Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики

Документи

Сортувати по : автору | даті | популярності | № збірника | [ по успаданню ]

Дерій В.О. Модель для прогнозування потужності ОЕС України під час нічного провалу графіків електричних навантажень Дерій В.О. Модель для прогнозування потужності ОЕС України під час нічного провалу графіків електричних навантажень

Збірник №: 1 (56) 2019 р.
Розмір файлу: 712.83 Кбайт
Скачувань: 17
В роботі наведено опис створеної моделі для оперативного прогнозування потужності ОЕС України в період нічного провалу її графіків електричних навантажень та розробленого алгоритму її функціонування. В якості функції апроксимації нічного провалу вибрано поліном другого ступеня. В результаті проведених досліджень та тестових розрахунків створеної моделі були виявлені фактори впливу на  аргументи функції – це температура зовнішнього повітря та тривалість світлового дня.  Ці фактори обумовлюють похибки в прогнозуванні. Визначено основні причини цих похибок. Аналіз факторів впливу дозволив  визначити їх аналітичні залежності. Встановлено, що максимальні похибки прогнозування виникають на кінцях інтервалу нічного провалу графіків електричних навантажень.   Для зменшення похибок в прогнозування потужності запропоновано використовувати на кінцях інтервалу нічного провалу похідні функції апроксимації, а в інші проміжки часу – поліном другого ступеня. Проведене тестове моделювання потужності ОЕС України під час її нічного провалу графіків електричних навантажень за період з 30.11.2015 р. по 30.04.2017 р. показало, що максимальна відносна похибка прогнозування не перевищує 9,4%, а відносне середнє її значення становить 3,9%.
Ключові слова: ОЕС України, модель, графік електричних навантажень, нічний провал,  потужність, електроенергія, прогнозування.

Ленчевський Є.А.  Особливості використання електричних теплогенераторів у процесах ущільнення добових графіків електричного навантаження енергосистеми Ленчевський Є.А. Особливості використання електричних теплогенераторів у процесах ущільнення добових графіків електричного навантаження енергосистеми

Збірник №: 1 (56) 2019 р.
Розмір файлу: 809.3 Кбайт
Скачувань: 81
У роботі проведено дослідження, направлені на створення в Об’єднаній енергосистемі України самодостатнього (бездефіцитного) резерву маневрених потужностей, за рахунок використання у діючій системі диспетчерського управління режимом автоматично керованого навантаження комплексів електричних теплогенераторів (ЕТГ). У вирішенні цього питання розглянуто процеси сумісного використання електричних та теплових потужностей комплексів ЕТГ, за умови налагодженої взаємодії між диспетчерськими центрами управління режимом навантаження енергосистеми і тепловими центрами теплопостачання міст. На прикладі застосування потужностей навантаження комплексів ЕТГ у процесах ущільнення добового графіку навантаження Київського енерговузла підтверджено енергетичну ефективність їх використання.
Ключові  слова: Об’єднана енергосистема України (ОЕС України), електричні теплогенератори (ЕТГ), добовий графік електричного навантаження (ДГЕН), системи централізованого теплопостачання міст (СЦТ), автоматизована система диспетчерського керування (АСДК).

Шрайбер О.А. , Редькін В.Б. Визначення доцільного обсягу використання технології термохімічної регенерації для газотурбінних  установок газоперекачувальних станцій України Шрайбер О.А. , Редькін В.Б. Визначення доцільного обсягу використання технології термохімічної регенерації для газотурбінних установок газоперекачувальних станцій України

популярний!
Збірник №: 4 (55) 2018 р.
Розмір файлу: 353.53 Кбайт
Скачувань: 438

Проведено термодинамічні та техніко-економічних розрахунки схеми термохімічної регенерації (на основі конверсії природного газу з продуктами згоряння)  для 12 моделей газотурбінних установок газоперекачувальних станцій України. Встановлено, що для переважної більшості моделей термін окупності капіталовкладень у схему ТХР не перевищує кількох місяців. Рекомендується впровадження схеми ТХР на 40 газотурбінних установках із сумарною потужністю 505 МВт, при цьому вартість палива, що може бути зекономлено, становить 420 млн грн/рік.

