Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів

Документи

 Маляренко О.Є., канд.техн.наук, ст.наук.співр., Майстренко Н.Ю., Куц Г.О., канд.техн.наук, ст.наук.співр. Прогнозування потреби економіки в енергетичних ресурсах з урахуванням попиту на енергоємні експортно-орієнтовані види продукції Маляренко О.Є., канд.техн.наук, ст.наук.співр., Майстренко Н.Ю., Куц Г.О., канд.техн.наук, ст.наук.співр. Прогнозування потреби економіки в енергетичних ресурсах з урахуванням попиту на енергоємні експортно-орієнтовані види продукції

популярний!
Збірник №: 4 (43) 2015 р.
Розмір файлу: 1.45 Мбайт
Скачувань: 3919

Надано методичний підхід та математичну модель прогнозування рівнів споживання енергетичних ресурсів з урахуванням попиту на енергоємні види продукції. Проаналізовано енергетичні витрати на експорт за 2010–2012 рр. та тенденції зміни показників випуску, експорту та енергетичних витрат для продукції прокату чорних металів та олії соняшникової.
Для визначення обсягів вивозу або ввозу енергетичних ресурсів в результаті експорту-імпорту певного виду продукції, а також з метою порівняння цих обсягів й оцінки доцільності зазначених операцій з точки зору енергетичного фактора запропоновані алгоритми розрахунку. Оцінено прогнозні обсяги ПЕР, що вивозяться з країни з експортованою продукцією, та їх частку від загального енергоспоживання на виробництво продукції.
Очевидно, що лише збільшення виплавки чавуну та збільшення урожайності соняшнику, як головних експортних продуктів, не врятують економіку України; необхідна суттєва технологічна модернізація, що створить нові галузі, попит на продукцію яких на світових ринках буде стабільно високим в умовах третьої промислової революції.

Ключові слова: обсяги споживання, експорт енергетичних ресурсів, енергоємність продукції, прогнозні рівні енергоспоживання.

Білан Т. Р., Каплін М. І. Безпекові аспекти балансу вуглецевмісних палив в умовах становлення новітніх схем паливозабезпечення в Україні Білан Т. Р., Каплін М. І. Безпекові аспекти балансу вуглецевмісних палив в умовах становлення новітніх схем паливозабезпечення в Україні

популярний!
Збірник №: 4 (47) 2016 р.
Розмір файлу: 1.93 Мбайт
Скачувань: 3918
Надано оцінки стану енергетичної безпеки при постачанні вуглецевмісних палив за обсяговими критеріями на основі подання системи паливозабезпечення в трипаливній економіко-математичній моделі виробничого типу. Наведено результати розрахунків потоків газу, вугілля, нафти та нафтопродуктів та відповідні рівні критеріїв енергетичної безпеки в умовах суттєвої перебудови традиційних схем паливозабезпечення країни.
Показано, що врахування обмежень енергетичної безпеки на етапі розрахунку обсягів надходження палив може генерувати суперечливі з точки зору економічної доцільності схеми постачання.

Ключові слова: система паливозабезпечення, енергетична безпека, вугілля, природний газ, потокова модель.

Білан Т.Р. Балансово-оптимізаційна модель визначення обсягів власного видобутку вугілля та його імпортування з урахуванням впливу заходів з модернізації та реконструкції на техніко-економічні показники функціонування вуглевидобувних підприємств Білан Т.Р. Балансово-оптимізаційна модель визначення обсягів власного видобутку вугілля та його імпортування з урахуванням впливу заходів з модернізації та реконструкції на техніко-економічні показники функціонування вуглевидобувних підприємств

популярний!
Збірник №: 4 (51) 2017 р.
Розмір файлу: 2.74 Мбайт
Скачувань: 1771

Запропоновано розроблену структуру балансово-оптимізаційної моделі визначення обсягів власного видобутку та імпортування вугілля з урахуванням підвищення конкурентоспроможності галузі за рахунок зменшення собівартості видобутку вугілля на підприємствах державної форми власності після проведення заходів з їх реконструкції та модернізації. Розроблена модель враховує одночасне споживанням окремих марок вугілля в умовах обмежених можливостей власного видобутку та обмеженої пропускної здатності морських портів країни. Виконання балансу надходження та споживання вугільної продукції виконується за рахунок її імпортування.

