Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Екологічні аспекти енергетики та захист довкілля

Документи

Костюковський Б. А., Спітковський А. І., Нечаєва Т. П.  Заходи з виконання екологічних вимог за умови спільної роботи ОЕС України з об’єднанням енергосистем європейських країн Костюковський Б. А., Спітковський А. І., Нечаєва Т. П. Заходи з виконання екологічних вимог за умови спільної роботи ОЕС України з об’єднанням енергосистем європейських країн

популярний!
Збірник №: 3 (34) 2013 р.
Розмір файлу: 622.37 Кбайт
Скачувань: 4631
Проведена оцінка потреби в потужностях ТЕС для двох альтернативних сценаріїв розвитку електроенергетики України при швидкому та повільному темпах розвитку відновлюваних джерел виробництва електроенергії показала, що забезпечити виконання вимог Директиви 2001/80/EC до 1 січня 2018 року практично неможливо. Тому термін виконання цих вимог рекомендовано подовжити до 2030 року. При проведенні за цих умов оцінки ефективних варіантів розвитку ТЕС ОЕС України до 2030 року визначено, що національним інтересам більше відповідають сценарії розвитку теплової генерації, які передбачають проведення до 2020 року маловитратної реконструкції існуючих вугільних ТЕС, приведення викидів забруднювачів у повітря до норм ЄС на газомазутних ТЕС, реалізацію пілотних проектів з комплексної реконструкції вугільних ТЕС і будівництво нових потужностей на існуючих майданчиках. Проведені дослідження показали, що прискорений розвиток відновлюваних джерел енергії призведе до зростання викидів парникових газів при їх паралельній роботі в ОЕС України. Визначено головні задачі та заходи виконання в ОЕС України гармонізованих з європейськими нормативів викидів забруднюючих речовин і забезпечення економічно виправданої мінімізації викидів парникових газів. Рекомендовано терміново розпочати переговорний процес з партнерами по Енергетичному Співтовариству щодо відкладання виконання вимог Директиви 2001/80/EC до 1 січня 2030 року з розробкою й затвердженням плану розвитку генеруючих потужностей і реалізації заходів з екологізації теплової енергетики України, створенням постійно діючої системи моніторингу виконання цього плану.

Ключові слова: електроенергетика, технологія, парникові гази, гармонізовані нормативи, викиди забруднювачів.

Симборський А. І.  Техніко-економічні показники розвитку сільськогосподарського виробництва та емісія парникових газів в Україні Симборський А. І. Техніко-економічні показники розвитку сільськогосподарського виробництва та емісія парникових газів в Україні

популярний!
Збірник №: 3 (34) 2013 р.
Розмір файлу: 761.64 Кбайт
Скачувань: 4285
Розглянуто основні техніко-економічні показники розвитку сільськогосподарського виробництва та емісію парникових газів в Україні. Проаналізовано посівні площі зернових культур та динаміку фактичного виробництва продукції рослинництва, динаміку чисельності поголів’я продуктивної худоби в тваринництві, споживання паливно-енергетичних ресурсів у сільському господарстві та зменшення техногенного навантаження аграрного сектору на навколишнє середовище в 2000–2010 роках. Посівні площі основних зернових культур значно збільшились: озимої пшениці – на 15,4%, ячменю – в 4,4 раза, кукурудзи на зерно – в 2 рази. При загальному збільшенні обсягів зернових культур в 1,6 раза озимі культури були більш вагомими і розвивалися інтенсивними темпами. Так, виробництво озимого ячменю та кукурудзи на зерно зросло більш ніж в 3 рази, соняшника – майже в 2 рази, а ріпака та сої – відповідно в 11,1 та 26,3 раза. Чисельність поголів’я великої рогатої худоби по всіх категоріях господарств в 2010 р. зменшилася в порівнянні з 2000 р. на 52,3%, в тому числі молочних корів – на 46,9%.
У зв’язку із зменшенням виробництва сільськогосподарської продукції зменшилося і споживання палива та енергії. Так, використання палива зменшилось за вказаний період на 32,9%, в тому числі рідкого – на 35,3%. Споживання газоподібного палива збільшилось на 71%, а його питома вага в загальному споживанні зросла відповідно з 2,49 до 6,3%. Це і зумовило значне зменшення використання твердого палива (в 4,2 раза) та частки його в загальному споживанні з 0,51 до 0,2%. Споживання електричної енергії в сільському господарстві скоротилось на 48,5%. Значно зменшились в цей період і викиди парникових газів. Так, викиди вуглекислого газу знизились на 31%, сумарні викиди метану – на 47,7%, в тому числі внаслідок кишкової ферментації – на 51,5% та використання гною – на 39,2%.

