Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів

Документи

Стогній О. В., Каплін М. І., Білан Т. Р. Особливості моделі виробничого типу системи паливозабезпечення для розрахунку перспективних обсягів заміщення видів палива в економіці країни Стогній О. В., Каплін М. І., Білан Т. Р. Особливості моделі виробничого типу системи паливозабезпечення для розрахунку перспективних обсягів заміщення видів палива в економіці країни

популярний!
Збірник №: 3 (30) 2012 р.
Розмір файлу: 467.49 Кбайт
Скачувань: 4168
Паливозабезпечення галузей національної економіки в ринкових умовах характеризується швидкими змінами пропозиції та попиту на різні види палива, обмеженими можливостями власного видобутку, істотним зростанням впливу факторів енергетичної безпеки на напрямки та обсяги надходження палив. Зазнають змін також усталені технологічні зв’язки в економічних ланцюгах їх видобутку, переробки, збагачення та споживання.
Описано структуру обмежень моделі виробничого типу системи паливозабезпечення двох галузей економіки країни. Рівняння системи забезпечують врахування можливостей заміщення й перенаправлення необхідних обсягів вугільної продукції у виробничо-транспортній системі, що містить власний виробіток, перетворення, збагачення та переробку всіх видів викопного палива, а також здійснює їх імпортування та експорт. В системі з недостатніми обсягами власного видобутку окремих дефіцитних видів палива розглянуто задачу визначення оптимальних шляхів та напрямків їх заміщення іншими видами в залежності від цінової кон’юнктури внутрішніх ринків вугільної продукції та рівнів цін на світових ринках палива.
Наведено результати розрахунків оптимальних обсягів перенаправлення окремих марок вугільної продукції з металургійної галузі в електроенергетику та навпаки за експертними даними 2011 р. та прогнозними оцінками 2012 р. Показано можливість зворотних потоків вугілля між цими галузями в залежності від обсягів власного видобутку та кон’юнктури цін на внутрішньому ринку вугільної продукції.

Ключові слова: паливозабезпечення, фактори енергетичної безпеки, заміщення, перенаправлення, модель виробничого типу.

Перов М. О., Макаров В. М., Новицький І. Ю., Жуков О. П. Перспективи розширення паливної бази при використані водовугільного палива в енергетичному секторі України Перов М. О., Макаров В. М., Новицький І. Ю., Жуков О. П. Перспективи розширення паливної бази при використані водовугільного палива в енергетичному секторі України

популярний!
Збірник №: 3 (30) 2012 р.
Розмір файлу: 663.3 Кбайт
Скачувань: 4613
Існуюча ситуація, що утворилась в енергетичному секторі України, вимагає застосування більш дешевих видів палива, в тому числі отриманих з відходів технологічних процесів вуглезбагачувальних фабрик, шахт та об’єктів відкритого видобутку бурого вугілля. Таким є, зокрема, водовугільне паливо (ВВП). Тільки теплове господарство Міненерговугілля споживає майже 90 % якісного збагаченого вугілля, вартість якого і надалі зростатиме. До того ж скорочення споживання газу в паливному балансі електростанцій визнано пріоритетним завданням розвитку економіки на ближню та середньострокову перспективу.
Мета статті – запропонувати способи спалювання вугілля шляхом виготовлення з нього водовугільної продукції в малій енергетиці та на ТЕС. Існуючі світові технології за певних умов доводять працездатність і доцільність застосування даного виду палива та його конкурентоздатність, зокрема з урахуванням цінових факторів, що змінюються з часом, і екологічних обмежень порівняно з пошаровим і пиловугільним спалюванням.
Нове паливо найбільш доцільне до використання для заміни мазуту (газу) для котелень. На сьогоднішній день випробувано більше десятка типів парових і водогрійних котлів із спалюванням ВВП. До таких котлів відносяться типи: ДКВР, ДЕ, КЕ, БКЗ-50-40 ГМ, БКЗ-75-75-40 ГМ, БКЗ-35-40 ГМ та ін.

Ключові слова: водовугільне паливо, теплота згорання, конкурентоздатність вугілля, мала енергетика.

