Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів

Документи

Сортувати по : автору | даті | популярності | № збірника | [ по успаданню ]

Білодід В. Д. Вироблення та споживання теплової енергії в Україні у 2005–2013 роках Білодід В. Д. Вироблення та споживання теплової енергії в Україні у 2005–2013 роках

популярний!
Збірник №: 1 (40) 2015 р.
Розмір файлу: 1.34 Мбайт
Скачувань: 5092
На основі аналізу стану статистики вироблення відпуску та споживання теплової енергії в Україні у 2005–2013 рр. за різними формами статистичної звітності обґрунтовуються положення щодо реального вироблення та споживання теплової енергії. Додатково обґрунтовуються обсяги вироблення теплоти індивідуальними теплогенераторами малої потужності на основі статистики продажу населенню палива (природний газ, вугілля, дрова, торф, тощо), споживання інших енергоресурсів (тіньове паливо, біогаз, сонячна енергія, відходи домогосподарств тощо), а також використання електроенергії для отримання теплоти на підприємствах, у комунальній сфері та в побуті населенням.
Основними джерелами теплової енергії в системі централізованого теплопостачання залишаються електростанції, опалювальні котельні та утилізаційні установки, обсяг відпуску теплоти від яких, в загальному обсязі облікованого статистикою споживання теплоти, постійно зменшується і знаходиться в межах 67% (у 2005 році) та 51% (у 2013 році). Показано, що у розглянутому періоді значну роль у теплопостачанні почали відігравати теплонасосні системи, на які припадає 3,5% теплової енергії, виробленої у 2005 році і до 20% виробленої у 2013 році.
Обґрунтовуються обсяги теплової енергії, які виробляються децентралізованими системами. Частка цієї енергії у 2013 році становила майже 50% від всієї використаної споживачами теплоенергії.
Заміна котлів на природному газі теплонасосними системами у майбутньому дозволить суттєво поліпшити теплопостачання та змінити енергетичний баланс в бік зниження витрат природного газу.

Ключові слова: статистика теплозабезпечення, структура вироблення теплової енергії, споживання теплової енергії, теплонасосні системи, котельні.

Маляренко О.Є. Методичний підхід до визначення прогнозної структури енергоспоживання на основі комплексного методу Маляренко О.Є. Методичний підхід до визначення прогнозної структури енергоспоживання на основі комплексного методу

популярний!
Збірник №: 1 (52) 2018 р.
Розмір файлу: 358.01 Кбайт
Скачувань: 1390

Виконано аналітичний огляд існуючих методичних підходів щодо визначення прогнозної структури енергоспоживання. Розглянуто застосування комплексного методу при визначенні прогнозної структури ПЕР з виділенням особливостей визначення показників енергетичної ефективності на рівнях країни, видів економічної діяльності та населення. Запропоновано окремий алгоритм розрахунку попиту на ПЕР для секції «Постачання електроенергії та ін.» з урахуванням прогнозної структури електро- та теплогенеруючих джерел. Надано прогнозні структури споживання палива по видах та за напрямами використання і ПЕР разом по країні та виробництво теплової і електричної енергії до 2040 р.

Ключові слова: паливо, теплова та електрична енергії, генеруючі потужності, попит, структура, споживання.

Майстренко Н.Ю. Прогнозування рівнів споживання ПЕР у переробній промисловості з урахуванням загального структурного потенціалу енергозбереження Майстренко Н.Ю. Прогнозування рівнів споживання ПЕР у переробній промисловості з урахуванням загального структурного потенціалу енергозбереження

популярний!
Збірник №: 1 (52) 2018 р.
Розмір файлу: 344.34 Кбайт
Скачувань: 1442

Досліджено рівні споживання ПЕР до 2040 р. з урахуванням потенціалів енергозбереження від внутрішньосекційних змін в енергоємних секціях економіки та потенціали енергозбереження від міжсекційних та внутрішньосекційних структурних змін в економіці. На прикладі секції «Переробна промисловість», як найбільш енергоємної, уточнено потенціал енергозбереження від внутрішньосекційних структурних змін, та розроблено прогноз економічного розвитку та енергоспоживання розділів цієї секції з урахуванням міжсекційних та внутрішньосекційних структурних зрушень. Ці структурні зрушення формують загальний структурний потенціал енергозбереження, а разом з технологічним – повний потенціал енергозбереження. Отримані результати показують необхідність врахування загального структурного потенціалу енергозбереження, оскільки саме розвиток окремих енергоємних виробництв визначає розвиток певного сектору та економіки країни в цілому.

