Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем

Документи

Стогній О. В., Каплін М. І., Макаров В. М., Білан Т. Р. Математична модель розвитку вугільної промисловості України в умовах міжнародної конкуренції Стогній О. В., Каплін М. І., Макаров В. М., Білан Т. Р. Математична модель розвитку вугільної промисловості України в умовах міжнародної конкуренції

популярний!
Збірник №: 1 (36) 2014 р.
Розмір файлу: 961.07 Кбайт
Скачувань: 4607
Модель прогнозування розвитку вугільної промисловості України в умовах міжнародної конкуренції враховує ринкові умови функціонування галузі шляхом додавання до переліку виробників вугільної продукції джерел постачання імпортованого палива і запровадження таким чином конкурентних засад функціонування власних виробників. Конкурентоспроможність вітчизняних вуглевидобувних підприємств досягається в моделі за рахунок зменшення собівартості видобутку при здійсненні капіталовкладень у їх основні фонди й належної оцінки технологічної та економічної ефективності цих капіталовкладень.

Ключові слова: вугільна промисловість, модель розвитку, конкуренція, власний видобуток, імпорт, собівартість, капіталовкладення.


Дрьомін І. В. Математичне моделювання та аналіз впливу моменту інерції частин ВЕС, що обертаються, на процес регулювання частоти Дрьомін І. В. Математичне моделювання та аналіз впливу моменту інерції частин ВЕС, що обертаються, на процес регулювання частоти

популярний!
Збірник №: 1 (36) 2014 р.
Розмір файлу: 609.19 Кбайт
Скачувань: 5232
Обґрунтовано необхідність дослідження впливу моменту інерції частин вітрових електростанцій (ВЕС), що обертаються, на процес автоматичного регулювання частоти і потужності в об’єднаній енергосистемі (ОЕС). При цьому момент інерції розглядається як засіб спрощення режиму автоматичного регулювання частоти і потужності (АРЧП).
На основі універсальної моделі регулювання частоти і потужності розроблено математичну модель генерації електроенергії на ВЕС, що входить до складу ОЕС, шляхом додавання відповідної системи диференціально-алгебраїчних рівнянь до вихідної системи.
Проведено цифрове моделювання процесів автоматичного регулювання частоти в ОЕС України, де в якості регуляторів задіюються генератори- та споживачі-регулятори. При цьому сумарна потужність ВЕС в енергосистемі приймалась рівною 3 ГВт.
Встановлено, що в досліджуваному діапазоні постійних часу ВЕС, прийнятне регулювання частоти в ізольованому режимі роботи ОЕС України не є можливим навіть з урахуванням задіяння всіх потужностей ГЕС (3 ГВт). Тоді як використання споживачів-регуляторів за умови їх сумарної потужності 3 ГВт дозволяє здійснювати регулювання частоти відповідно до вимог європейського енергооб’єднання ENTSO-E незалежно від моменту інерції ВЕС.

Ключові слова: вітрова електростанція, вітроагрегат, момент інерції, постійна часу, енергосистема, математичне моделювання, регулювання частоти і потужності.

Стогній О. В., Макаров В. М., Каплін М. І., Білан Т. Р.  Визначення оптимальної марки вугілля ТЕЦ при переведенні їх котлоагрегатів на пиловугільне спалювання Стогній О. В., Макаров В. М., Каплін М. І., Білан Т. Р. Визначення оптимальної марки вугілля ТЕЦ при переведенні їх котлоагрегатів на пиловугільне спалювання

