Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Системний аналіз енергозберігаючих технологій та оптимізація енергоємних виробництв

Документи

Євтухова Т. О. Структурно-функціональні особливості побудови системи управління енергозбереженням у ЖКГ України Євтухова Т. О. Структурно-функціональні особливості побудови системи управління енергозбереженням у ЖКГ України

популярний!
Збірник №: 2 (22) 2010 р.
Розмір файлу: 474.96 Кбайт
Скачувань: 4292
На базі положень теорії багаторівневих ієрархічних систем та теорії управління великими системами, запропоновано структурно-функціональну схему системи управління енергозбереженням у ЖКГ України, яка враховує підсистему споживання житлово-комунальних послуг як невід’ємну складову ієрархічної системи управління, та на всіх ієрархічних рівнях якої визначено адміністративно-організаційні, енергоекономічні, енерготехнологічні та енергоекологічні стратифікаційні гілки управління. Показано, що за своїми структурно-функціональними властивостями питання управління енергозбереженням у ЖКГ України відносить до класу задач програмно-адаптивного екстремального управління, де до основної мети управління – енергозбереження додається ще одна екстремальна мета – досягнення результату економічно-доцільними з організаційно-технічної точки зору заходами. Запропоновано оригінальний алгоритм розв’язання задачі екстремального управління енергозбереженням у ЖКГ України як задачі математичного програмування із застосуванням процедур
и декомпозиції задачі на низку простіших та подальшої кусочно-лінійної апроксимації технологічних параметрів і параметрів управління.

Ключові слова: ЖКГ, ієрархічна система управління енергозбереженням, структурно-функціональні схеми, стратифікаційні гілки управління.

Агеєва Т. П. Проблеми підвищення ефективності палива й енергії у сфері житлового та комунального-побутового обслуговування населення України Агеєва Т. П. Проблеми підвищення ефективності палива й енергії у сфері житлового та комунального-побутового обслуговування населення України

популярний!
Збірник №: 1 (6) 2002 р.
Розмір файлу: 545.37 Кбайт
Скачувань: 4129
Наведено аналіз енергоспоживання за 1990-2000 рр. сфери економіки, до якої входять житловий сектор, підприємства комунального господарства та заклади суспільного сектору (освіта, культура, охорона здоров'я). Розглянуто напрями економії котельно-пічного палива (децентралізовані споживачі), електричної та теплової енергії, показники для комплексної оцінки ефективності енергозбереження.

Ключові слова: енергозбереження, енергоспоживання, котельно-пічне паливо, електрична та теплова енергія, житлові, комунальні та побутові потреби населення.

Білодід В.Д. Визначення ефективності вироблення електричної енергії атомними електростанціями за методологією повних енергетичних витрат. Частина 1. Витрати енергії на будівництво Білодід В.Д. Визначення ефективності вироблення електричної енергії атомними електростанціями за методологією повних енергетичних витрат. Частина 1. Витрати енергії на будівництво

популярний!
Збірник №: 2 (53) 2018 р.
Розмір файлу: 733.27 Кбайт
Скачувань: 908

Стаття присвячена визначенню ефективності вироблення електричної енергії атомними електростанціями з реакторами ВВЕР-1000 за методологією повних енергетичних витрат. Методика визначення ефективності технологій за цією методологією була опублікована раніше. В частині 1 визначено повні енергетичні витрати на будівництво АЕС. Визначено основні показники енергоємності створення об’єктів АЕС з реакторами
ВВЕР-1000, серед яких: питома енергоємність спорудження енергоблоку АЕС –
246 ГДж/кВт за варіантом незмінності політики Національного банку України і середній інфляції гривні 7,5 % на рік та 140 ГДж/кВт при курсі гривні за значенням прогнозного паритету купівельної спроможності. Питома енергоємність крупної АЕС – 220 (125) ГДж/кВт. Отримані результати дозволять оцінити енергетичну ефективність АЕС за методологією визначення повних енергетичних витрат.
В частині 2 будуть оприлюднені розрахунки щодо витрат енергії на ядерне паливо. В частині 3 передбачено висвітлення питань щодо витрат енергії на експлуатацію АЕС впродовж 40 років, витрати на її ліквідацію та визначення остаточної ефективності вироблення електроенергії на АЕС. Частини 2 та 3 будуть опубліковані в наступних номерах збірника.

Ключові слова: атомна електростанція, повні енергетичні витрати, ефективність вироблення електроенергії.

Білодід В.Д. Визначення ефективності вироблення електричної енергії атомними електростанціями за методологією повних енергетичних витрат. Частина 2. Витрати енергії на ядерне паливо Білодід В.Д. Визначення ефективності вироблення електричної енергії атомними електростанціями за методологією повних енергетичних витрат. Частина 2. Витрати енергії на ядерне паливо

популярний!
Збірник №: 3 (54) 2018 р.
Розмір файлу: 391.29 Кбайт
Скачувань: 495

Приведено результати дослідження з визначення ефективності вироблення електричної енергії атомними електростанціями з реакторами ВВЕР-1000 за методологією повних енергетичних витрат. Методика визначення ефективності технологій за цією методологією була опублікована раніше. В частині 1 статті, яка опублікована в №2 зб. «Проблеми загальної енергетики» за 2018 р. наведено розрахункові дані щодо повних енергетичних витрат на будівництво АЕС. В частині 2 наводяться результати розрахунків щодо витрат енергії на отримання ядерного палива, яке необхідне для роботи АЕС впродовж терміну її експлуатації. Показано, що сумарні витрати енергії на ядерне паливо для енергоблоку АЕС з реакторами ВВЕР-1000 на протязі 40 років експлуатації за варіантом незмінності політики НБУ України щодо курсів валют визначені в обсязі 18,6 ПДж. Ті ж самі витрати при курсі гривні за значенням паритету купівельної спроможності долара США визначені у обсязі 5,0 ПДж.
В частині 3 передбачено висвітлення питань щодо витрат енергії на експлуатацію АЕС, витрати на її ліквідацію та визначення остаточної ефективності вироблення електроенергії на АЕС. Частина 3 буде опубліковані в наступних номерах збірника.

Ключові слова: атомна електростанція, повні енергетичні витрати, ефективність вироблення електроенергії, енергетичні витрати на ядерне паливо.

Білодід В.Д. Повні енергетичні витрати на електроенергію, що виробляється енергетичними об’єктами Білодід В.Д. Повні енергетичні витрати на електроенергію, що виробляється енергетичними об’єктами

популярний!
Збірник №: 3 (50) 2017 р.
Розмір файлу: 358.42 Кбайт
Скачувань: 1718

Запропоновані нові деталізовані методики визначення окремих значень повних енергетичних витрат у компоненти енергетичних установок та значень важливих констант для їх визначення, що дозволить більш точно та аргументовано визначати ефективність електростанцій за методологією повних енергетичних витрат. Визначення складових енерговитрат на створення (будівництво), експлуатацію та ліквідацію електростанцій здійснюється за формулами, які відрізняються від існуючих за ДСТУ 3682–98 в частині деталізації розрахунків, врахуванням на всіх етапах як прямих, так і опосередкованих витрат енергії.

Ключові слова: повні енергетичні витрати, показники ефективності, енергетичні об’єкти, електростанції.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 6