Сас Д.П. Державне регулювання викидів парникових газів у світі: перспективи для України

популярний!
Збірник №: 2 (49) 2017 р.
Розмір файлу: 5.17 Мбайт
Скачувань: 2091
Розглянуто різні підходи до державного регулювання викидів парникових газів, які використовуються у світі. Проаналізовано переваги і недоліки кожного підходу у порівнянні з іншими. Наведено огляд досвіду ефективного використання вуглецевого оподаткування як одного з підходів до державного регулювання викидів парникових газів. Проаналізовано поточну ситуацію в Україні і розроблено рекомендації щодо ефективного застосування вуглецевого податку в Україні. Запропоновано підходи до визначення розмірів вуглецевого податку.

Ключові слова: парникові гази, системи торгівлі дозволами на викиди парникових газів, вуглецевий податок.

Нечаєва Т. П., Спітковський А. І. Оцінка можливості та обсягів впровадження заходів для забезпечення виконання гармонізованих нормативів викидів забруднювачів у повітря в ОЕС України Нечаєва Т. П., Спітковський А. І. Оцінка можливості та обсягів впровадження заходів для забезпечення виконання гармонізованих нормативів викидів забруднювачів у повітря в ОЕС України

популярний!
Збірник №: 2 (29) 2012 р.
Розмір файлу: 644.77 Кбайт
Скачувань: 3713
В статті викладено проблеми виконання гармонізованих нормативів викидів забруднювачів у повітря в Об’єднаній енергосистемі України у контексті забезпечення можливості її спільної роботи з об’єднанням енергосистем європейських країн. Наведено методичні підходи щодо оцінки ефективності та обсягів впровадження заходів для забезпечення їх виконання. Проведено оцінку обсягів впровадження заходів для виконання об’єктами ОЕС гармонізованих нормативів викидів забруднювачів у повітря до 2018 року. Результати досліджень показали, що забезпечити виконання гармонізованих вимог до викидів забруднювачів у повітря за цей період часу практично неможливо, що зумовлено поточним технічним та екологічним станом існуючих потужностей, значними обсягами інвестицій та ресурсними обмеженнями. Тому запропоновано подовжити термін виконання гармонізованих нормативів викидів до 2030 року на основі формування Національного плану зниження викидів, в якому передбачається поступове приведення показників ТЕС країни до відповідних нормативів.

Ключові слова: електроенергетика, технологія генерації, гармонізовані нормативи, викиди забруднювачів, парникові гази.

Степанов А. Є., Рублевський М. Т. Вміст радіоактивних домішок у вугіллі, що видобувається в Україні Степанов А. Є., Рублевський М. Т. Вміст радіоактивних домішок у вугіллі, що видобувається в Україні

популярний!
Збірник №: 2 (3) 2000 р.
Розмір файлу: 232.86 Кбайт
Скачувань: 3777
Зроблено спробу оцінити вміст радіоактивних ізотопів у вугіллі, яке видобуто в Україні в 1990 році. Показано, що, при обсягах видобутку сотень мільйонів тонн, кількість радіоактивних речовин, які видобуваються разом з вугіллям, сягає сотень і більше тонн, що потребує глибокого вивчення процесів їх розсіювання, накопичення в навколишньому середовищі та впливу на біосферу України.

Ключові слова: видобувне вугілля, зола, окисли, радіоактивні ізотопи, період напіврозпаду.

Станиціна В. В. Енергоємність заходів з охорони навколишнього середовища як складова повної енергоємності продукції Станиціна В. В. Енергоємність заходів з охорони навколишнього середовища як складова повної енергоємності продукції

популярний!
Збірник №: 4 (27) 2011 р.
Розмір файлу: 398.57 Кбайт
Скачувань: 3831
Наведено результати досліджень стосовно вдосконалення методики визначення повної енергоємності продукції в частині визначення та обчислення енергоємності заходів з охорони навколишнього середовища. Запропоновано нову методику, яка дозволяє розрахувати зазначену енергоємність як при використанні існуючого на підприємстві очисного обладнання, так і під час модернізації підприємства або заміни очисного обладнання з використанням наявних на підприємстві або у літературі вихідних даних. Запропоновано розраховувати енергоємність заходів з охорони навколишнього середовища як суму трьох складових: енергоємності очищення викидів, енергоємності очищення стічних вод та енергоємності знешкодження твердих відходів, для визначення яких розроблено нові формули.
На прикладі виробництва цементу сухим способом із застосуванням запропонованої методики розраховано енергоємність заходів з охорони навколишнього середовища, яка становить залежно від виду очисного обладнання від 3,4 до 5,1 кг у. п./т цементу. Показано, що на очистку газів при цьому витрачається 4,5…12% електроенергії від спожитої при виробництві цементу. У масштабі галузі при виробництві 10 млн т цементу на рік витрата електроенергії на очистку газів в середньому становитиме 90 млн кВт•год/рік.
Запропонована методика може використовуватись для будь-якого виробництва всіх галузей промисловості та видів економічної діяльності.

Ключові слова: енергетична ефективність, енергоємність продукції, охорона навколишнього середовища, цемент.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 4