Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів

Документи

Сортувати по : автору | даті | популярності | № збірника | [ по успаданню ]

Білан Т.Р., Макаров В.М., Каплін М.І. Прогнозування рівнів розвитку вугільної галузі із врахуванням ризиків та критичних явищ у структурі її виробничого потенціалу в умовах світового ринку вугілля Білан Т.Р., Макаров В.М., Каплін М.І. Прогнозування рівнів розвитку вугільної галузі із врахуванням ризиків та критичних явищ у структурі її виробничого потенціалу в умовах світового ринку вугілля

новий!
Збірник №: 1 (56) 2019 р.
Розмір файлу: 396.8 Кбайт
Скачувань: 0
Одним із основних напрямів гарантування енергетичної безпеки держави є підвищення ролі вітчизняної вугільної промисловості у задоволенні потреб економіки в енергетичних ресурсах. Для цього необхідно створити умови, які будуть сприяти зростанню ефективності функціонування галузі, її конкурентоспроможності, забезпечать економічну доцільність інвестування.
На основі аналізу стану та перспектив розвитку вуглевидобувних підприємств, які наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, розраховано прогнозні обсяги видобутку вугілля в Україні на період до 2040 р., розроблено сценарії розвитку вугільної галузі із урахуванням ризиків та критичних явищ у структурі її виробничого потенціалу.
Для вирішення задачі визначення оптимальних обсягів та напрямків постачання вугілля у конкурентному середовищі запропоновано балансово-оптимізаційну модель вуглезабезпечення країни, яка враховує диференціацію вугільної продукції за марками та технологічним призначенням, а також підвищення конкурентоспроможності вугільної галузі шляхом здійснення заходів з модернізації та реконструкції діючих підприємств.За результатами розрахунків отримано економічно обґрунтовані обсяги власного видобутку та імпортування вугілля за марками і технологічним призначенням в умовах світового ринку, сформульовано пріоритетні напрями забезпечення економіки країни вугільною продукцією, основними з яких є модернізація діючих та будівництво нових підприємств, відновлення роботи буровугільного комплексу, розвиток транспортної інфраструктури.
Ключові  слова: вугільна промисловість, видобуток, прогноз, світовий ринок, енергетична безпека.
Документ редагується/обновляється користувачем і є недоступний на даний момент.

Маляренко О.Є., Станиціна В.В. Уточнення методики прогнозування попиту на паливо з оцінкою структурного потенціалу енергозбереження в енергетичному секторі Маляренко О.Є., Станиціна В.В. Уточнення методики прогнозування попиту на паливо з оцінкою структурного потенціалу енергозбереження в енергетичному секторі

новий!
Збірник №: 1 (56) 2019 р.
Розмір файлу: 417.56 Кбайт
Скачувань: 1
У роботі удосконалено методичний підхід до визначення потенціалу енергозбереження при зміні структури економіки для визначення прогнозного попиту на паливо та його види з урахуванням зміни підходу до формулювання «кінцевого споживання». Надано алгоритм обчислення структурного потенціалу енергозбереження для секції «Постачання електроенергії та ін.», в якій 99,0% палива витрачається на перетворення в інші види палива та енергії. Запропоновано окремий алгоритм розрахунку попиту на ПЕР для секції «Постачання електроенергії та ін.», що дозволило уніфікувати методичний підхід до визначення цього види потенціалу енергозбереження. Надано уточнені прогнозні рівні споживання палива по видах до 2040 р.
Ключові  слова: паливо, вугілля, природний газ, попит, потенціал енергозбереження, структурні зміни.

Майстренко Н.Ю. Прогнозування попиту на паливно-енергетичні ресурси  у енергоємних виробництвах харчової промисловості з урахуванням потенціалу енергозбереження Майстренко Н.Ю. Прогнозування попиту на паливно-енергетичні ресурси у енергоємних виробництвах харчової промисловості з урахуванням потенціалу енергозбереження

популярний!
Збірник №: 4 (55) 2018 р.
Розмір файлу: 367.16 Кбайт
Скачувань: 397

Обчислено прогнозні рівні споживання паливно-енергетичних ресурсів до 2040 р. з урахуванням потенціалів енергозбереження в енергоємних виробництвах в розділі «Виробництво харчових продуктів; напоїв та тютюнових виробів». На прикладі цих виробництв уточнено потенціали енергозбереження та розроблено прогноз випуску продукції та обсягів енергоспоживання як в самих виробництвах, так і для розділу взагалі.
Отримані результати показують необхідність врахування загального структурного потенціалу енергозбереження та його складових, оскільки саме розвиток окремих енергоємних виробництв визначає розвиток певного розділу та економіки країни в цілому.

