Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики

Документи

Сортувати по : автору | даті | популярності | № збірника | [ по успаданню ]

Шрайбер О.А. Визначення економічної ефективності схем термохімічної регенерації для теплових двигунів Шрайбер О.А. Визначення економічної ефективності схем термохімічної регенерації для теплових двигунів

популярний!
Збірник №: 3 (54) 2018 р.
Розмір файлу: 4.53 Мбайт
Скачувань: 337

На прикладі газотурбінних установок розглянуто принципові та конструктивні схеми термохімічної регенерації для використання вторинних енергоресурсів – ентальпії відпрацьованих газів. Розроблено методи розрахунку термодинамічних та теплообмінних характеристик вказаних схем. Проведено широкі числові дослідження техніко-економічних параметрів схем термохімічної регенерації та визначено їх залежності від температурного режиму. Встановлено, що термін окупності схем порядку кількох місяців, отже, термохімічна регенерація є дуже ефективним варіантом використання вторинних енергоресурсів.

Ключові слова: термохімічна регенерація, конверсія, газотурбінна установка, теплообмін, техніко-економічні характеристики, термін окупності.

Дерій В.О. Особливості спільної роботи систем централізованого теплопостачання та електричних теплогенераторів при регулюванні ними навантаження ОЕС України Дерій В.О. Особливості спільної роботи систем централізованого теплопостачання та електричних теплогенераторів при регулюванні ними навантаження ОЕС України

популярний!
Збірник №: 3 (54) 2018 р.
Розмір файлу: 4.26 Мбайт
Скачувань: 361

В роботі проведено  аналіз режимів спільної роботи електричних теплогенераторів, призначених для регулювання навантаження ОЕС України під час її «нічних провалів», та систем централізованого теплопостачання. Отримані аналітичні залежності зміни в часі електричної та теплової потужності електричних теплогенераторів та штатних котлів теплових джерел систем теплопостачання при їх спільній роботі. Розглянуто особливості їх спільної роботи в опалювальний та неопалювальний періоди.

Ключові слова: ОЕС України, графік електричних навантажень, нічний провал,  потужність, електроенергія, електричні теплогенератори, системи централізованого теплопостачання, теплова енергія.

Кєсова Л.О., Горський В.В. Підвищення ефективності роботи ТЕЦ із застосуванням маловитратних технологій Кєсова Л.О., Горський В.В. Підвищення ефективності роботи ТЕЦ із застосуванням маловитратних технологій

популярний!
Збірник №: 2 (53) 2018 р.
Розмір файлу: 3.95 Мбайт
Скачувань: 733

Формування систем теплопостачання пов’язано з рішенням проблем щодо зміни структури теплогенеруючих джерел з виходом на більш високі техніко-економічні показники тобто рішення задачі по синтезу побудови систем теплопостачання по всьому ланцюгу – від виробництва тепла до його споживання. У світовому досвіді виробництво електроенергії на ТЕЦ складає близько 9 %, та впевнено зростає.
Однак в Україні ТЕЦ розвиваються повільно, їх обладнання застаріле, не відповідає сучасним екологічним та економічним вимогам і потребує реконструкції, модернізації або повної заміни, також присутній спад виробництва енергоємних підприємств привів до зниження споживання технологічної пари з промислових відборів турбін, тобто до  недовиробітку електричної та теплової енергії.
Враховуючи зношеність механізмів і відсутність засобів  переустаткування енергетичного обладнання, потрібні маловитратні технології підвищення потужності та економічності опалювальних і промислових ТЕЦ. До таких технологій модернізації відносяться варіанти з мінімальними капіталовкладеннями, позитивним економічним ефектом та поверненням коштів менш ніж за 1 рік.

Ключові слова: теплоенергетика, теплоелектроцентраль, теплогенерація, централізація, маловитратні технології.

Дубровський В.В. Високоефективна теплообмінна поверхня для плівкових процесів Дубровський В.В. Високоефективна теплообмінна поверхня для плівкових процесів

популярний!
Збірник №: 3 (50) 2017 р.
Розмір файлу: 3.44 Мбайт
Скачувань: 1427

Пропонується для впровадження нова профільована поверхня зі сферичними лунками, яка характеризується високоефективною тепловіддачею від стікаючої по ній плівки рідини до оточуючого повітря. Така поверхня може бути використана для теплообмінних апаратів контактного типу. Дані базуються на проведених експериментальних дослідженнях теплообміну фаз вода – повітря на поверхнях з лунками різного розміру. Знайдено оптимальні геометричні характеристики поверхні, на якої досягається найбільш інтенсивна тепловіддача від плівки рідини до повітря. Приведено узагальнюючі залежності, які дозволяють розрахувати ефективний коефіцієнт тепловіддачі, який відображає сумарний ефект теплообміну плівки води з повітрям за рахунок конвекції та випаровування рідини.
Наведено приклад використання теплообмінної поверхні у ролі зрошувача плівкових градирень, приведено перелік недоліків, що супроводжують типові енергетичні баштові плівкові градирні та приведено низку переваг профільованого зрошувача у порівнянні з гладким за ефективністю охолодження води.

Ключові слова: профільована поверхня, тепловіддача, плівкові процеси.

Шрайбер О.А. Метод розрахунку динаміки процесу конверсії природного газу Шрайбер О.А. Метод розрахунку динаміки процесу конверсії природного газу

популярний!
Збірник №: 2 (49) 2017 р.
Розмір файлу: 4.91 Мбайт
Скачувань: 1467
Запропоновано нову схему реакційного елемента для реалізації процесу конверсії природного газу. Розроблено математичну модель його динаміки, де щільний шар гранул каталізатора з реагуючою газовою сумішшю у його порожнинах розглядається як квазігомогенне середовище з певними ефективними фізичними характеристиками. Створено ітераційний алгоритм розв’язання рівнянь моделі та дві програми для його реалізації. Наведено приклад розрахунків зміни витрат компонентів реагуючої газової суміші та калорійності конвертованого палива по довжині апарата.

Ключові слова: реакційний елемент, процес конверсії, динаміка, газова суміш, квазігомогенне середовище, ітераційний алгоритм, числові розрахунки.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 20