Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів

Документи

Станиціна В.В. Прогнозна потреба у паливно-енергетичних ресурсах у виробництві деяких видів енергоємної хімічної продукції Станиціна В.В. Прогнозна потреба у паливно-енергетичних ресурсах у виробництві деяких видів енергоємної хімічної продукції

популярний!
Збірник №: 2 (53) 2018 р.
Розмір файлу: 383.13 Кбайт
Скачувань: 1338

Наведено огляд стану деяких енергоємних виробництв хімічної промисловості – аміаку, азотних добрив, каустичної соди; зібрано та верифіковано вихідні дані по обсягах виробництва та питомих витратах на виробництво продукції. Розроблено прогнози випуску продукції за розглянутими тенденціями та оцінено технологічні потенціали енергозберження. Обчислено прогнозний попит на енергетичні ресурси (паливо, теплову та електричну енергію) на 2020-2040 рр. для обраних видів продукції.
Загальний обсяг енергозбереження, розрахований для зазначеної хімічної продукції, на кінцевий рік прогнозного періоду (2040 рік) складає: палива – 902,1 тис. т у. п., електроенергії – 1072,3 млн кВт•год і теплоенергії – 843,4 тис. Гкал.

Ключові слова: прогноз, паливно-енергетичні ресурси, азотні добрива, хімічна продукція.

Спітковський А.І., Маляренко О.Є., Станиціна В.В., Майстренко Н.Ю. Використання програми «SPROS» для прогнозування попиту на енергетичні ресурси Спітковський А.І., Маляренко О.Є., Станиціна В.В., Майстренко Н.Ю. Використання програми «SPROS» для прогнозування попиту на енергетичні ресурси

популярний!
Збірник №: 2 (49) 2017 р.
Розмір файлу: 4.56 Мбайт
Скачувань: 2157
У роботі представлено структуру, принцип роботи та інтерфейс розробленої нової комп’ютерної програми «SPROS», яка дозволяє швидко провести обчислення рівнів прогнозного попиту на всі види палива та енергії із застосуванням методу комплексного прогнозування для різних груп споживачів на вибраних ієрархічних рівнях побудови економіки. Розроблена програма дозволяє виконати узгодження прогнозів споживання енергоресурсів на основі прогнозів TOP- та DOWN-рівнів, виконаних різними методами за різними показниками енергоефективності з урахуванням обчислених окремо потенціалів енергозбереження від структурних і технологічних зрушень в економіці, та отримати розрахунки рівнів прогнозного попиту на енергоресурси для різних рівнів побудови економіки з високим ступенем збігання.

Ключові слова: програма, попит, енергоресурси, вугілля, природний газ, електрична енергія, прогнозування.

Сас Д. П. Детерміновано-стохастична модель прогнозування потреби в енергоресурсах дорожнього транспорту України та рівнів викидів парникових газів в атмосферу Сас Д. П. Детерміновано-стохастична модель прогнозування потреби в енергоресурсах дорожнього транспорту України та рівнів викидів парникових газів в атмосферу

популярний!
Збірник №: 3 (30) 2012 р.
Розмір файлу: 747.8 Кбайт
Скачувань: 3989
У статті розглянуто актуальну проблему – прогнозування потреби в енергоресурсах сектору дорожнього транспорту України. Особлива актуальність даного питання пов’язана з тим, що Україна не покриває власну потребу у нафті і природному газі за рахунок внутрішнього виробництва, а також зі світовими тенденціями до постійного зростання ціни на продукти нафтопереробки і газ. Крім того, зазначено необхідність врахування появи і можливого розповсюдження нових технологій у транспортному секторі, наприклад, гібридних автомобілів, електромобілів тощо.
У роботі описана розроблена автором імітаційна модель, призначена для прогнозування потреби в енергоресурсах дорожнього транспорту України та рівнів викидів парникових газів. Обґрунтовано доцільність використання стохастичного методу при моделюванні потреби у паливі сектору дорожнього транспорту. Наведено алгоритм роботи моделі, її формалізація та структура вхідних даних.
Наведено результати розрахунків на базі розробленої моделі для сценарію помірного зростання автопарку зі збереженням попиту на продукти нафтопереробки та мінімальним проникненням нових технологій у транспортний сектор, які узгоджуються з проектом оновленої Енергетичної Стратегії України на період до 2030 р.

