Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Системний аналіз енергозберігаючих технологій та оптимізація енергоємних виробництв

Документи

Сортувати по : автору | даті | популярності | № збірника | [ по успаданню ]

Кєсова Л.О., Коберник В.С., Соколовська І.С. Оцінка ефективності впровадження парогазових і ЦКШ-технологій на ТЕС України Кєсова Л.О., Коберник В.С., Соколовська І.С. Оцінка ефективності впровадження парогазових і ЦКШ-технологій на ТЕС України

популярний!
Збірник №: 3 (54) 2018 р.
Розмір файлу: 341.98 Кбайт
Скачувань: 479

Проаналізовано світовий досвід впровадження парогазових і ЦКШ-технологій: ПГУ з газифікацією вугілля (з очищенням від оксидів сірки та азоту); спалювання в циркулюючому киплячому шарі (за атмосферного тиску та під тиском); ПГУ зі спалюванням в бульбашковому киплячому шарі під тиском; ПГУ на природному газі у порівнянні з пиловугільним спалюванням з очищенням від оксидів сірки та азоту. Для нового будівництва і реконструкції енергоблоків ТЕС в Україні та забезпечення сучасних норм викидів основних забруднюючих речовин проведено техніко-економічні розрахунки з порівнянням середньої вартості електричної енергії за життєвий цикл для перспективних технологій. В енергетику України доцільно впроваджувати ПГУ і ЦКШ- технології, які здатні підвищити ефективність спалювання палива з високими експлуатаційними показниками енергоблоків.

Ключові слова: теплова електрична станція, парогазова установка, циркулюючий киплячий шар, вартість електричної енергії, технології, життєвий цикл.

Білодід В.Д. Визначення ефективності вироблення електричної енергії атомними електростанціями за методологією повних енергетичних витрат. Частина 2. Витрати енергії на ядерне паливо Білодід В.Д. Визначення ефективності вироблення електричної енергії атомними електростанціями за методологією повних енергетичних витрат. Частина 2. Витрати енергії на ядерне паливо

популярний!
Збірник №: 3 (54) 2018 р.
Розмір файлу: 391.29 Кбайт
Скачувань: 495

Приведено результати дослідження з визначення ефективності вироблення електричної енергії атомними електростанціями з реакторами ВВЕР-1000 за методологією повних енергетичних витрат. Методика визначення ефективності технологій за цією методологією була опублікована раніше. В частині 1 статті, яка опублікована в №2 зб. «Проблеми загальної енергетики» за 2018 р. наведено розрахункові дані щодо повних енергетичних витрат на будівництво АЕС. В частині 2 наводяться результати розрахунків щодо витрат енергії на отримання ядерного палива, яке необхідне для роботи АЕС впродовж терміну її експлуатації. Показано, що сумарні витрати енергії на ядерне паливо для енергоблоку АЕС з реакторами ВВЕР-1000 на протязі 40 років експлуатації за варіантом незмінності політики НБУ України щодо курсів валют визначені в обсязі 18,6 ПДж. Ті ж самі витрати при курсі гривні за значенням паритету купівельної спроможності долара США визначені у обсязі 5,0 ПДж.
В частині 3 передбачено висвітлення питань щодо витрат енергії на експлуатацію АЕС, витрати на її ліквідацію та визначення остаточної ефективності вироблення електроенергії на АЕС. Частина 3 буде опубліковані в наступних номерах збірника.

Ключові слова: атомна електростанція, повні енергетичні витрати, ефективність вироблення електроенергії, енергетичні витрати на ядерне паливо.

