Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Системний аналіз енергозберігаючих технологій та оптимізація енергоємних виробництв

Документи

Маляренко О. Є., Тесленко О. І. Застосування методу повної енергоємності продукції для аналізу енергетичної ефективності виробництва Маляренко О. Є., Тесленко О. І. Застосування методу повної енергоємності продукції для аналізу енергетичної ефективності виробництва

популярний!
Збірник №: 3 (23) 2010 р.
Розмір файлу: 449.72 Кбайт
Скачувань: 3983
У статті розглянуто один із методів оцінки енергетичної ефективності виробництва на основі методики розрахунку повної енергоємності продукції. На коксохімічному підприємстві передбачається впровадження нового технологічного устаткування із заміщенням традиційного способу гасіння коксу ефективнішим, що дозволить максимально використовувати всі види вторинних енергетичних ресурсів (горючі, теплові, надлишкового тиску), модернізувати енергетичне устаткування, значно змінити структуру споживання палива, вироблення теплової та електричної енергії. При цьому частка власного вироблення енергоносіїв за рахунок вторинних енергоресурсів перевищить 50 %, що дасть можливість значно збільшити обсяг продажу коксового газу стороннім споживачам. Представлені результати аналізу ефективності енерговикористання за три роки в окремих цехах коксохімічного виробництва дають можливість виявити конкретні ділянки з невисоким рівнем енергетичної ефективності, конкретизувати об’єкт глибшого енергетичного обстеження — устаткування конкр
етних цехів підприємства і демонструють кількісний вплив використання вторинних енергетичних ресурсів на енергоємність виготовлення окремих продуктів коксохімічного виробництва, а також на структуру енергоспоживання підприємства в цілому.

Ключові слова: енергетична ефективність, пряма і повна енергоємність продукції, вторинні енергоресурси, модернізація устаткування.

Симборський А. І., Станиціна В. В. Потенціал енергозбереження у цементній промисловості Симборський А. І., Станиціна В. В. Потенціал енергозбереження у цементній промисловості

популярний!
Збірник №: 3 (23) 2010 р.
Розмір файлу: 339.37 Кбайт
Скачувань: 3927
Визначення потенціалів енергозбереження має велике значення для оцінювання рівнів енергоспоживання та енергозбереження в галузях народного господарства на перспективний період.
Розрізняють поняття теоретичного, технічно можливого та економічно доцільного потенціалів енергозбереження. У статті визначено методичні підходи для розрахунків потенціалів енергозбереження на галузевому рівні.
Досвід промислово розвинених країн свідчить про те, що в цементній промисловості найбільш економічними за витратами тепла є печі, які використовують сухий спосіб виробництва клінкеру: вони споживають майже вдвічі менше палива, ніж ті, які застосовують мокрий спосіб. Незначна частка (15 %) виробництва сухим способом у цементній промисловості України зумовлює вищий рівень середньозважених питомих витрат палива на тонну клінкеру порівняно з промислово розвиненими країнами світу. Тому поліпшення структури виробництва цементу за рахунок збільшення обсягів його виробництва сухим способом сприятиме не тільки підвищенню ефективності роботи цементних заводів, а й значній економії паливно-енергетичних ресурсів у галузі.
З 2006 року в Україні розпочалася модернізація заводів з метою переведення їх на сухий спосіб виробництва. За нашими розрахунками, у результаті запровадження цього способу потенціал енергозбереження на цементних заводах України у 2015 році може скласти 691,5 тис. т у. п.

Ключові слова: цементна промисловість, клінкер, енергоресурси, потенціал енергозбереження.