Ключові слова: дорожній транспорт, імітаційна модель, прогнозування, паливо.

Перов М. О., Макаров В. М., Новицький І. Ю. Аналіз потреби ТЕС України в енергетичному вугіллі з урахуванням вимог до якості палива Перов М. О., Макаров В. М., Новицький І. Ю. Аналіз потреби ТЕС України в енергетичному вугіллі з урахуванням вимог до якості палива

популярний!
Збірник №: 3 (46) 2016 р.
Розмір файлу: 4.14 Мбайт
Скачувань: 3567
Основу теплової енергетики України складають 14 великих ТЕС, що працюють на вугільному паливі. Котлоагрегати семи з них запроектовані на спалювання вугілля газової групи, а інші сім – антрацитового палива. Використання непроектного або низькосортного палива призводить до зниження ефективності функціонування енергоблоків, збільшення споживання палива у натуральному обчисленні, прискорення зношування топкового обладнання, а в більш тяжких випадках – до аварій. Також використання вугілля неналежної якості збільшує навантаження на довкілля за рахунок шкідливих викидів. Зважаючи на це, задача задоволення потреби теплової енергетики країни у вугіллі заданої якості наразі є надзвичайно актуальною.
В роботі проаналізовано поточний стан теплової електроенергетики України, узагальнені техніко-економічні характеристики вітчизняних енергоблоків у порівнянні із закордонними. Аналіз виявив, що такі параметри, як ККД, питомі витрати умовного палива та ін. відстають не тільки від європейських, а навіть від вітчизняних, досягнутих у 1975–1980 роках. Виявлено слабкі сторони ціноутворення на ринку вітчизняного вугілля, які роблять його низькоконкурентним у порівнянні з імпортним, та потребують їх усунення з метою покращання ситуації, що склалася.
На основі проведених досліджень розраховано прогнозні обсяги готової вугільної продукції та потреби для забезпечення ТЕС, з урахуванням обсягів виробництва електроенергії, за трьома сценаріями можливого розвитку вугільної промисловості – оптимістичним, базовим, песимістичним. Розрахунки показали, що при оптимістичному сценарію розвитку потреба у вугільній продукції для ТЕС задовольняється в тому числі за рахунок шахт, що знаходяться в межах проведення АТО. У базовому сценарії спостерігається нестача вугільної продукції в межах 19–20 млн т. При песимістичному сценарії потреба перевищує випуск продукції на 19,9 млн т та 15,8 млн т у 2020 р. та 2030 р. відповідно.

Ключові слова: вугільна продукція, марка вугілля, теплова енергетика, паливозабезпечення, якість палива.

Маляренко О.Є., Станиціна В.В. Уточнення методики прогнозування попиту на паливо з оцінкою структурного потенціалу енергозбереження в енергетичному секторі Маляренко О.Є., Станиціна В.В. Уточнення методики прогнозування попиту на паливо з оцінкою структурного потенціалу енергозбереження в енергетичному секторі

новий!
Збірник №: 1 (56) 2019 р.
Розмір файлу: 417.56 Кбайт
Скачувань: 1
У роботі удосконалено методичний підхід до визначення потенціалу енергозбереження при зміні структури економіки для визначення прогнозного попиту на паливо та його види з урахуванням зміни підходу до формулювання «кінцевого споживання». Надано алгоритм обчислення структурного потенціалу енергозбереження для секції «Постачання електроенергії та ін.», в якій 99,0% палива витрачається на перетворення в інші види палива та енергії. Запропоновано окремий алгоритм розрахунку попиту на ПЕР для секції «Постачання електроенергії та ін.», що дозволило уніфікувати методичний підхід до визначення цього види потенціалу енергозбереження. Надано уточнені прогнозні рівні споживання палива по видах до 2040 р.
Ключові  слова: паливо, вугілля, природний газ, попит, потенціал енергозбереження, структурні зміни.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 6