Ключові слова: термохімічна регенерація, газотурбіна установка, теплообмін, техніко-економічні характеристики, термін окупності.

Дерій В.О., Нечаєва Т.П. Екологічні наслідки використання електричних теплогенераторів для ущільнення графіків електричних навантажень під час нічного провалу ОЕС України Дерій В.О., Нечаєва Т.П. Екологічні наслідки використання електричних теплогенераторів для ущільнення графіків електричних навантажень під час нічного провалу ОЕС України

популярний!
Збірник №: 4 (55) 2018 р.
Розмір файлу: 354.43 Кбайт
Скачувань: 451

В статті викладено результати проведеного аналізу впливу на довкілля використання різного типу споживачів-регуляторів (електрокотлів, теплових насосів та когенераційних установок), призначених для регулювання навантаження ОЕС України під час її «нічних провалів». Встановлено, що додаткове споживання електроенергії електричними теплогенераторами (ЕТГ) буде становити 5,35 млрд  кВт·год в рік. Для виробництва такої кількості електроенергії необхідно буде спалити на ТЕС 7456 – 6527 тис. т вугілля (залежно від періоду експлуатації ЕТГ), що призведе до суттєвого впливу на довкілля у вигляді викидів парникових газів та забруднюючих речовин – окислів сірки та пилу. Відповідно до цього та згідно з Податковим кодексом України, ТЕС змушені будуть заплатити додаткові податки на ці викиди, які до їх реконструкції будуть сягати біля 200 млн грн на рік. Тому, впроваджувати електричні теплогенератори доцільно після проведення модернізації та реконструкції теплових електростанцій, яка дозволить значно зменшити викиди шкідливих речовин, а відповідно і податки на них (в 13,8 рази).
Якщо в якості електричних теплогенераторів використовувати теплові насоси, то за життєвий цикл їх експлуатації буде охолоджена значна частина ґрунту, що зробить його непридатним до рослинництва, порушиться екологічна рівновага та виникне дискомфорт для мешканців. Процес відновлення температури ґрунту після виведення теплових насосів із експлуатації займає понад 20 років. При впровадженні повітряних теплових насосів великої потужності існує загроза зміни мікроклімату житлового масиву (переохолодження в холодну пору року та перегрів влітку). Для зменшення впливу теплових насосів на довкілля доцільно використовувати  низькопотенційні джерела енергії техногенного характеру – теплоту каналізаційних стоків, технологічних вод, систем вентиляції, димових газів та інше.

Ключові слова: електричні теплогенератори, ОЕС України, нічний провал, електричні котли, теплові насоси, екологічний вплив.

Шрайбер О.А. Визначення економічної ефективності схем термохімічної регенерації для теплових двигунів Шрайбер О.А. Визначення економічної ефективності схем термохімічної регенерації для теплових двигунів

популярний!
Збірник №: 3 (54) 2018 р.
Розмір файлу: 470.67 Кбайт
Скачувань: 968

На прикладі газотурбінних установок розглянуто принципові та конструктивні схеми термохімічної регенерації для використання вторинних енергоресурсів – ентальпії відпрацьованих газів. Розроблено методи розрахунку термодинамічних та теплообмінних характеристик вказаних схем. Проведено широкі числові дослідження техніко-економічних параметрів схем термохімічної регенерації та визначено їх залежності від температурного режиму. Встановлено, що термін окупності схем порядку кількох місяців, отже, термохімічна регенерація є дуже ефективним варіантом використання вторинних енергоресурсів.

Ключові слова: термохімічна регенерація, конверсія, газотурбінна установка, теплообмін, техніко-економічні характеристики, термін окупності.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 21