Ключові слова: потенціал енергозбереження,  прогнозування, паливно-енергетичні ресурси, енергоємні види економічної діяльності.

Куц Г.О., Маляренко О.Є., Майстренко Н.Ю., Станиціна В.В. Визначення прогнозного попиту на теплову енергію комплексним методом з урахуванням потенціалу енергозбереження Куц Г.О., Маляренко О.Є., Майстренко Н.Ю., Станиціна В.В. Визначення прогнозного попиту на теплову енергію комплексним методом з урахуванням потенціалу енергозбереження

популярний!
Збірник №: 3 (54) 2018 р.
Розмір файлу: 386.44 Кбайт
Скачувань: 896

Досліджено особливості прогнозування попиту теплової енергії на різних ієрархічних рівнях побудови економіки України: країна, види економічної діяльності, населення та розглянуто методичний підхід до прогнозування попиту на теплову енергію комплексним методом з використанням методів нормативного, прямого рахунку та векторного методу узгодження прогнозних рішень. Виконано прогноз споживання теплової енергії за видами економічної діяльності та для населення з урахуванням потенціалу енергозбереження від міжсекційних структурних змін та технологічного потенціалу для окремих видів економічної діяльності та населення до 2040 р. Особливістю обрахунку обсягів споживання населенням є використання двох методів одночасно: прямого рахунку – для прогнозу попиту на гаряче водопостачання по питомих витратах теплової енергії на особу за базовий рік і демографічного прогнозу, та нормативний метод – для попиту на опалення будівель згідно з існуючими нормами опалення з урахуванням підвищення теплової ефективності будівель. Обчислення проведено із застосуванням програми SPROS, що виконує узгодження застосованих методів.

Ключові слова: теплова енергія, попит, прогноз, споживання, вид економічної діяльності, промисловість, населення.

Макаров В.М., Перов М.О. Оцінка стану вугільної промисловості на тимчасово окупованих територіях Донбасу Макаров В.М., Перов М.О. Оцінка стану вугільної промисловості на тимчасово окупованих територіях Донбасу

популярний!
Збірник №: 3 (54) 2018 р.
Розмір файлу: 334.81 Кбайт
Скачувань: 909

Війна з Росією на українському Донбасі істотно погіршила ситуацію у вітчизняній вугільній промисловості. В окупованих районах Донбасу вугільна галузь, по суті, опинилася у катастрофічному стані. Причому найбільше постраждали шахти, що перебувають у державній власності.
Враховуючи доволі високий ступінь невизначеності майбутнього окупованих територій Донбасу, слід визнати, що ця невизначеність тією чи іншою мірою екстраполюється й на перспективи розвитку всієї вугільної промисловості України. Тому метою статті є аналіз поточного стану вуглевидобувних підприємств на тимчасово окупованих територіях Донбасу та визначення потенціалу видобутку вугілля в Україні при поверненні окупованих територій під контроль української влади.
Проведено аналіз стану та перспектив розвитку видобувних підприємств вугільної галузі, які наразі перебувають  на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Визначено потенціал видобутку вугілля в Україні на період до 2040 р. при поверненні окупованих територій під контроль української влади.
Сумарні обсяги видобутку вугілля досягатимуть 100 млн т, у т.ч. 25 млн т на території, що наразі окупована. Порівняно з попередніми прогнозами розвитку вугільної промисловості на період до 2040 р., додаткові втрати видобувного потенціалу вугільної галузі в результаті окупації частини територій Донбасу оцінюються в 15–20 млн т.

Ключові слова: вугільна промисловість, окуповані території, видобуток, прогноз, потенціал.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 6