Ключові слова: рослинництво, тваринництво, посівні площі, паливно-енергетичні ресурси, кишкова ферментація, парникові гази.

Соколовська І. С., Стоянова І. І.  Класифікація завдань стандартизації та сучасний стан нормативної бази з питань екології в електроенергетиці Соколовська І. С., Стоянова І. І. Класифікація завдань стандартизації та сучасний стан нормативної бази з питань екології в електроенергетиці

популярний!
Збірник №: 3 (34) 2013 р.
Розмір файлу: 771.34 Кбайт
Скачувань: 4318
Виконання міжнародних екологічних вимог у галузях паливно-енергетичного комплексу є однією з умов подальшої інтеграції України в ЄС. Розглянуто основні Директиви ЄС з питань екології, які є визначальними для електроенергетики. На базі концепції технічних енергетичних систем розроблено класифікацію завдань стандартизації щодо викидів та експлуатаційних впливів об’єктів електроенергетики, яка дає змогу комплексного вирішення екологічних проблем енергетики з урахуванням забруднення повітря, води й ґрунту, а також опромінення й теплових впливів. На її основі проведено аналіз міжнародних та національних екологічних стандартів та визначено основні завдання стандартизації з питань екології в галузі електроенергетики України. Показано, що оновлення нормативної бази електроенергетики шляхом гармонізації національних стандартів з європейськими та міжнародними створює умови для максимально можливого зниження негативного впливу об’єктів електроенергетики на довкілля на всіх етапах виробництва, передавання та розподілення електричної та теплової енергії.

Ключові слова: екологічні вимоги, директиви, класифікація, екологічні стандарти, вплив на довкілля, енергооб’єкти.

Дубовський С. В., Коберник В. С.  Техніко-економічні оцінки перспективних природоохоронних технологій теплової енергетики України Дубовський С. В., Коберник В. С. Техніко-економічні оцінки перспективних природоохоронних технологій теплової енергетики України

популярний!
Збірник №: 2 (33) 2013 р.
Розмір файлу: 863.81 Кбайт
Скачувань: 4702
Розглянуто питання пошуку економічно реальних шляхів виконання екологічних зобов’язань згідно з Технологічними нормативами допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт.
Проведено техніко-економічне порівняння за критерієм середньої вартості виробництва електричної енергії за життєвий цикл перспективних природоохоронних технологій, готових до впровадження у ході реконструкції енергоблоків ТЕС.
Показано, що в умовах ринкової конкуренції впровадження природоохоронних технологій високої ефективності не є інвестиційно привабливим за чинних значень податку на викиди, але стане таким за умов збільшення податку на викиди основних забруднювачів до 10 разів до рівнів, встановлених згідно з Податковим кодексом України.

Ключові   слова: теплова енергетика, природоохоронні технології, димові гази, податок за викиди.

Білодід В. Д.  Прогноз обсягів накопиченої активності відходів, як наслідок розвитку ядерної енергетики в ХХІ столітті Білодід В. Д. Прогноз обсягів накопиченої активності відходів, як наслідок розвитку ядерної енергетики в ХХІ столітті

популярний!
Збірник №: 1 (32) 2013 р.
Розмір файлу: 703.54 Кбайт
Скачувань: 4312
Наведено результати розрахунків щодо кількості утворених радіоактивних елементів внаслідок роботи атомних електростанцій за період з 1954 р. по 2010 р. В результаті порівнянь природної радіоактивності верхнього 16-кілометрового шару континентальної земної кори і цього ж шару, у якому рівномірно розпорошена напрацьована радіоактивність від АЕС, показано, що загальна активність речовини кори збільшилася за цей період на 1,86 %.
Зроблено припущення, що загальні прирости вироблення електроенергії атомними електростанціями до кінця нинішнього століття будуть знаходитися в межах до 2% на рік. У цьому випадку, за зробленими розрахунками, до 2100 року цими електростанціями буде напрацьовано відходів радіоактивних речовин, які збільшать середню активність речовини кори майже у 10 разів (значення напрацьованої активності становитиме величину на рівні (780–800)•1012 Ки).
Зроблено висновки щодо подальшого розвитку ядерної енергетики України, одним з яких є такий:
Українська ядерна енергетика, що є однією з найпотужніших у світі (на АЕС у 2010 р. було вироблено 47,3% всієї електроенергії), і яка займає 2-ге місце після Франції, потребує переосмислення і її подальший розвиток має відбуватися із зниженням темпів нарощування. Доцільні обсяги виробництва електроенергії на АЕС на період до 2100 року мають бути ретельно обґрунтовані без використання міфів про її безпечність та економічність.

Ключові слова: радіоактивні відходи, вплив на навколишнє середовище роботи АЕС, радіоактивність континентальної кори та АЕС.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 4