Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Наукові основи енергозбереження та енергозберігаючої політики

Документи

Стогній О. В., Каплін М. І., Білан Т. Р.  Можливості заміщення природного газу вугіллям власного видобутку Стогній О. В., Каплін М. І., Білан Т. Р. Можливості заміщення природного газу вугіллям власного видобутку

популярний!
Збірник №: 2 (37) 2014 р.
Розмір файлу: 638.85 Кбайт
Скачувань: 4408
Наведено основи методичного підходу щодо оцінки доцільності та обсягів заміщення споживання природного газу в економіці країни вугільною продукцією власного виробництва. Потенціалом пропонованого заміщення є досяжний рівень зростання видобутку вугілля у необхідному асортименті марок та належної якості, що забезпечується всіма можливими напрямками розвитку вітчизняних паливних баз.
Запропоновано рейтингову модель поступового переведення споживачів газу на вугільне паливо. Рейтинги заміщення газових технологій розраховуються в моделі за показниками екологічної прийнятності, а також вартості впровадження відповідних вугільних технологій.
Економічні реформи в Україні можуть привести до збільшення видобутку українського вугілля до 100,27 млн т у 2020 році. На основі аналізу функціонування вугільної галузі та газового сектору показано можливість задоволення енергетичних потреб країни в природному газі заміщенням 12,7 млрд м3 газу вугільним паливом. Із врахуванням власного видобутку на рівні 20 млрд м3 це визначає потребу імпортування в обсязі 18,3 млрд м3, що може бути задоволено сукупним обсягом реверсного постачання з країн Європи.
Асортиментний аспект заміщення природного газу переміщує проблему дефіциту паливозабезпечення у площину нарощування обсягів імпортування вугілля, що надає значно ширші можливості диверсифікації постачання з світових вугільних ринків у порівнянні з ринками природного газу.

Ключові слова: природний газ, вугілля, заміщення, власний видобуток, рейтингова модель.

Станиціна В. В.  Аналіз чинників, що впливають на енергоспоживання у хімічній промисловості при виробництві добрив Станиціна В. В. Аналіз чинників, що впливають на енергоспоживання у хімічній промисловості при виробництві добрив

популярний!
Збірник №: 2 (37) 2014 р.
Розмір файлу: 776.2 Кбайт
Скачувань: 4956
Хімічний комплекс України в середньому споживає щорічно 6–8,5 млрд м3 природного газу (більше 10% від спожитого у країні), основне споживання якого припадає на виробництво мінеральних добрив, при цьому 75% газу витрачається як сировина. Серед мінеральних добрив у вітчизняній хімічній промисловості домінує карбамід (близько 60%) та аміачна селітра (близько 30%). Аміачна селітра – найпопулярніший продукт на внутрішньому ринку мінеральних добрив, основна частина карбаміду експортується – до 97% (2012 р). Аміак – основна сировина для виробництва карбаміду та аміачної селітри.
Експорт хімічної продукції має таку структуру: майже по 35% припадає на добрива та неорганічну хімію, 30% – на решту продукції. Імпорт хімічної промисловості останніми роками більше ніж на третину складався з фармацевтичної продукції.
В статті визначено, що на виробництво аміаку, карбаміду та аміачної селітри, що експортуються, витрачається близько 60% спожитого у галузі природного газу. У 2012 р. на виробництво зазначеної продукції було витрачено 4,1 млрд м3 природного газу. В цілому на виробництво експортованої продукції витрачається близько 50% паливно-енергетичних ресурсів, витрачених на виробництво аміаку, карбаміду та аміачної селітри в Україні. На енергоспоживання в галузі впливає експортна орієнтація виробництва азотних добрив та співвідношення ціни на природний газ для виробництва та світових цін на добрива.

Ключові слова: хімічна промисловість, азотні добрива, експорт, енергоспоживання, природний газ.

