Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики

Документи

Сортувати по : автору | даті | популярності | № збірника | [ по успаданню ]

Шрайбер О.А. , Редькін В.Б. Визначення доцільного обсягу використання технології термохімічної регенерації для газотурбінних  установок газоперекачувальних станцій України Шрайбер О.А. , Редькін В.Б. Визначення доцільного обсягу використання технології термохімічної регенерації для газотурбінних установок газоперекачувальних станцій України

популярний!
Збірник №: 4 (55) 2018 р.
Розмір файлу: 353.53 Кбайт
Скачувань: 278

Проведено термодинамічні та техніко-економічних розрахунки схеми термохімічної регенерації (на основі конверсії природного газу з продуктами згоряння)  для 12 моделей газотурбінних установок газоперекачувальних станцій України. Встановлено, що для переважної більшості моделей термін окупності капіталовкладень у схему ТХР не перевищує кількох місяців. Рекомендується впровадження схеми ТХР на 40 газотурбінних установках із сумарною потужністю 505 МВт, при цьому вартість палива, що може бути зекономлено, становить 420 млн грн/рік.

Ключові слова: термохімічна регенерація, газотурбіна установка, теплообмін, техніко-економічні характеристики, термін окупності.

Дерій В.О., Нечаєва Т.П. Екологічні наслідки використання електричних теплогенераторів для ущільнення графіків електричних навантажень під час нічного провалу ОЕС України Дерій В.О., Нечаєва Т.П. Екологічні наслідки використання електричних теплогенераторів для ущільнення графіків електричних навантажень під час нічного провалу ОЕС України

популярний!
Збірник №: 4 (55) 2018 р.
Розмір файлу: 354.43 Кбайт
Скачувань: 281

В статті викладено результати проведеного аналізу впливу на довкілля використання різного типу споживачів-регуляторів (електрокотлів, теплових насосів та когенераційних установок), призначених для регулювання навантаження ОЕС України під час її «нічних провалів». Встановлено, що додаткове споживання електроенергії електричними теплогенераторами (ЕТГ) буде становити 5,35 млрд  кВт·год в рік. Для виробництва такої кількості електроенергії необхідно буде спалити на ТЕС 7456 – 6527 тис. т вугілля (залежно від періоду експлуатації ЕТГ), що призведе до суттєвого впливу на довкілля у вигляді викидів парникових газів та забруднюючих речовин – окислів сірки та пилу. Відповідно до цього та згідно з Податковим кодексом України, ТЕС змушені будуть заплатити додаткові податки на ці викиди, які до їх реконструкції будуть сягати біля 200 млн грн на рік. Тому, впроваджувати електричні теплогенератори доцільно після проведення модернізації та реконструкції теплових електростанцій, яка дозволить значно зменшити викиди шкідливих речовин, а відповідно і податки на них (в 13,8 рази).
Якщо в якості електричних теплогенераторів використовувати теплові насоси, то за життєвий цикл їх експлуатації буде охолоджена значна частина ґрунту, що зробить його непридатним до рослинництва, порушиться екологічна рівновага та виникне дискомфорт для мешканців. Процес відновлення температури ґрунту після виведення теплових насосів із експлуатації займає понад 20 років. При впровадженні повітряних теплових насосів великої потужності існує загроза зміни мікроклімату житлового масиву (переохолодження в холодну пору року та перегрів влітку). Для зменшення впливу теплових насосів на довкілля доцільно використовувати  низькопотенційні джерела енергії техногенного характеру – теплоту каналізаційних стоків, технологічних вод, систем вентиляції, димових газів та інше.

Ключові слова: електричні теплогенератори, ОЕС України, нічний провал, електричні котли, теплові насоси, екологічний вплив.

Шрайбер О.А. Визначення економічної ефективності схем термохімічної регенерації для теплових двигунів Шрайбер О.А. Визначення економічної ефективності схем термохімічної регенерації для теплових двигунів

популярний!
Збірник №: 3 (54) 2018 р.
Розмір файлу: 470.67 Кбайт
Скачувань: 656

На прикладі газотурбінних установок розглянуто принципові та конструктивні схеми термохімічної регенерації для використання вторинних енергоресурсів – ентальпії відпрацьованих газів. Розроблено методи розрахунку термодинамічних та теплообмінних характеристик вказаних схем. Проведено широкі числові дослідження техніко-економічних параметрів схем термохімічної регенерації та визначено їх залежності від температурного режиму. Встановлено, що термін окупності схем порядку кількох місяців, отже, термохімічна регенерація є дуже ефективним варіантом використання вторинних енергоресурсів.

Ключові слова: термохімічна регенерація, конверсія, газотурбінна установка, теплообмін, техніко-економічні характеристики, термін окупності.

Дерій В.О. Особливості спільної роботи систем централізованого теплопостачання та електричних теплогенераторів при регулюванні ними навантаження ОЕС України Дерій В.О. Особливості спільної роботи систем централізованого теплопостачання та електричних теплогенераторів при регулюванні ними навантаження ОЕС України

популярний!
Збірник №: 3 (54) 2018 р.
Розмір файлу: 670.25 Кбайт
Скачувань: 693

В роботі проведено  аналіз режимів спільної роботи електричних теплогенераторів, призначених для регулювання навантаження ОЕС України під час її «нічних провалів», та систем централізованого теплопостачання. Отримані аналітичні залежності зміни в часі електричної та теплової потужності електричних теплогенераторів та штатних котлів теплових джерел систем теплопостачання при їх спільній роботі. Розглянуто особливості їх спільної роботи в опалювальний та неопалювальний періоди.

Ключові слова: ОЕС України, графік електричних навантажень, нічний провал,  потужність, електроенергія, електричні теплогенератори, системи централізованого теплопостачання, теплова енергія.

Кєсова Л.О., Горський В.В. Підвищення ефективності роботи ТЕЦ із застосуванням маловитратних технологій Кєсова Л.О., Горський В.В. Підвищення ефективності роботи ТЕЦ із застосуванням маловитратних технологій

популярний!
Збірник №: 2 (53) 2018 р.
Розмір файлу: 377.77 Кбайт
Скачувань: 1088

Формування систем теплопостачання пов’язано з рішенням проблем щодо зміни структури теплогенеруючих джерел з виходом на більш високі техніко-економічні показники тобто рішення задачі по синтезу побудови систем теплопостачання по всьому ланцюгу – від виробництва тепла до його споживання. У світовому досвіді виробництво електроенергії на ТЕЦ складає близько 9 %, та впевнено зростає.
Однак в Україні ТЕЦ розвиваються повільно, їх обладнання застаріле, не відповідає сучасним екологічним та економічним вимогам і потребує реконструкції, модернізації або повної заміни, також присутній спад виробництва енергоємних підприємств привів до зниження споживання технологічної пари з промислових відборів турбін, тобто до  недовиробітку електричної та теплової енергії.
Враховуючи зношеність механізмів і відсутність засобів  переустаткування енергетичного обладнання, потрібні маловитратні технології підвищення потужності та економічності опалювальних і промислових ТЕЦ. До таких технологій модернізації відносяться варіанти з мінімальними капіталовкладеннями, позитивним економічним ефектом та поверненням коштів менш ніж за 1 рік.

Ключові слова: теплоенергетика, теплоелектроцентраль, теплогенерація, централізація, маловитратні технології.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 20