Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Прогнозування, системний аналіз та оптимізація структурного розвитку енергетики

Документи

Черноусенко О. Ю. Стан енергетики України та результати модернізації енергоблоків ТЕС Черноусенко О. Ю. Стан енергетики України та результати модернізації енергоблоків ТЕС

популярний!
Збірник №: 4 (39) 2014 р.
Розмір файлу: 773.66 Кбайт
Скачувань: 5545
Згідно з даними за 2008–2014 роки виробництво електричної енергії електростанціями України станом на липень 2014 рік зменшилось на 2,5% порівняно з відповідним періодом 2013 року. Застосування вугілля в ролі палива збільшилось з 31,3% у 1991 році до 83,5% у 2014 році. Природний газ зменшився у структурі енергетичних ресурсів з 50% у 1991 році до 16% у 2014 році. Пікові потужності ГЕС і ГАЕС становлять лише 10% проти 15% необхідних для сталої роботи енергосистеми. Енергоблоки маневрових напівпікових потужностей ТЕС 100–150 МВт становлять 18% проти необхідних 30–35%. Середнє зменшення питомих витрат палива на модернізованих блоках порівняно з рештою блоків на тих самих ТЕС становило всього 12,6 г у. п./(кВт•год), явної залежності зменшення питомих витрат палива від витрат на модернізацію не спостерігається. Значне скорочення викидів забруднюючих речовин шляхом впровадження нових технологій очищення димових газів дозволить покращити екологічну ситуацію. Одним із перспективних видів модернізації є парогазова технологія в електроенергетиці.

Ключові слова: виробництво електричної енергії, паливо, пікові потужності, питомі витрати палива, парогазова технологія, забруднюючі речовини.

Перов М. О., Макаров В. М. Структура  та потенціал виробництва енергетичного вугілля в Україні Перов М. О., Макаров В. М. Структура та потенціал виробництва енергетичного вугілля в Україні

популярний!
Збірник №: 2 (41) 2015 р.
Розмір файлу: 2.26 Мбайт
Скачувань: 3282
Встановлено, що у зв'язку з падінням вуглевидобутку в Донецькій і Луганській областях через бойові дії і, як наслідок, скороченням запасів вугілля на складах теплових електростанцій, Україна змушена імпортувати енергетичні марки вугілля. Наразі паливні бази зазнають змін, у зв'язку з чим очікується скорочення власного видобутку. Для забезпечення стабільної роботи вітчизняної енергосистеми Міненерговугілля повинно залучати додаткові обсяги імпорту вугілля як альтернативу вітчизняних марок антрацитової групи вугілля.
Зважаючи на ці обставини розроблено сценарії забезпечення теплової енергетики вугільною продукцією власного виробництва. Запропоновано три варіанти забезпечення шахтним фондом та вуглезбагачувальними фабриками готовою вугільною продукцією ТЕС України: оптимістичний, базовий та песимістичний.
Встановлено, що виробничий потенціал збагачувальних фабрик, розташованих на підконтрольній Україні території, спроможний забезпечити потрібні обсяги вугільного концентрату. В цілому існуюча ситуація не сприяє досягненню рівня коефіцієнта охоплення збагаченням 0,7-0,75 навіть при здійсненні компенсації нестачі потужностей вуглезбагачувальних фабрик енергетичного призначення потужностями фабрик з випуску коксівного концентрату з відповідним перенаправленням існуючих логістичних потоків вихідного вугілля.

Ключові слова: вугілля, видобуток, збагачення, сценарії розвитку, вугільна продукція.

Перов М. О., Каплін М. І., Макаров В. М., Білан Т. Р. Напрями ефективного розвитку вугільної промисловості з урахуванням вимог енергетичної безпеки Перов М. О., Каплін М. І., Макаров В. М., Білан Т. Р. Напрями ефективного розвитку вугільної промисловості з урахуванням вимог енергетичної безпеки

популярний!
Збірник №: 3 (38) 2014 р.
Розмір файлу: 1.14 Мбайт
Скачувань: 4015

Невизначеність геополітичних, безпекових, економічних чинників формування паливних балансів держави, що характеризує поточний момент її історичного розвитку, висуває низку вимог до методичних й модельних засобів прогнозування й оптимізації напрямів розвитку вугільної галузі. В умовах, коли не лише постачання за імпортом, а й наявність значної кількості джерел власного видобутку вугільного палива може бути достатньо сумнівною, основним напрямком модельних досліджень має бути визначення збалансованих обсягів надходження вугільного палива в економіку країни з цих джерел на основі врахування диверсифікації постачання при обмежених можливостях транспортної інфраструктури та цінової кон’юнктури ринків вугільного палива.
Основні чинники формування напрямів розвитку вуглевидобувної галузі України формалізовано у моделі розвитку вугільної промисловості. Спрямування інвестицій у технологічно та економічно привабливі підприємства і, таким чином, зниження собівартості забезпечується у моделі шляхом одночасного врахування джерел власного видобутку та імпортування.
Визначення необхідної частки імпорту вугілля здійснюється з урахуванням вимог енергетичної безпеки, гарантом якої може бути вугільна галузь. Формування стратегічних напрямків розвитку вугільної галузі пропонується здійснювати в межах науково обґрунтованої програми інвестиційних проектів на основі одночасного врахування економічної доцільності, конкурентоспроможності на світових ринках вугільної продукції, енергетичної безпеки за умови можливих змін структури паливного балансу держави на користь вугільного палива.