Ключові слова: загальний структурний потенціал енергозбереження,  міжсекційні, внутрішньосекційні структурні зміни, повний потенціал енергозбереження, прогнозування, паливно-енергетичні ресурси.

Маляренко О.Є., Станиціна В.В. Уточнення методики прогнозування попиту на паливо з оцінкою структурного потенціалу енергозбереження в енергетичному секторі Маляренко О.Є., Станиціна В.В. Уточнення методики прогнозування попиту на паливо з оцінкою структурного потенціалу енергозбереження в енергетичному секторі

новий!
Збірник №: 1 (56) 2019 р.
Розмір файлу: 417.56 Кбайт
Скачувань: 1
У роботі удосконалено методичний підхід до визначення потенціалу енергозбереження при зміні структури економіки для визначення прогнозного попиту на паливо та його види з урахуванням зміни підходу до формулювання «кінцевого споживання». Надано алгоритм обчислення структурного потенціалу енергозбереження для секції «Постачання електроенергії та ін.», в якій 99,0% палива витрачається на перетворення в інші види палива та енергії. Запропоновано окремий алгоритм розрахунку попиту на ПЕР для секції «Постачання електроенергії та ін.», що дозволило уніфікувати методичний підхід до визначення цього види потенціалу енергозбереження. Надано уточнені прогнозні рівні споживання палива по видах до 2040 р.
Ключові  слова: паливо, вугілля, природний газ, попит, потенціал енергозбереження, структурні зміни.

Білан Т.Р., Макаров В.М., Каплін М.І. Прогнозування рівнів розвитку вугільної галузі із врахуванням ризиків та критичних явищ у структурі її виробничого потенціалу в умовах світового ринку вугілля Білан Т.Р., Макаров В.М., Каплін М.І. Прогнозування рівнів розвитку вугільної галузі із врахуванням ризиків та критичних явищ у структурі її виробничого потенціалу в умовах світового ринку вугілля

новий!
Збірник №: 1 (56) 2019 р.
Розмір файлу: 396.8 Кбайт
Скачувань: 0
Одним із основних напрямів гарантування енергетичної безпеки держави є підвищення ролі вітчизняної вугільної промисловості у задоволенні потреб економіки в енергетичних ресурсах. Для цього необхідно створити умови, які будуть сприяти зростанню ефективності функціонування галузі, її конкурентоспроможності, забезпечать економічну доцільність інвестування.
На основі аналізу стану та перспектив розвитку вуглевидобувних підприємств, які наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, розраховано прогнозні обсяги видобутку вугілля в Україні на період до 2040 р., розроблено сценарії розвитку вугільної галузі із урахуванням ризиків та критичних явищ у структурі її виробничого потенціалу.
Для вирішення задачі визначення оптимальних обсягів та напрямків постачання вугілля у конкурентному середовищі запропоновано балансово-оптимізаційну модель вуглезабезпечення країни, яка враховує диференціацію вугільної продукції за марками та технологічним призначенням, а також підвищення конкурентоспроможності вугільної галузі шляхом здійснення заходів з модернізації та реконструкції діючих підприємств.За результатами розрахунків отримано економічно обґрунтовані обсяги власного видобутку та імпортування вугілля за марками і технологічним призначенням в умовах світового ринку, сформульовано пріоритетні напрями забезпечення економіки країни вугільною продукцією, основними з яких є модернізація діючих та будівництво нових підприємств, відновлення роботи буровугільного комплексу, розвиток транспортної інфраструктури.
Ключові  слова: вугільна промисловість, видобуток, прогноз, світовий ринок, енергетична безпека.
Документ редагується/обновляється користувачем і є недоступний на даний момент.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 6