Бітюков С. Д., Кузнецов В. Г., Сиченко В. Г. Оптимізація споживання електроенергії на електричному транспорті з використанням інформації автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії Бітюков С. Д., Кузнецов В. Г., Сиченко В. Г. Оптимізація споживання електроенергії на електричному транспорті з використанням інформації автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії

популярний!
Збірник №: 3 (26) 2011 р.
Розмір файлу: 788.12 Кбайт
Скачувань: 4186
У системах електропостачання залізниць існують значні резерви для зниження втрат потужності за рахунок впровадження раціональних режимів системи тягового електропостачання. Автоматизовані системи комерційного обліку електроенергії можуть виконувати не тільки свої класичні функції, а й створювати умови для керування режимами в системах електропостачання електрифікованого транспорту.
Запропоновано цільову функцію для задачі керування режимами системи електропостачання електрифікованого транспорту, що відрізняється врахуванням залежності тарифу за спожиту електроенергію від часу, а також врахуванням надійності перемикаючих пристроїв, трансформаторів та опор контактної мережі.
На Донецькій залізниці проведено експериментальну перевірку запропонованих теоретичних положень з регулювання напруги на шинах тягових підстанцій.

Ключові слова: тягова підстанція, напруга, автоматизована система комерційного обліку електроенергії.

Дубровський В. В., Підвисоцький О. М., Шрайбер О. А. До визначення ефективності уловлювання частинок леткої золи краплями Дубровський В. В., Підвисоцький О. М., Шрайбер О. А. До визначення ефективності уловлювання частинок леткої золи краплями

популярний!
Збірник №: 3 (26) 2011 р.
Розмір файлу: 513.65 Кбайт
Скачувань: 4418
Апарати для мокрої очистки димових газів, які широко використовуються в енергетиці України, не відповідають сучасним вимогам за нормами очистки, але можливості істотного покращення їх роботи ще далеко не вичерпані. Для цього необхідно розробити досить точну модель робочого процесу в апараті, що буде враховувати широке коло фізичних явищ у трифазовому потоці. Подібна модель повинна бути напівемпіричною, оскільки знайти аналітично або числовими методами імовірність коагуляції при зіткненні частинки з краплею, мабуть, неможливо.
Метою даної роботи є експериментальне дослідження імовірності коагуляції частинок із краплями залежно від параметрів взаємодії. В експериментах моделюються процеси, які відбуваються в апаратах мокрої очистки димових газів пиловугільних котлоагрегатів. Матеріальний баланс процесу уловлювання твердих частинок краплями характеризується параметром коагуляції Y. Розроблено методику визначення цього параметра, який являє собою відношення маси уловлених частинок за певний час до маси частинок, що зіткнулися з краплями.
На основі цієї методики розроблено та побудовано експериментальну установку для вимірювання параметра коагуляції. Виконано серію експериментальних досліджень, що дозволило встановити вплив відносної швидкості частинка – крапля і розміру частинок на параметр Y.

Ключові слова: мокра очистка димових газів, краплі, тверді частинки, параметр коагуляції.

Білодід В. Д., Куц Г. О. Енергетичний потенціал горючих вторинних енергоресурсів і водню, а також витрати на їх підготовку до прямого спалювання Білодід В. Д., Куц Г. О. Енергетичний потенціал горючих вторинних енергоресурсів і водню, а також витрати на їх підготовку до прямого спалювання

популярний!
Збірник №: 2 (25) 2011 р.
Розмір файлу: 629.27 Кбайт
Скачувань: 4858
Розглянуто рівні використання горючих вторинних енергетичних ресурсів (ГВЕР) та визначено прямі витрати енергоресурсів на їх підготовку для спалювання в енергетичних установках. За станом 2009 р. загальний обсяг виходу ГВЕР складав 9317,3 тис. т у.п., з якого використано власними споживачами 8059 (86,5 % від обсягу виходу), втрати склали 1258,3 (13,5 %). За окремими видами ГВЕР втрати складають: доменний газ – 450,5 тис. т у.п. (7,58 % від загального обсягу виходу), конвертерний газ – 397,7 (98,39 %), феросплавний газ – 153,1 (66,42 %), відходи лісозаготівлі та деревообробки – 28,5 (22,82 %), чорний луг використовується в повному обсязі.
Прямі витрати енергоресурсів на підготовку зазначених видів ГВЕР до спалювання незначні й складають: для доменного газу – 3,77 кг у.п./т у.п., (доменний газ приведено до умовного через його теплоту згорання), конвертерного газу – 1,2 і феросплавного – 1,64. З урахуванням структурних змін у виробництвах, які є джерелами ГВЕР, було проведено оцінку можливого їх використання на найближчу перспективу.
Наведено дані щодо затрат енергії на отримання водню з використанням різних відомих технологій. Ці затрати значно перевищують його енергетичну спроможність. За даними проведеного аналізу сумарні витрати енергоресурсів на одержання 1 тонни водню, приведені до 1 т у.п., знаходяться у межах 1,6...5,1 т у.п.

Ключові слова: горючі вторинні енергоресурси, доменний газ, конвертерний газ, феросплавний газ, водень.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 14