Яценко В. П., Шрайбер О. А. Використання теплоти відпрацьованих газів промислових печей методом термохімічної регенерації Яценко В. П., Шрайбер О. А. Використання теплоти відпрацьованих газів промислових печей методом термохімічної регенерації

популярний!
Збірник №: 1 (36) 2014 р.
Розмір файлу: 407.98 Кбайт
Скачувань: 4294
Значна кількість природного газу використовується для реалізації технологічних процесів у різноманітних промислових печах. Температура відпрацьованих газів таких печей може досягати 1500–1800 К, що призводить до значних втрат теплоти та низьких коефіцієнтів використання палива (КВП). Найбільш ефективний шлях значного зменшення цих втрат пов’язаний із технологією термохімічної регенерації (ТХР), що ґрунтується на конверсії палива з відпрацьованими газами. Щоб досягти максимальних рівнів КВП промислових печей, доцільно застосовувати комбіновану регенерацію – ТХР та нагрівання повітря, що подається на спалювання.
Розглядаються дві схеми комбінованої регенерації з паралельним або послідовним розташуванням термохімічного реактора та нагрівача повітря. Запропоновано метод термодинамічного розрахунку цих схем, і розроблено відповідні комп’ютерні програми. Представлено також приклад числових результатів. Зокрема, показано, що «паралельна» схема дозволяє досягти дуже високих КВП ~ 99%, у той час як «послідовна» дає КВП ~ 95%. Для порівняння розраховано схеми «чистих» ТХР або повітряної регенерації, що призводять до КВП = 80 – 90%.

Ключові слова: термохімічна регенерація, промислова піч, відпрацьовані гази, конвертоване паливо, коефіцієнт використання палива.

Макаров В. М, Перов М. О.  Потенціал енергозбереження при видобутку і переробці вугілля Макаров В. М, Перов М. О. Потенціал енергозбереження при видобутку і переробці вугілля

популярний!
Збірник №: 4 (31) 2012 р.
Розмір файлу: 792.43 Кбайт
Скачувань: 4821
Вугільна галузь є не тільки одним з основних виробників і постачальників палива на внутрішній ринок України, але й споживачем паливно-енергетичних ресурсів, з яких 83 % припадає на електроенергію. Близько 81,5 % електроенергії використовується на видобуток вугілля, 5,4 % — на збагачення і біля 0,1 % — на виробництво буровугільних брикетів.
Мета статті – визначення потенціалу енергозбереження в технологічних процесах видобутку і переробки вугілля.
В роботі виконано теоретичне узагальнення та отримано розв’язок важливої наукової техніко-економічної задачі оцінки обсягів заощадження енергоресурсів при впровадженні енергоефективних технологій у вугільній промисловості України. Проведено розрахунки можливих обсягів впровадження енергоефективних технологій та обсягів заощадження енергоресурсів до 2020 р.
Проведені аналіз та оцінка потенціалу енергозбереження показали, що при видобутку вугілля економія електроенергії може становити біля 25 %, загальна економія електроенергії по основних процесах збагачення може скласти 19 %.
Сумарні обсяги заощадження електроенергії на період до 2020 р. при видобутку вугілля можуть становити близько 12,7 млрд кВт.год., при збагаченні вугілля – близько 0,73 млрд кВт.год.

Ключові слова: вугілля, видобуток, збагачення, енергоспоживання, потенціал, енергозбереження.

Денисов В. А., Іваненко Н. П., Чуприна Л. В. Оцінки собівартості та можливих обсягів виробництва електроенергії сонячними електростанціями в Україні Денисов В. А., Іваненко Н. П., Чуприна Л. В. Оцінки собівартості та можливих обсягів виробництва електроенергії сонячними електростанціями в Україні

популярний!
Збірник №: 3 (30) 2012 р.
Розмір файлу: 735.95 Кбайт
Скачувань: 4680
З урахуванням кліматологічної інформації про розподілення обсягів сонячної інсоляції на території України та існуючої технологічної бази фотоелектричної генерації електроенергії наведено результати попередніх розрахунків ефективності впровадження фотоелектричних електростанцій по областях України, як вихідна інформація для прогнозування доцільних обсягів впровадження технологій, що базуються на використанні відновлюваних джерел енергії.

Ключові слова: відновлювана енергетика, кліматологічна інформація, сонячна інсоляція, фотоелектрична генерація, фотовольтаїка, інвестиції, собівартість, доцільні обсяги, прогнозування.
<< Початок < Попередня 1 2 3 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 3