Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Наукові основи енергозбереження та енергозберігаючої політики

Документи

Сортувати по : автору | даті | популярності | № збірника | [ по успаданню ]

Маляренко О. Є., Майстренко Н. Ю., Станиціна В. В. Обґрунтування прогнозних обсягів потенціалу енергозбереження в укрупнених секторах економіки з урахуванням технологічних і структурних зрушень Маляренко О. Є., Майстренко Н. Ю., Станиціна В. В. Обґрунтування прогнозних обсягів потенціалу енергозбереження в укрупнених секторах економіки з урахуванням технологічних і структурних зрушень

популярний!
Збірник №: 4 (47) 2016 р.
Розмір файлу: 3.51 Мбайт
Скачувань: 3438
Розглянуто суттєві зміни, що відбулись в економіці України за останні три роки. Уточнено прогноз ВВП на коротко-, середньо- і довгострокову перспективу за розробками провідних зарубіжних та українських інституцій. Розроблена нова прогнозна структура економіки на період до 2040 року, що відображає основні тенденції господарського розвитку країни. Проаналізовано загальний алгоритм визначення економічно доцільного потенціалу енергозбереження та структуру і обсяги споживання природного газу, вугілля та електроенергії в укрупнених секціях економіки та населенням. Запропоновано ефективні заходи з енергозбереження для енергоємних ВЕД.
Обґрунтовано прогнозні макроекономічні показники та оцінено прогнозні обсяги економії вугілля, природного газу, електричної енергії до 2040 р. з визначенням технологічного і структурного потенціалів енергозбереження за видами економічної діяльності і окремими технологіями. Виявлено, що структурний фактор є більшим у споживанні електроенергії і приблизно однаково з технологічним впливає на споживання палива.

Ключові слова: газоємність, вуглеємність, електроємність, валова додана вартість, прогноз, структура, секція економіки.

Маляренко О. Є., Майстренко Н. Ю., Станиціна В. В. Удосконалений методичний підхід до визначення економічно доцільного потенціалу енергозбереження в енергоємних видах економічної діяльності Маляренко О. Є., Майстренко Н. Ю., Станиціна В. В. Удосконалений методичний підхід до визначення економічно доцільного потенціалу енергозбереження в енергоємних видах економічної діяльності

популярний!
Збірник №: 3 (42) 2015 р.
Розмір файлу: 570.4 Кбайт
Скачувань: 4031
Удосконалено методику визначення економічно доцільного потенціалу енергозбереження у зв’язку зі змінами у формуванні статистичної звітності (введення КВЕД-2010 на заміну КВЕД-2005) та у законодавстві (прийняття Податкового кодексу), що призвело до внесення коректив у комплексну методику оцінки енергетичної ефективності енергозберігаючих заходів. Для рівня виробництв критеріями вибрано максимум зниження енергоємності виробництва продукції або підвищення ККД процесу, зменшення питомих викидів, скидів та розміщених відходів (як один з результатів впровадження енергозберігаючих заходів), позитивний економічний ефект, що отримується при впровадженні заходу з енергозбереження за рік. Критеріями визначення ефективності енергозберігаючих заходів на рівні секції та укрупнених секцій (секторів) є максимум зниження енергоємності ВДВ або випуску продукції, зменшення обсягу екологічного податку на рівні виду економічної діяльності, позитивного економічного ефекту, що отримується при впровадженні заходів з енергозбереження за видом економічної діяльності. На рівні країни критерії визначаються за сумарною економією, отриманою при впровадженні заходів у секціях за видами економічної діяльності та міжсекційних енергозберігаючих заходів, максимумом зниження енергоємності ВВП або випуску продукції, зменшенням обсягу екологічного податку по країні, позитивним економічним ефектом, що отримується при впровадженні заходів з енергозбереження за всіма видами економічної діяльності. За удосконаленою методикою визначено економічно доцільний потенціал енергозбереження у виробництвах чавуну, коксу та цементу до 2030 р., які оцінено, відповідно, у 1126 тис. т у.п., 843 тис. т у.п. та 770 тис. т у.п. Сумарний потенціал енергозбереження розглянутих виробництв становитиме 2740 тис. т у.п. або 11,2% кінцевого споживання палива переробною промисловістю чи 10,4% кінцевого споживання палива сектором «Промисловість», та майже 5% кінцевого споживання палива країною відносно рівня 2013 р. При середній вартості умовного палива за 2013 р. – 2551,9 грн/т у.п. сумарна вартість зекономлених енергоресурсів по цих виробництвах становитиме 7 млрд грн у цінах 2013 р.

Ключові слова: потенціал енергозбереження, класифікатор видів економічної діяльності, екологічний податок, показники ефективності.

