Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики

Документи

Кулик М. М., Дрьомін І. В.  Універсальна модель регулювання частоти і потужності в об’єднаних енергосистемах Кулик М. М., Дрьомін І. В. Універсальна модель регулювання частоти і потужності в об’єднаних енергосистемах

популярний!
Збірник №: 4 (35) 2013 р.
Розмір файлу: 1.17 Мбайт
Скачувань: 4245
Доведена необхідність у розробленні універсальної математичної моделі та відповідного програмно-інформаційного комплексу (ПІК), в яких була б забезпечена можливість дослідження систем АРЧП, побудованих на базі генераторів-регуляторів, споживачів-регуляторів та їх комбінацій.
Розроблена та досліджена універсальна модель регулювання частоти і потужності в об’єднаних енергосистемах, в якій забезпечена така можливість. Модель побудована на основі найбільш точних рівнянь системного характеру та рівнянь, що описують вплив системних змін частоти і потужності на об’єкти енергосистеми (генератори, навантаження, регулятори). Вона враховує нелінійні обмеження, властиві регуляторам (швидкодія, максимальна потужність, зона нечутливості). Модель синтезована в канонічній формі, що дозволяє описувати енергосистему як в агрегованому вигляді, так і доводити її деталізацію аж до конкретного генератора та споживача.
Проведене цифрове моделювання на розробленому ПІК із такими можливостями показало, що при дослідженні процесів АРЧП необхідно враховувати зазначені технологічні обмеження, оскільки їх ігнорування, як це робиться в більшості публікацій, призводить до грубих помилок і навіть до неправильних результатів.
Цифрове моделювання процесів АРЧП в системах з різними регуляторами показало, що в умовах ОЕС України вимоги щодо їх швидкодії впевнено задовольняють лише генератори ГЕС та споживачі-регулятори на теплонасосних системах. Газомазутні блоки з граничною швидкодією до 6%/хв та всі пиловугільні блоки для забезпечення вимог щодо граничної протяжності процесу регулювання потребують кратного збільшення резервної потужності вторинного регулювання.
Комбіноване використання у складі системи АРЧП генераторів-регуляторів первинного регулювання та швидкодіючих споживачів-регуляторів на теплонасосному устаткуванні цілком задовольняють як національні, так і міжнародні вимоги до таких систем.

Ключові слова: модель, частота, потужність, точність, регулятор, енергосистема.

Сас Д. П.  Прогнозування попиту на електричну енергію за допомогою методу UP-DOWN Сас Д. П. Прогнозування попиту на електричну енергію за допомогою методу UP-DOWN

популярний!
Збірник №: 3 (34) 2013 р.
Розмір файлу: 542.18 Кбайт
Скачувань: 4816
Розглянуто питання прогнозування попиту на електричну енергію як складний багатоступеневий та ітеративний процес, у ході реалізації якого повинно вирішуватися широке коло різних соціально-економічних та науково-технічних проблем. З метою вирішення задачі прогнозування попиту на електроенергію в Україні розглядається метод UP-DOWN. Наведено загальний опис методу, що передбачає прогнозування попиту на електричну енергію на макрорівні UP та секторальному рівні DOWN, та особливості його застосування. Пояснено чинники впливу на попит в електроенергії, які необхідно враховувати в межах проведення розрахунків.
Описано результати розрахунків попиту на електричну енергію до 2030 року за методом UP-DOWN, які порівняні з базовим сценарієм оновленої Енергетичної Стратегії України на період до 2030 року і песимістичним сценарієм попередньої редакції Енергетичної Стратегії України на період до 2030 року.

Ключові слова: електроенергія, попит, прогнозування, функція, електроємність ВВП, електроспоживання, екстраполяція.

Кулик М. Н., Дрёмин И. В.  Применение дискретного преобразования Фурье для моделирования скорости ветра Кулик М. Н., Дрёмин И. В. Применение дискретного преобразования Фурье для моделирования скорости ветра

популярний!
Збірник №: 3 (34) 2013 р.
Розмір файлу: 668 Кбайт
Скачувань: 4267
Интенсивное введение ВЭС в структуру современных энергосистем наряду с сопутствующими проблемами, вызванными нестабильным характером выдачи ветроагрегатами мощности в сеть, приводит к необходимости математического моделирования соответствующих процессов генерации и автоматического регулирования частоты. Для этого необходимо разработать математическую модель скорости ветра.
В качестве исходных данных для построения такой модели использованы результаты натурных замеров скорости ветра в виде массива, содержащего 8955 точек с шагом 2 сек (временной интервал длительностью около 5 часов). Натурные данные скорости ветра содержат участки, на которых модуль ускорения ветра приближается к 9%/сек. Для аппроксимации использовано дискретное преобразование Фурье, точность которого при шаге 2 сек и умеренных значениях производных (до 2–2,5%/сек) является достаточной для использования в составе обобщенных моделей АРЧМ. Спектр скорости ветра содержит 4477 гармоник и ограничен общим количеством точек в массиве. Наивысшая гармоника имеет период 4 сек.
Приведенная модель скорости ветра может быть использована при исследовании последствий введения ВЭС в структуру ОЭС Украины.