Ключові слова: енергетична безпека, диверсифікація, вуглевидобуток, конкурентоздатність.

Нечаєва Т. П. Дослідження можливих стратегій розвитку структури електроенергетичного комплексу України з урахуванням впливу екологічних обмежень та вимог Нечаєва Т. П. Дослідження можливих стратегій розвитку структури електроенергетичного комплексу України з урахуванням впливу екологічних обмежень та вимог

популярний!
Збірник №: 2 (25) 2011 р.
Розмір файлу: 622.15 Кбайт
Скачувань: 4154
Дослідження впливу екологічних факторів на розвиток і функціонування електроенергетичного комплексу полягає в оцінці змін структури генеруючих потужностей залежно від рівня екологічних обмежень та вимог і визначенні комплексу заходів із забезпечення виконання таких обмежень з урахуванням поточного стану електроенергетичного комплексу, вимог енергетичної безпеки країни, наявності інвестиційних та матеріальних ресурсів. Така оцінка може проводитися як при безумовному дотриманні нормативних екологічних обмежень, так і при можливості перевищення їх рівнів із введенням штрафних платежів.
Вплив екологічних факторів моделюється виокремленням з загальних витрат на виробництво електроенергії екологічної складової, що враховується платежами за нормативні і понаднормативні обсяги викидів та скидів забруднювачів, які утворюються при роботі технологій виробництва електроенергії. Це дозволяє дослідити, при якому рівні платежів за такі екологічні впливи при заданому рівні загальносистемних екологічних обмежень впровадження на електроенергетичних об’єктах природоохоронних заходів щодо скорочення таких впливів буде економічно більш виправдано порівняно зі сплатою штрафних платежів.
Для забезпечення виконання нормативних обмежень та вимог щодо викидів забруднювачів та парникових газів необхідно проведення реконструкції існуючих вугільних технологій з доведенням їх екологічних показників до рівня європейських нормативів за рахунок встановлення сірко-азоточистки, реконструкції чи заміни електрофільтрів. При цьому впровадження нових технологій в перспективі є екологічно та економічно більш виправданим, ніж реконструкція існуючих енергоблоків зі встановленням високоефективних засобів зниження викидів забруднювачів. При максимальних рівнях екологічних платежів потрібно широке впровадження технологій на природному газі. Впровадження екологічно чистих технологій на відновлюваних джерелах енергії прийнятне за усіма сценаріями.

Ключові слова: електроенергетичний комплекс, технологія, забруднююча речовина, структура генеруючих потужностей, екологічні обмеження.

Макортецький М. М., Перов М. О., Новицький І. Ю. Оптимальна структура вугільної продукції для ТЕС України з врахуванням імпорту Макортецький М. М., Перов М. О., Новицький І. Ю. Оптимальна структура вугільної продукції для ТЕС України з врахуванням імпорту

популярний!
Збірник №: 3 (42) 2015 р.
Розмір файлу: 634.86 Кбайт
Скачувань: 3967
Ситуація, що склалася в ПЕК країни, а також вибір шляхів підвищення надійності та ефективності системи паливозабезпечення і паливовикористання зумовили необхідність розробки математичного апарату для вибору оптимальних шляхів і обсягів паливозабезпечення енергогенеруючих об'єктів залежно від цінового фактора конкретного виду вугільної продукції. Метою даного дослідження є проведення базових розрахунків оптимальної структури вугільної продукції власного виробництва для ТЕС з урахуванням можливих імпортних поставок за мінімальною вартістю, що дає практичну можливість підвищити надійність та ефективність забезпечення і використання на ТЕС вугільної продукції різної споживчої якості в умовах скорочення можливостей власного видобутку. Для досягнення цієї мети сформульована змістовна та математична постановка задачі. Для вирішення задачі використано спеціальний інструмент електронних таблиць MS Excel "Поиск решения". Розв'язок задачі забезпечує оптимальну структуру запасів палива енергогенеруючої галузі країни з
допустимими параметрами якості при мінімальній вартості з урахуванням імпортованої вугільної продукції. Проведено апробацію розробленої математичної моделі оптимізації забезпечення ТЕС вугільною продукцією з основними теплофізичними властивостями за мінімальною ціною. Важливою особливістю цієї моделі є врахування можливих поставок на енергетичні підприємства України вугільної продукції імпортного походження. На основі запропонованої моделі отримано оптимальну структуру забезпечення паливом ТЕС антрацитової групи і ТЕС газової групи з урахуванням імпортованої вугільної продукції, що задовольняє обсяги умовного палива і його калорійність відповідно до проектних характеристик електростанцій. Отримані результати доводять збільшення потреби закупівельної вартості вугільної продукції антрацитової групи за умов залучення імпорту в середньому по галузі на 13,8% (1197,552 млрд грн в цінах 2014 р.), що, насамперед, пов'язане з його якісними властивостями і транспортними видатками.

Ключові слова: вугільна продукція, марка вугілля, теплова електростанція, паливозабезпечення, математична модель, оптимізація.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 4