Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів

Документи

Сортувати по : автору | даті | популярності | № збірника | [ по успаданню ]

Білодід В. Д. Вироблення та споживання теплової енергії в Україні у 2005–2013 роках Білодід В. Д. Вироблення та споживання теплової енергії в Україні у 2005–2013 роках

популярний!
Збірник №: 1 (40) 2015 р.
Розмір файлу: 1.34 Мбайт
Скачувань: 4630
На основі аналізу стану статистики вироблення відпуску та споживання теплової енергії в Україні у 2005–2013 рр. за різними формами статистичної звітності обґрунтовуються положення щодо реального вироблення та споживання теплової енергії. Додатково обґрунтовуються обсяги вироблення теплоти індивідуальними теплогенераторами малої потужності на основі статистики продажу населенню палива (природний газ, вугілля, дрова, торф, тощо), споживання інших енергоресурсів (тіньове паливо, біогаз, сонячна енергія, відходи домогосподарств тощо), а також використання електроенергії для отримання теплоти на підприємствах, у комунальній сфері та в побуті населенням.
Основними джерелами теплової енергії в системі централізованого теплопостачання залишаються електростанції, опалювальні котельні та утилізаційні установки, обсяг відпуску теплоти від яких, в загальному обсязі облікованого статистикою споживання теплоти, постійно зменшується і знаходиться в межах 67% (у 2005 році) та 51% (у 2013 році). Показано, що у розглянутому періоді значну роль у теплопостачанні почали відігравати теплонасосні системи, на які припадає 3,5% теплової енергії, виробленої у 2005 році і до 20% виробленої у 2013 році.
Обґрунтовуються обсяги теплової енергії, які виробляються децентралізованими системами. Частка цієї енергії у 2013 році становила майже 50% від всієї використаної споживачами теплоенергії.
Заміна котлів на природному газі теплонасосними системами у майбутньому дозволить суттєво поліпшити теплопостачання та змінити енергетичний баланс в бік зниження витрат природного газу.

Ключові слова: статистика теплозабезпечення, структура вироблення теплової енергії, споживання теплової енергії, теплонасосні системи, котельні.

Маляренко О.Є. Методичний підхід до визначення прогнозної структури енергоспоживання на основі комплексного методу Маляренко О.Є. Методичний підхід до визначення прогнозної структури енергоспоживання на основі комплексного методу

популярний!
Збірник №: 1 (52) 2018 р.
Розмір файлу: 358.01 Кбайт
Скачувань: 956

Виконано аналітичний огляд існуючих методичних підходів щодо визначення прогнозної структури енергоспоживання. Розглянуто застосування комплексного методу при визначенні прогнозної структури ПЕР з виділенням особливостей визначення показників енергетичної ефективності на рівнях країни, видів економічної діяльності та населення. Запропоновано окремий алгоритм розрахунку попиту на ПЕР для секції «Постачання електроенергії та ін.» з урахуванням прогнозної структури електро- та теплогенеруючих джерел. Надано прогнозні структури споживання палива по видах та за напрямами використання і ПЕР разом по країні та виробництво теплової і електричної енергії до 2040 р.

Ключові слова: паливо, теплова та електрична енергії, генеруючі потужності, попит, структура, споживання.

Майстренко Н.Ю. Прогнозування рівнів споживання ПЕР у переробній промисловості з урахуванням загального структурного потенціалу енергозбереження Майстренко Н.Ю. Прогнозування рівнів споживання ПЕР у переробній промисловості з урахуванням загального структурного потенціалу енергозбереження

популярний!
Збірник №: 1 (52) 2018 р.
Розмір файлу: 344.34 Кбайт
Скачувань: 1011

Досліджено рівні споживання ПЕР до 2040 р. з урахуванням потенціалів енергозбереження від внутрішньосекційних змін в енергоємних секціях економіки та потенціали енергозбереження від міжсекційних та внутрішньосекційних структурних змін в економіці. На прикладі секції «Переробна промисловість», як найбільш енергоємної, уточнено потенціал енергозбереження від внутрішньосекційних структурних змін, та розроблено прогноз економічного розвитку та енергоспоживання розділів цієї секції з урахуванням міжсекційних та внутрішньосекційних структурних зрушень. Ці структурні зрушення формують загальний структурний потенціал енергозбереження, а разом з технологічним – повний потенціал енергозбереження. Отримані результати показують необхідність врахування загального структурного потенціалу енергозбереження, оскільки саме розвиток окремих енергоємних виробництв визначає розвиток певного сектору та економіки країни в цілому.