Ключевые слова: математическое моделирование, скорость ветра, дискретное преобразование Фурье, ветровая электростанция, энергосистема, регулирование частоты и мощности.

Дубовський С. В., Ленчевський Є. А., Бабін М. Є.  Нові напрямки в реалізації процесів управління поточним режимом навантаження ОЕС України Дубовський С. В., Ленчевський Є. А., Бабін М. Є. Нові напрямки в реалізації процесів управління поточним режимом навантаження ОЕС України

популярний!
Збірник №: 1 (32) 2013 р.
Розмір файлу: 818.7 Кбайт
Скачувань: 4119
Незбалансованість структури генеруючих потужностей в ОЕС України із достатньо низьким рівнем маневрових потужностей ГЕС і ГАЕС перешкоджає регулюванню добового графіка навантаження, проходженню нічних провалів навантаження, забезпеченню аварійних та частотних резервів, що призводить до зниження стійкості і надійності роботи ОЕС України. За цих умов регулювання значної частини діапазону добового графіка навантаження здійснюється вугільними блоками ТЕС, потужністю 200–300 МВт, що були спроектовані для базового режиму навантаження з діапазоном регулювання 20–30% від номінальної потужності. Щоденно диспетчерами станцій відключається до 10 енергоблоків для проходження нічного провалу навантаження енергосистеми, із подальшим їх включенням до мережі на ранковий та вечірній максимуми навантаження, що приводить до значних перевитрат палива (до 300 тис. тонн умовного палива на рік). Кількість пусків-зупинок вугільних енергоблоків цілої низки ТЕС значно перевищує кількість, дозволену заводом-виробником. За існуючих статистичних даних кількість виходу з ладу турбогенераторів маневрових енергоблоків ТЕС у 3-4 рази вища, ніж для енергоблоків, що працюють у базовому режимі.
У зв’язку з цим, у роботі розглянуто нові напрямки реалізації процесів управління режимом навантаження енергосистеми у нічні години доби, засновані на принципах автоматичного управління потужностями навантаження сучасних електротермічних споживачів-регуляторів. Головною перевагою застосування електротермічних споживачів-регуляторів буде те, що завдяки їх застосуванню у години нічного провалу ГЕН буде створений заданий мінімальний рівень навантаження енергосистеми. Це сприятиме усуненню існуючої проблеми в енергосистемі щодо необхідності тимчасового відключення частини маневрових енергоблоків ТЕС у години нічного провалу навантаження. Крім того, стане можливим зменшити в енергосистемі і загальну кількість енергоблоків ТЕС, що працюють в маневрових режимах, чим сприяти подовженню ресурсу їх роботи.

Ключові слова: маневрові потужності, регіональні енергосистеми, споживачі-регулятори.

Дрьомін В. П., Дрьомін І. В., Шафранович Ю. В. Методологічні аспекти розвитку систем енергозабезпечення регіонів Дрьомін В. П., Дрьомін І. В., Шафранович Ю. В. Методологічні аспекти розвитку систем енергозабезпечення регіонів

популярний!
Збірник №: 1 (32) 2013 р.
Розмір файлу: 464.51 Кбайт
Скачувань: 4335
Однією з головних причин незадовільного розвитку систем енергозабезпечення на базі місцевих паливно-енергетичних ресурсів у регіонах є відсутність наукових розробок та рекомендацій методологічного плану з розробки та виконання відповідних регіональних цільових програм.
Стаття присвячена аналізу методологічних аспектів та передумов для розвитку систем енергозабезпечення регіонів (районів), складових частин проблеми та кінцевих цілей, а також розробленню загальної стратегії та порядку її реалізації силами і можливостями органів місцевого самоврядування в умовах відсутності джерел фінансування.
Конкретизовані такі базові поняття, як «проблема» та «ціль», визначений їх взаємозв’язок з процесом пошуку відповідних рішень. Підкреслена необхідність підготовчого етапу цільової програми, в рамках якого здійснюється організаційне становлення процесу її реалізації. Запропоновані підходи фрагментарного послідовного розвитку та прогресивного фінансування, що забезпечує мінімізацію ризику та виключає невизначеність успішного завершення програми.

Ключові слова: енергозабезпечення, паливно-енергетичні ресурси, цільова програма розвитку, методологія, регіони, фінансове забезпечення.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 2 з 32