Перов М.О., Макаров В.М., Новицький І.Ю. Напрями модернізації вуглепереробної промисловості на базі прогресивних технологій збагачення вугілля Перов М.О., Макаров В.М., Новицький І.Ю. Напрями модернізації вуглепереробної промисловості на базі прогресивних технологій збагачення вугілля

популярний!
Збірник №: 2 (53) 2018 р.
Розмір файлу: 317.73 Кбайт
Скачувань: 843

Визначено заходи з удосконалення технологій збагачення, напрями впровадження технологічного обладнання на збагачувальних фабриках України, зроблена оцінка очікуваних обсягів випуску вугільного концентрату для енергетики та коксохімічної промисловості. За результатами розрахунків визначено варіанти ефективних технологій та оптимальної комплектації обладнання для впровадження на збагачувальних фабриках України за умови досягнення ними максимальних обсягів випуску вугільного концентрату, згідно прогнозним обсягам видобутку вугілля в 2030 р. Впровадження ефективних технологій збагачення у переробку вугілля дозволяє підвищити вихід концентрату на 5–6 %, при цьому зольність концентрату для енергетики і коксування знижується на 3,2 % та 1,4 % відповідно.

Ключові слова: вуглепереробна промисловість, модернізація, збагачення вугілля, технологія, напрями впровадження.

Соколовська І.С. Удосконалення нормативного забезпечення щодо теплових насосів як механізм імплементації європейських директив Соколовська І.С. Удосконалення нормативного забезпечення щодо теплових насосів як механізм імплементації європейських директив

популярний!
Збірник №: 2 (53) 2018 р.
Розмір файлу: 290.16 Кбайт
Скачувань: 904

Розглянуто чинні європейські Директиви 2009/28/EC, 2009/125/EC, 2010/30/ЄС, 2010/31/EU, відповідні їм Регламенти та інші нормативно-правових документи, а також міжнародні стандарти щодо теплових насосів, наявність яких підтверджує широкомасштабне практичне застосування теплових насосів у світі. Показано ступінь їх впровадження в Україні. Визначено необхідність активного впровадження в Україні національних стандартів щодо теплових насосів, гармонізованих з міжнародними, що сприятиме імплементації зазначених європейських Директив та відповідних Регламентів.

Ключові слова: теплові насоси, Директиви 2009/28/EC, 2009/125/EC, 2010/30/ЄС, 2010/31/EU, стандарти, гармонізація.

Білодід В.Д. Визначення ефективності вироблення електричної енергії атомними електростанціями за методологією повних енергетичних витрат. Частина 1. Витрати енергії на будівництво Білодід В.Д. Визначення ефективності вироблення електричної енергії атомними електростанціями за методологією повних енергетичних витрат. Частина 1. Витрати енергії на будівництво

популярний!
Збірник №: 2 (53) 2018 р.
Розмір файлу: 733.27 Кбайт
Скачувань: 908

Стаття присвячена визначенню ефективності вироблення електричної енергії атомними електростанціями з реакторами ВВЕР-1000 за методологією повних енергетичних витрат. Методика визначення ефективності технологій за цією методологією була опублікована раніше. В частині 1 визначено повні енергетичні витрати на будівництво АЕС. Визначено основні показники енергоємності створення об’єктів АЕС з реакторами
ВВЕР-1000, серед яких: питома енергоємність спорудження енергоблоку АЕС –
246 ГДж/кВт за варіантом незмінності політики Національного банку України і середній інфляції гривні 7,5 % на рік та 140 ГДж/кВт при курсі гривні за значенням прогнозного паритету купівельної спроможності. Питома енергоємність крупної АЕС – 220 (125) ГДж/кВт. Отримані результати дозволять оцінити енергетичну ефективність АЕС за методологією визначення повних енергетичних витрат.
В частині 2 будуть оприлюднені розрахунки щодо витрат енергії на ядерне паливо. В частині 3 передбачено висвітлення питань щодо витрат енергії на експлуатацію АЕС впродовж 40 років, витрати на її ліквідацію та визначення остаточної ефективності вироблення електроенергії на АЕС. Частини 2 та 3 будуть опубліковані в наступних номерах збірника.

Ключові слова: атомна електростанція, повні енергетичні витрати, ефективність вироблення електроенергії.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 6