Шульженко С. В., Денисов В. А. Конкурентоспроможність паливних елементів відносно традиційних технологій виробництва електричної та теплової енергії Шульженко С. В., Денисов В. А. Конкурентоспроможність паливних елементів відносно традиційних технологій виробництва електричної та теплової енергії

популярний!
Збірник №: 3 (38) 2014 р.
Розмір файлу: 638.74 Кбайт
Скачувань: 4076
Обсяги і темпи впровадження технологій генерації електричної та теплової енергії, що побудовані з використанням паливних елементів, які спостерігаються протягом останнього десятиріччя, зумовлюють необхідність оцінки їх конкурентоздатності відносно основних класів традиційних технологій виробництва електроенергії, що є передумовою їх подальшого впровадження і комерційного використання в національних енергосистемах.
Наведено основні техніко-економічні показники енергетичного використання паливних елементів в складі достатньо опрацьованої технологічної схеми їх компоновки, що нині використовується для комерціалізації.
Описано математичну модель виконання оціночних розрахунків собівартості, відпускних тарифів та конкурентоспроможності відносно традиційних технологій виробництва електричної та теплової енергії, що генеруються технологічною установкою з використанням карбонатно-розплавних паливних елементів.
Одержані результати дозволяють зробити висновок про конкурентоспроможність MCFC-технологічних установок вже на даному етапі технологічного розвитку.

Ключові слова: паливний елемент, економічна ефективність, математична модель, електрична енергія, теплова енергія.

Яценко В. П., Шрайбер О. А. Використання теплоти відпрацьованих газів промислових печей методом термохімічної регенерації Яценко В. П., Шрайбер О. А. Використання теплоти відпрацьованих газів промислових печей методом термохімічної регенерації

популярний!
Збірник №: 1 (36) 2014 р.
Розмір файлу: 407.98 Кбайт
Скачувань: 4294
Значна кількість природного газу використовується для реалізації технологічних процесів у різноманітних промислових печах. Температура відпрацьованих газів таких печей може досягати 1500–1800 К, що призводить до значних втрат теплоти та низьких коефіцієнтів використання палива (КВП). Найбільш ефективний шлях значного зменшення цих втрат пов’язаний із технологією термохімічної регенерації (ТХР), що ґрунтується на конверсії палива з відпрацьованими газами. Щоб досягти максимальних рівнів КВП промислових печей, доцільно застосовувати комбіновану регенерацію – ТХР та нагрівання повітря, що подається на спалювання.
Розглядаються дві схеми комбінованої регенерації з паралельним або послідовним розташуванням термохімічного реактора та нагрівача повітря. Запропоновано метод термодинамічного розрахунку цих схем, і розроблено відповідні комп’ютерні програми. Представлено також приклад числових результатів. Зокрема, показано, що «паралельна» схема дозволяє досягти дуже високих КВП ~ 99%, у той час як «послідовна» дає КВП ~ 95%. Для порівняння розраховано схеми «чистих» ТХР або повітряної регенерації, що призводять до КВП = 80 – 90%.

Ключові слова: термохімічна регенерація, промислова піч, відпрацьовані гази, конвертоване паливо, коефіцієнт використання палива.

Розен В.М. д-р техн.наук, професор, Соколовська І.С., канд.техн.наук, Іншеков Є.М., канд.техн.наук, доцент, Стоянова І.І., канд.техн.наук Удосконалення механізму впровадження директиви 2012/27/EU про енергоефективність шляхом адаптації міжнародни Розен В.М. д-р техн.наук, професор, Соколовська І.С., канд.техн.наук, Іншеков Є.М., канд.техн.наук, доцент, Стоянова І.І., канд.техн.наук Удосконалення механізму впровадження директиви 2012/27/EU про енергоефективність шляхом адаптації міжнародни

популярний!
Збірник №: 4 (43) 2015 р.
Розмір файлу: 826.85 Кбайт
Скачувань: 4385
Проблема енергозбереження в Україні сьогодні є однією з найважливіших, її вирішення має відбуватись з огляду на спрямованість країни в бік євроінтеграції, що передбачає виконання вимог відповідних Директив ЄС, зокрема Директиви 2012/27/EU про енергоефективність, та впровадження міжнародних стандартів. Розглянуто основні положення Директиви 2012/27/EU щодо систем енергоменеджменту та проведення енергоаудиту. Наведено порівняння базових стандартів різних систем менеджменту, створених на основі методології безперервного поліпшення процесів, та коротку характеристику серії стандартів з енергоменеджменту ISO 50000. На основі аналізу чинних національних стандартів та згідно з вимогами Директиви 2012/27/EU визначено групи взаємопов’язаних міжнародних стандартів, які необхідно гармонізувати в Україні з метою побудови ефективних систем енергоменеджменту.

Ключові слова: Директива 2012/27/EU, системи енергоменеджменту, стандарти, гармонізація.

<< Початок < Попередня 1 2 3 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 3