Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів

Документи

Сортувати по : автору | даті | популярності | № збірника | [ по успаданню ]

Куц Г.О., Маляренко О.Є., Майстренко Н.Ю., Станиціна В.В. Визначення прогнозного попиту на теплову енергію комплексним методом з урахуванням потенціалу енергозбереження Куц Г.О., Маляренко О.Є., Майстренко Н.Ю., Станиціна В.В. Визначення прогнозного попиту на теплову енергію комплексним методом з урахуванням потенціалу енергозбереження

популярний!
Збірник №: 3 (54) 2018 р.
Розмір файлу: 386.44 Кбайт
Скачувань: 478

Досліджено особливості прогнозування попиту теплової енергії на різних ієрархічних рівнях побудови економіки України: країна, види економічної діяльності, населення та розглянуто методичний підхід до прогнозування попиту на теплову енергію комплексним методом з використанням методів нормативного, прямого рахунку та векторного методу узгодження прогнозних рішень. Виконано прогноз споживання теплової енергії за видами економічної діяльності та для населення з урахуванням потенціалу енергозбереження від міжсекційних структурних змін та технологічного потенціалу для окремих видів економічної діяльності та населення до 2040 р. Особливістю обрахунку обсягів споживання населенням є використання двох методів одночасно: прямого рахунку – для прогнозу попиту на гаряче водопостачання по питомих витратах теплової енергії на особу за базовий рік і демографічного прогнозу, та нормативний метод – для попиту на опалення будівель згідно з існуючими нормами опалення з урахуванням підвищення теплової ефективності будівель. Обчислення проведено із застосуванням програми SPROS, що виконує узгодження застосованих методів.

Ключові слова: теплова енергія, попит, прогноз, споживання, вид економічної діяльності, промисловість, населення.

Макаров В.М., Перов М.О. Оцінка стану вугільної промисловості на тимчасово окупованих територіях Донбасу Макаров В.М., Перов М.О. Оцінка стану вугільної промисловості на тимчасово окупованих територіях Донбасу

популярний!
Збірник №: 3 (54) 2018 р.
Розмір файлу: 334.81 Кбайт
Скачувань: 487

Війна з Росією на українському Донбасі істотно погіршила ситуацію у вітчизняній вугільній промисловості. В окупованих районах Донбасу вугільна галузь, по суті, опинилася у катастрофічному стані. Причому найбільше постраждали шахти, що перебувають у державній власності.
Враховуючи доволі високий ступінь невизначеності майбутнього окупованих територій Донбасу, слід визнати, що ця невизначеність тією чи іншою мірою екстраполюється й на перспективи розвитку всієї вугільної промисловості України. Тому метою статті є аналіз поточного стану вуглевидобувних підприємств на тимчасово окупованих територіях Донбасу та визначення потенціалу видобутку вугілля в Україні при поверненні окупованих територій під контроль української влади.
Проведено аналіз стану та перспектив розвитку видобувних підприємств вугільної галузі, які наразі перебувають  на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Визначено потенціал видобутку вугілля в Україні на період до 2040 р. при поверненні окупованих територій під контроль української влади.
Сумарні обсяги видобутку вугілля досягатимуть 100 млн т, у т.ч. 25 млн т на території, що наразі окупована. Порівняно з попередніми прогнозами розвитку вугільної промисловості на період до 2040 р., додаткові втрати видобувного потенціалу вугільної галузі в результаті окупації частини територій Донбасу оцінюються в 15–20 млн т.

Ключові слова: вугільна промисловість, окуповані території, видобуток, прогноз, потенціал.

Станиціна В.В. Прогнозна потреба у паливно-енергетичних ресурсах у виробництві деяких видів енергоємної хімічної продукції Станиціна В.В. Прогнозна потреба у паливно-енергетичних ресурсах у виробництві деяких видів енергоємної хімічної продукції

популярний!
Збірник №: 2 (53) 2018 р.
Розмір файлу: 383.13 Кбайт
Скачувань: 910

Наведено огляд стану деяких енергоємних виробництв хімічної промисловості – аміаку, азотних добрив, каустичної соди; зібрано та верифіковано вихідні дані по обсягах виробництва та питомих витратах на виробництво продукції. Розроблено прогнози випуску продукції за розглянутими тенденціями та оцінено технологічні потенціали енергозберження. Обчислено прогнозний попит на енергетичні ресурси (паливо, теплову та електричну енергію) на 2020-2040 рр. для обраних видів продукції.
Загальний обсяг енергозбереження, розрахований для зазначеної хімічної продукції, на кінцевий рік прогнозного періоду (2040 рік) складає: палива – 902,1 тис. т у. п., електроенергії – 1072,3 млн кВт•год і теплоенергії – 843,4 тис. Гкал.

Ключові слова: прогноз, паливно-енергетичні ресурси, азотні добрива, хімічна продукція.

Маляренко О.Є. Методичний підхід до визначення прогнозної структури енергоспоживання на основі комплексного методу Маляренко О.Є. Методичний підхід до визначення прогнозної структури енергоспоживання на основі комплексного методу

популярний!
Збірник №: 1 (52) 2018 р.
Розмір файлу: 358.01 Кбайт
Скачувань: 956

Виконано аналітичний огляд існуючих методичних підходів щодо визначення прогнозної структури енергоспоживання. Розглянуто застосування комплексного методу при визначенні прогнозної структури ПЕР з виділенням особливостей визначення показників енергетичної ефективності на рівнях країни, видів економічної діяльності та населення. Запропоновано окремий алгоритм розрахунку попиту на ПЕР для секції «Постачання електроенергії та ін.» з урахуванням прогнозної структури електро- та теплогенеруючих джерел. Надано прогнозні структури споживання палива по видах та за напрямами використання і ПЕР разом по країні та виробництво теплової і електричної енергії до 2040 р.

Ключові слова: паливо, теплова та електрична енергії, генеруючі потужності, попит, структура, споживання.

Майстренко Н.Ю. Прогнозування рівнів споживання ПЕР у переробній промисловості з урахуванням загального структурного потенціалу енергозбереження Майстренко Н.Ю. Прогнозування рівнів споживання ПЕР у переробній промисловості з урахуванням загального структурного потенціалу енергозбереження

популярний!
Збірник №: 1 (52) 2018 р.
Розмір файлу: 344.34 Кбайт
Скачувань: 1011

Досліджено рівні споживання ПЕР до 2040 р. з урахуванням потенціалів енергозбереження від внутрішньосекційних змін в енергоємних секціях економіки та потенціали енергозбереження від міжсекційних та внутрішньосекційних структурних змін в економіці. На прикладі секції «Переробна промисловість», як найбільш енергоємної, уточнено потенціал енергозбереження від внутрішньосекційних структурних змін, та розроблено прогноз економічного розвитку та енергоспоживання розділів цієї секції з урахуванням міжсекційних та внутрішньосекційних структурних зрушень. Ці структурні зрушення формують загальний структурний потенціал енергозбереження, а разом з технологічним – повний потенціал енергозбереження. Отримані результати показують необхідність врахування загального структурного потенціалу енергозбереження, оскільки саме розвиток окремих енергоємних виробництв визначає розвиток певного сектору та економіки країни в цілому.

Ключові слова: загальний структурний потенціал енергозбереження,  міжсекційні, внутрішньосекційні структурні зміни, повний потенціал енергозбереження, прогнозування, паливно-енергетичні ресурси.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 5