популярний!
Збірник №: 1 (32) 2013 р.
Розмір файлу: 1.26 Мбайт
Скачувань: 4429
Вибір оптимальної марки вугілля для ТЕЦ при переведенні їх котлоагрегатів на пиловугільне спалювання здійснюється за допомогою формулювання задачі багатокритеріальної оптимізації для системи котел–вугільне паливо. Запропоновано сукупність частинних критеріїв оптимальності для оцінки ефективності функціонування ТЕЦ під час спалювання вугілля в котлі.
На основі аналізу та оцінки ступеня впливу основних параметрів енергетичного вугілля на показники роботи ТЕЦ для математичного моделювання вибрано фізико-хімічні, теплотехнічні та економічні характеристики – зольність, вміст сірки, волога, теплота згорання, ціна продукції та коефіцієнт доступності – частка виду вугільної продукції в сукупному обсязі вітчизняного товарного вугілля.
Для визначення узагальненого критерію оптимальності системи використано принцип крайнього песимізму (критерій Вальда). Оптимальним вважається вид вугільної продукції, для якого мінімальна оцінка за одним із частинних критеріїв є максимальною у переліку цих видів. Таким чином досягається рівноправність впливу окремих критеріїв на результат вибору.
Розглянуто приклад застосування розробленої моделі до вибору оптимальної марки палива при переведенні на спалювання вугілля котла БКЗ-420-140НГМ. Для оцінки ефективності паливозабезпечення ТЕЦ використано вісім технологічних, теплотехнічних та фізико-хімічних, цінових показників вугільної продукції власного виробництва та шести – для імпортованого вугілля.

Ключові слова: енергетичне вугілля, марка, ТЕЦ, штиб, багатокритеріальна оптимізація.

Стогній О. В., Каплін М. І., Білан Т. Р.  Методи та засоби врахування факторів енергетичної безпеки в економіко-математичній моделі паливозабезпечення країни Стогній О. В., Каплін М. І., Білан Т. Р. Методи та засоби врахування факторів енергетичної безпеки в економіко-математичній моделі паливозабезпечення країни

популярний!
Збірник №: 4 (31) 2012 р.
Розмір файлу: 446.84 Кбайт
Скачувань: 4598
Врахування вимог енергетичної безпеки в моделях паливозабезпечення економіки держави має здійснюватись вже на етапі моделювання потоків та балансів палив. Це випливає з необхідності перерозподілення обсягів між країнами-експортерами або обмеження загальної величини імпорту при одночасному зростанні власного видобутку.
Запропоновані методи врахування вимог енергетичної безпеки базуються на представленні факторів енергетичної безпеки разом з їх пороговими значеннями у вигляді лінійних обмежень задачі лінійного програмування.
Лінійні обмеження, утворені факторами енергетичної безпеки, виражаються через змінні обсяги продуктів моделі паливозабезпечення країни, що є моделлю виробничого типу, побудованою на основі поняття технологічного способу Канторовича.
В застосуванні до абстрактної мережі паливозабезпечення з використанням мережних аналогій для узагальнення способів структурування технологічних способів, ця модель містить всі необхідні конструктивні засоби врахування показників енергетичної безпеки, які визначаються функціонуванням системи паливозабезпечення.

Ключові слова: паливозабезпечення, фактори енергетичної безпеки, модель виробничого типу, технологічний спосіб.

Дрьомін І. В. Урахування нелінійних технологічних обмежень під час моделювання перехідних процесів в енергосистемі з АРЧП Дрьомін І. В. Урахування нелінійних технологічних обмежень під час моделювання перехідних процесів в енергосистемі з АРЧП

популярний!
Збірник №: 2 (29) 2012 р.
Розмір файлу: 885.78 Кбайт
Скачувань: 4904
Будь-якій системі автоматичного регулювання частоти і потужності (АРЧП) властиві технологічні обмеження, які є нелінійними з точки зору систем диференціальних рівнянь, що використовуються для математичного моделювання АРЧП. Це істотно ускладнює їх урахування і відповідний числовий розрахунок моделі. З іншого боку, неврахування цих обмежень, як це робиться нині у більшості публікацій, призводить до дуже великих погрішностей і є неприпустимим.
Здійснено дослідження математичної моделі АРЧП, записаної у вигляді системи диференціальних рівнянь з доповненням нелінійних обмежень. Серед них: обмеження на швидкість зміни потужності регулятора, на рівень його потужності і зону нечутливості до відхилення частоти. Відповідний числовий розрахунок моделі реалізовано на спеціально розробленому програмно-інформаційному комплексі.
Встановлено, що математичне моделювання перехідних процесів в АРЧП без урахування технологічних обмежень призводить до значних погрішностей розрахунків і малої адекватності відповідної моделі в цілому.

Ключові слова: енергосистема, автоматична система, регулювання частоти, споживач-регулятор, генератор-регулятор, технологічні обмеження.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 10