Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Системний аналіз енергозберігаючих технологій та оптимізація енергоємних виробництв

Документи

Яценко В. П. Про можливість збагачення високозольного твердого палива в апараті з псевдозрідженим шаром Яценко В. П. Про можливість збагачення високозольного твердого палива в апараті з псевдозрідженим шаром

популярний!
Збірник №: 1 (4) 2001 р.
Розмір файлу: 299.85 Кбайт
Скачувань: 3947
Розглянуто метод збагачення пиловугільного палива з високим вмістом часток золи. Метод базується на використанні процесу сепарації матеріалів у псевдозрідженому шарі утвореному в каналі перемінного перетину з проміжних частин насадки. Наведено результати експериментальних досліджень впливу виду насадки на ефективність сепарації.

Ключові слова: зола, сепарація, псевдозріджений шар, насадка.

Суходоля О. М. Запровадження в Україні системи енергоефективного маркування побутових товарів Суходоля О. М. Запровадження в Україні системи енергоефективного маркування побутових товарів

популярний!
Збірник №: 2 (5) 2001 р.
Розмір файлу: 292.34 Кбайт
Скачувань: 3872
На прикладі холодильного обладнання розглянуто можливі механізми зниження споживання електроенергії. Запропоновано систему енергоефективного маркування побутових товарів з метою впровадження її в Україні.

Ключові слова: енергозбереження, маркування побутових товарів, холодильне обладнання, енергоефективність.

Судник В. К., Мельничук Л. П., Орлов В. В. Підвищення екологічної безпеки систем живлення транспортних енергетичних установок Судник В. К., Мельничук Л. П., Орлов В. В. Підвищення екологічної безпеки систем живлення транспортних енергетичних установок

популярний!
Збірник №: 1 (4) 2001 р.
Розмір файлу: 351.39 Кбайт
Скачувань: 4003
Розглянуто особливості використання газоподібного палива як засобу зниження шкідливих викидів автотранспортом. Запропоновано системи живлення транспортних енергетичних установок на основі нового способу термічного розкладу вихідного палива перед його спалюванням у двигуні, які дозволяють кардинально зменшити токсичність газів, що відпрацювали, підвищити ефективність використання моторних палив і розширити сировинну базу їх виробництва.

Ключові слова: екологічна безпека, шкідливі викиди, система живлення, автотранспорт, попередня обробка палива.

Судник В. К., Мельничук Л. П., Орлов В. В. Випробування технології піроліза рідких палив для систем живлення транспортних енергоустановок Судник В. К., Мельничук Л. П., Орлов В. В. Випробування технології піроліза рідких палив для систем живлення транспортних енергоустановок

популярний!
Збірник №: 1 (6) 2002 р.
Розмір файлу: 359.54 Кбайт
Скачувань: 3819
Розглянуто результати випробування технології піролізу палив для систем живлення транспортних енергоустановок. Проведено досліди залежності газоутворення від параметрів процесу. В результаті обробки експериментальних даних отримано емпірічні залежності для розрахунку режимів конверсії бензину. Проведено оцінку моторних якостей продуктів піроліза.

Ключові слова: піроліз, газоутворення, термохімічний реактор, бензин, шкідливі викиди, забруднення довкілля.

Соколовська І.С. Удосконалення нормативного забезпечення щодо теплових насосів як механізм імплементації європейських директив Соколовська І.С. Удосконалення нормативного забезпечення щодо теплових насосів як механізм імплементації європейських директив

популярний!
Збірник №: 2 (53) 2018 р.
Розмір файлу: 290.16 Кбайт
Скачувань: 1199

Розглянуто чинні європейські Директиви 2009/28/EC, 2009/125/EC, 2010/30/ЄС, 2010/31/EU, відповідні їм Регламенти та інші нормативно-правових документи, а також міжнародні стандарти щодо теплових насосів, наявність яких підтверджує широкомасштабне практичне застосування теплових насосів у світі. Показано ступінь їх впровадження в Україні. Визначено необхідність активного впровадження в Україні національних стандартів щодо теплових насосів, гармонізованих з міжнародними, що сприятиме імплементації зазначених європейських Директив та відповідних Регламентів.

Ключові слова: теплові насоси, Директиви 2009/28/EC, 2009/125/EC, 2010/30/ЄС, 2010/31/EU, стандарти, гармонізація.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 6