Макаров В. М., Перов М. О. Прогноз обсягів упровадження сучасних енергозберігаючих технологій очисних робіт у вугільних шахтах Макаров В. М., Перов М. О. Прогноз обсягів упровадження сучасних енергозберігаючих технологій очисних робіт у вугільних шахтах

популярний!
Збірник №: 3 (23) 2010 р.
Розмір файлу: 265.67 Кбайт
Скачувань: 3975
В Україні видобуток вугілля здійснюється за несприятливої структури шахтного фонду. Переважають підприємства з обмеженими виробничими можливостями через вузькі місця в технологічних ланках, а також складними умовами розробки, які не завжди дозволяють ефективно застосовувати високопродуктивну техніку. Такий стан посилюється гострою нестачею обігових коштів для технічного переозброєння і заміни зношеного очисного, прохідницького, транспортного і стаціонарного обладнання.
Вихід вугільної промисловості з кризи може бути досягнутий за рахунок нарощування обсягів видобутку в результаті ефективного запровадження механізованих комплексів, тобто істотного підвищення навантажень на очисні вибої з використанням техніки нового технічного рівня.
У результаті технічне переоснащення шахт передбачає приріст обсягів видобутку вугілля на 20–30 млн т, скорочення кількості очисних вибоїв на 30–40 %, зменшення питомих витрат електроенергії на видобувних ділянках в 1,3–1,6 раза, результатом чого стане економія матеріальних, енергетичних, трудових ресурсів. Витрати капітальних вкладень, необхідних на технічне переоснащення шахт, складають близько 7–13 млрд грн (2–4 млрд грн на рік). Крім того, унаслідок запровадження оптимального складу очисних комплексів підвищиться якість видобутого вугілля — зокрема, знизиться зольність.

Ключові слова: шахта, капіталовкладення, технічне переоснащення, видобувна техніка, енергозбереження, якість вугілля.

Євтухова Т. О. Структурно-функціональні особливості побудови системи управління енергозбереженням у ЖКГ України Євтухова Т. О. Структурно-функціональні особливості побудови системи управління енергозбереженням у ЖКГ України

популярний!
Збірник №: 2 (22) 2010 р.
Розмір файлу: 474.96 Кбайт
Скачувань: 4576
На базі положень теорії багаторівневих ієрархічних систем та теорії управління великими системами, запропоновано структурно-функціональну схему системи управління енергозбереженням у ЖКГ України, яка враховує підсистему споживання житлово-комунальних послуг як невід’ємну складову ієрархічної системи управління, та на всіх ієрархічних рівнях якої визначено адміністративно-організаційні, енергоекономічні, енерготехнологічні та енергоекологічні стратифікаційні гілки управління. Показано, що за своїми структурно-функціональними властивостями питання управління енергозбереженням у ЖКГ України відносить до класу задач програмно-адаптивного екстремального управління, де до основної мети управління – енергозбереження додається ще одна екстремальна мета – досягнення результату економічно-доцільними з організаційно-технічної точки зору заходами. Запропоновано оригінальний алгоритм розв’язання задачі екстремального управління енергозбереженням у ЖКГ України як задачі математичного програмування із застосуванням процедур
и декомпозиції задачі на низку простіших та подальшої кусочно-лінійної апроксимації технологічних параметрів і параметрів управління.

Ключові слова: ЖКГ, ієрархічна система управління енергозбереженням, структурно-функціональні схеми, стратифікаційні гілки управління.

Богомолець Т. В. Аналіз енергоємності продукції хімічної промисловості України та напрямки підвищення енергоефективності в галузі Богомолець Т. В. Аналіз енергоємності продукції хімічної промисловості України та напрямки підвищення енергоефективності в галузі

популярний!
Збірник №: 2 (7) 2002 р.
Розмір файлу: 362.42 Кбайт
Скачувань: 4260
У статті проаналізовано динаміку питомих та загальних витрат енергоресурсів на виробництво хімічної продукції за 1990-2000 рр. Виділено 18 найменувань хімічних продуктів, частка яких становить понад 70% загального енергоспоживання галузі. Наведено основні напрямки підвищення енергоефективності.

Ключові слова: енергоспоживання, енергоємність, паливоємність, електроємність, теплоємність.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 6