Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем

Документи

Сортувати по : автору | даті | популярності | № збірника | [ по успаданню ]

Каплін М. І., Загурський В. Г. Узагальнення формули часу максимальних втрат і оцінка залежності її точності від параметрів енергоспоживання Каплін М. І., Загурський В. Г. Узагальнення формули часу максимальних втрат і оцінка залежності її точності від параметрів енергоспоживання

популярний!
Збірник №: 1 (4) 2001 р.
Розмір файлу: 136.32 Кбайт
Скачувань: 4238
Здійснено оцінку точності методу максимальних втрат на основі емпіричної формули Кезевича. Доведено, що із урахуванням залежності часу максимальних втрат від часу максимуму навантаження (коефіцієнта заповнення графіка навантажень) залежність похибки метода від максимального навантаження є лінійною і не перевищує 9% за будь-якої форми графіка. Отримано узагальнену формулу часу максимальних втрат для будь-якого розрахункового періоду.

Ключові слова: розподільні мережі енергосистем, технологічні витрати електроенергії, метод максимальних втрат.

Озерянський А. О., Білик О. А. Зменшення похибки визначення втрат електроенергії за наявності двох контрольованих параметрів завантаження мережі Озерянський А. О., Білик О. А. Зменшення похибки визначення втрат електроенергії за наявності двох контрольованих параметрів завантаження мережі

популярний!
Збірник №: 1 (4) 2001 р.
Розмір файлу: 322.95 Кбайт
Скачувань: 4266
У наявних узагальнених побудовах річних графіків навантаження розподільних мереж за наявності лише двох контрольованих параметрів завантаження похибка визначення часу максимальних втрат сягає в середньому 6-17%. На базі запропонованої моделі графіка показано можливість суттєвого її зменшення (у півтора-два рази).

Ключові слова: втрати електроенергії, графік навантаження, модель, час максимальних втрат, похибка розрахунку.

Степанов А. Є., Рублевський М. Т. Моделювання процесу накопичення радіонуклідів у довкіллі Степанов А. Є., Рублевський М. Т. Моделювання процесу накопичення радіонуклідів у довкіллі

популярний!
Збірник №: 1 (4) 2001 р.
Розмір файлу: 157.11 Кбайт
Скачувань: 4309
На основі розв'язання диференційного рівняння розпаду радіонуклідів розроблено алгоритм і практичну методику аналізу процесів розпаду і накопичення радіонуклідів у довкіллі при довільних законах їх надходження. Методику проілюстровано числовим прикладом і може бути застосовано для практичних розрахунків у розв'язанні екологічних задач, пов'язаних із накопиченням радіоактивних викидів об'єктами енергетики - ТЕС і АЕС.

Ключові слова: моделювання, радіонукліди, розпад, накопичення, довкілля, радіоактивні викиди.

Ленчевський Є. А., Туваржієв В. К. Новий підхід до вирішення задач управління режимами магістральних мереж об'єднаних енергетичних систем Ленчевський Є. А., Туваржієв В. К. Новий підхід до вирішення задач управління режимами магістральних мереж об'єднаних енергетичних систем

популярний!
Збірник №: 1 (4) 2001 р.
Розмір файлу: 337.21 Кбайт
Скачувань: 4478
Представлено структурну схему системи вимірювання кута δ1.2 між векторами A1(U) та E2(U2) та регулювання режимів генераторів станцій 1; 2. Приведено графіки залежностей потужностей P1;P2;Q1;Q2 і втрат потужності ΔS від зміни кута δ1.2 . Показано залежність відносних втрат ΔS/Pn при регулюванні кута δ1.2 в межах від dmin до dcr. На прик­ладі проілюстровано, що зміна кута δt1.2=60 на значення 65(68) дозволяє підвищити завантаження ВЛ у півтора-два рази. Проведені дослідження є частиною розроблюваної методики проектування більш досконалих систем уп­равління режимами магістральних мереж ОЕС, а також регулювання генераторів і синхронних компенсаторів станцій.
Ключові слова: системоутворюючі мережі, телевимірювання, регулювання кута δ1.2 , завантаження ВЛ, знижен­ня втрат потужностей.

Каплін М. І., Загурський В. Г. Методика виділення зонних складових технологічних витрат електроенергії у розподільних мережах енергосистем Каплін М. І., Загурський В. Г. Методика виділення зонних складових технологічних витрат електроенергії у розподільних мережах енергосистем

популярний!
Збірник №: 1 (6) 2002 р.
Розмір файлу: 232.59 Кбайт
Скачувань: 4380
Розроблено методику розрахунку часток технологічних витрат електроенергії у розподільних мережах енергосистем, що відповідають добовим зонам графіка навантаження. Границі добових зон визначаються як розв'язки нелінійного рівняння для потужності на основі апроксимаційної аналітичної моделі графіка навантаження за тривалістю. Розраховано відповідні вартості втраченої електроенергії за одноставочним тризонним тарифом. Досліджено залежність втрат та їх вартості від коефіцієнта нерівномірності графіка навантаження.

Ключові слова: розподільні мережі енергосистем, технологічні витрати електроенергії, метод максимальних втрат, графік навантаження за тривалістю, добові зони графіка навантаження.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 10