Ключові слова: балансово-оптимізаційна модель, вугілля, імпортування, видобуток, реконструкція, модернізація

Білодід В. Д. Вироблення та споживання теплової енергії в Україні у 2005–2013 роках Білодід В. Д. Вироблення та споживання теплової енергії в Україні у 2005–2013 роках

популярний!
Збірник №: 1 (40) 2015 р.
Розмір файлу: 1.34 Мбайт
Скачувань: 4952
На основі аналізу стану статистики вироблення відпуску та споживання теплової енергії в Україні у 2005–2013 рр. за різними формами статистичної звітності обґрунтовуються положення щодо реального вироблення та споживання теплової енергії. Додатково обґрунтовуються обсяги вироблення теплоти індивідуальними теплогенераторами малої потужності на основі статистики продажу населенню палива (природний газ, вугілля, дрова, торф, тощо), споживання інших енергоресурсів (тіньове паливо, біогаз, сонячна енергія, відходи домогосподарств тощо), а також використання електроенергії для отримання теплоти на підприємствах, у комунальній сфері та в побуті населенням.
Основними джерелами теплової енергії в системі централізованого теплопостачання залишаються електростанції, опалювальні котельні та утилізаційні установки, обсяг відпуску теплоти від яких, в загальному обсязі облікованого статистикою споживання теплоти, постійно зменшується і знаходиться в межах 67% (у 2005 році) та 51% (у 2013 році). Показано, що у розглянутому періоді значну роль у теплопостачанні почали відігравати теплонасосні системи, на які припадає 3,5% теплової енергії, виробленої у 2005 році і до 20% виробленої у 2013 році.
Обґрунтовуються обсяги теплової енергії, які виробляються децентралізованими системами. Частка цієї енергії у 2013 році становила майже 50% від всієї використаної споживачами теплоенергії.
Заміна котлів на природному газі теплонасосними системами у майбутньому дозволить суттєво поліпшити теплопостачання та змінити енергетичний баланс в бік зниження витрат природного газу.

Ключові слова: статистика теплозабезпечення, структура вироблення теплової енергії, споживання теплової енергії, теплонасосні системи, котельні.

Білодід В. Д., Куц Г. О.  Аналіз стану системи теплопостачання України та теплогенеруючих джерел за 2007-2010 роки Білодід В. Д., Куц Г. О. Аналіз стану системи теплопостачання України та теплогенеруючих джерел за 2007-2010 роки

популярний!
Збірник №: 4 (31) 2012 р.
Розмір файлу: 1.19 Мбайт
Скачувань: 4183
Визначено, що за розглянутий період в системі централізованого теплопостачання країни продовжує зберігатись тенденція зростання частки опалювальних котелень у загальному обсязі відпуску теплової енергії (в 2010 р. ця частка дорівнювала 64,8 % проти 61,8 в 2007 р.). В той же час в самій системі опалювальних котелень проходить її децентралізація, оскільки вводяться переважно котли потужністю до 3 МВт. Основним видом палива в енергетичному балансі теплогенеруючих джерел, які фігурують в статистиці, є природний газ, частка якого складає 85 % до загального обсягу спожитого палива. За розглянутий період не спостерігається зниження фактичних питомих витрат умовного палива на відпуск теплової енергії. Для опалювальних котелень цей показник, як і раніше, знаходиться в межах 168-170 кг у.п./Гкал. Незадовільно проводяться роботи заміни трубопроводів теплових мереж, що знаходяться в аварійному стані. Їх загальна протяжність в 2010 р. досягала 54127 км (що складає 16 % від загальної протяжності).
Статистика продовжує не помічати зміни у структурі генерування теплоти, які мають місце в Україні, оскільки набувають великого розмаху процеси використання електричної енергії для цих цілей, особливо щодо генерування теплоти тепловими насосами (кондиціонерами).

Ключові слова: теплогенеруючі джерела, система теплопостачання, опалювальні котельні, теплові мережі, питомі витрати палива.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 5