Ключові слова: загальний структурний потенціал енергозбереження,  міжсекційні, внутрішньосекційні структурні зміни, повний потенціал енергозбереження, прогнозування, паливно-енергетичні ресурси.

Маляренко О. Є., Євтухова Т. О. Урахування цінового фактора при прогнозуванні споживання вуглеводнів на короткострокову перспективу в умовах глобалізації Маляренко О. Є., Євтухова Т. О. Урахування цінового фактора при прогнозуванні споживання вуглеводнів на короткострокову перспективу в умовах глобалізації

популярний!
Збірник №: 2 (29) 2012 р.
Розмір файлу: 1.04 Мбайт
Скачувань: 3525
В статті розглянуто метод прогнозування споживання палива з урахуванням цінового фактора. Проаналізовано методичний підхід з використанням модифікованої виробничої функції, що враховує цінову та доходну еластичність енергоспоживання і коефіцієнт автономного технічного прогресу. Досліджено вплив коефіцієнтів еластичності енергоспоживання по доходах та цінової еластичності на рівні споживання нафти і природного газу за період 2001–2008 рр. і виявлено, що коефіцієнт цінової еластичності за період 2007–2010 рр. був близьким до 1 (0,99–1,04). Досліджено вплив коефіцієнта споживної вартості, який також визначає вплив цінового фактора на рівні споживання палива за ретроспективний період, і виявлено, що його величина для нафти за період 2001–2008 рр. становить 0,12. Запропоновано використовувати замість коефіцієнта цінової еластичності коефіцієнт споживної вартості, який точніше враховує ціновий вплив на прогнозні рівні споживання нафти і природного газу.

Ключові слова: прогнозування споживання палива, коефіцієнти еластичності по доходах, цінової еластичності, споживної вартості.

Маляренко О. Є., Євтухова Т. О.  Фактичний стан та напрями зниження втрат палива і енергії у загальному енергоспоживанні країни Маляренко О. Є., Євтухова Т. О. Фактичний стан та напрями зниження втрат палива і енергії у загальному енергоспоживанні країни

популярний!
Збірник №: 2 (33) 2013 р.
Розмір файлу: 986.96 Кбайт
Скачувань: 3777
Проаналізовано динаміку обсягів втрат природного газу за 2001–2010 рр., нафти, основних нафтопродуктів: бензину, дизельного палива і мазуту за 2001–2012 рр., вугілля і торфу за 2001–2012 рр., електричної енергії за 2001–2011 рр. і теплової енергії за 2005–2010 рр. Приведено складові втрат палива по видах, надано граничні показники втрат всіх видів палива по напрямах їх утворення, визначено можливі напрями скорочення понаднормативних величин втрат палива, особливо природного газу. Визначено частку кожного виду втрат у його валовому споживанні в загальних енергетичних балансах країни за 2005–2010 рр., та частку втрати палива або енергії у загальних втратах паливно-енергетичних ресурсів за той самий період. Визначено, що найбільшу частку у втратах ПЕР має електрична енергія, величина якої сягала 62,8–52,9% за період 2005–2010 рр. із тенденцією до зниження. Друге місце у загальних втратах належить тепловій енергії, частка якої за той самий період була в межах 23%. Серед втрат палива найбільша частка припадає на природний газ, втрати якого за вказаний період збільшились майже у двічі: 10,2–20,1% при зменшенні надходження палива у країну. У втратах природного газу при його транспортуванні газорозподільними мережами визначають дві складові: одна – залежить від організації робіт з газопостачання, а друга є постійною і має об’єктивний характер. Скорочення всіх видів втрат можливе при впровадженні інноваційних, енергозберігаючих технологій і обладнання з більш високими показниками енергетичної ефективності.

Ключові  слова: втрати палива і енергоносіїв, загальний енергетичний баланс країни, валове споживання енергетичних ресурсів.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 5