Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики

Документи

Щербина Є. В. Математичне моделювання оптимізації розвитку та реконструкції системи газопостачання Щербина Є. В. Математичне моделювання оптимізації розвитку та реконструкції системи газопостачання

популярний!
Збірник №: 1 (1) 1999 р.
Розмір файлу: 302.15 Кбайт
Скачувань: 4285
Запропоновано нелінійну дискретно-неперервну математичну модель для вирішення задачі оптимального планування розвитку та реконструкції системи газопостачання на перспективу.

Ключові слова: система газопостачання, розвиток, реконструкція, оптимальне планування, математична модель.

Шурчкова Ю.О. Світові тенденції в розвитку геотермальної енергетики. Частина 2. Найновіші технології – основа розвитку геотермальної енергетики Шурчкова Ю.О. Світові тенденції в розвитку геотермальної енергетики. Частина 2. Найновіші технології – основа розвитку геотермальної енергетики

популярний!
Збірник №: 1 (56) 2019 р.
Розмір файлу: 331.43 Кбайт
Скачувань: 128
Розглянуто стан геотермальної енергетики в світі. Сьогодні геотермальні ресурси ідентифіковані майже в 90 країнах, більш, ніж в 80 країнах вони використовуються і спостерігається тенденція розширення світових територій, що використовують тепло земних надр. Основний приріст очікується в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, головним чином в Індонезії, в Східно-Африканської рифтової долини, Центральній і Південній Америці, а також в Сполучених Штатах, Японії, Нової Зеландії. Інтенсивно розвивають свої програми в області геотермальної енергетики Китай, Угорщина, Мексика, Ісландія і Нова Зеландія. Ряд потенційних об’єктів розробляється в Південній Африци. За даними Міжнародного енергетичного агентства частка геотермальної енергетики в загальному енергетичному балансі світу складає близько 0,3% з перспективою росту до 0,5% до 2030 р. Розвиток геотермальної енергетики визначається розробкою новітніх технологій використання низькопотенційних підземних флюїдів і технологій використання високопотенційних носіїв теплоти у вигляді розпечених скельних порід і магми. До інноваційних рішень, які в перспективі можуть знайти широке застосування, можна віднести проекти зі створення гібридних установок, що працюють на геотермальних джерелах в поєднанні з іншими альтернативними джерелами.
Спостерігається тенденція збільшення інвестицій в науково-дослідні та дослідно-промислові розробки, в створення регіональних програм розвитку поновлюваних джерел енергії, що дозволяє прогнозувати зниження собівартості технологій, ризиків їх реалізації та підвищення конкурентоспроможності геотермальної енергетики
Основні проблеми, які стримують широке використання геотермальної енергії: економічно вигідні високопотенціальні ресурси географічно поширені в обмеженій кількості регіонів і не завжди досяжні; геотермальні проекти мають високі ризики, тривалі терміни їх реалізації та вимагають значних інвестицій; в більшості країн, що розвиваються, в країнах Центральної та Східної Європи відсутні узаконені методики оцінки геотермальних ресурсів; невирішені екологічні проблеми.
Популяризацією геотермальної енергетики, координацією досліджень і просуванням геотермальних програм і проектів займається Міжнародне геотермальне співтовариство у вигляді Світового геотермального конгресу, Міжнародної геотермальної асоціації, Європейського геотермального конгресу, Європейської ради з геотермальної енергетики, Європейської геотермальної енергетичної компанії.
Ключові слова: геотермальна, енергетика, проблеми, технології, екологія, конкурентоспроможність.

Шурчкова Ю.О. Світові тенденції в розвитку геотермальної енергетики. Частина 1. Геотермальні ресурси по регіонах світу Шурчкова Ю.О. Світові тенденції в розвитку геотермальної енергетики. Частина 1. Геотермальні ресурси по регіонах світу

популярний!
Збірник №: 4 (55) 2018 р.
Розмір файлу: 331.03 Кбайт
Скачувань: 495

В статті представлено огляди матеріалів про використання геотермічних ресурсів за регіонами світу. Показана залежність ефективності використання геотермічних ресурсів від геофізичних та географічних параметрів кожної області. Приведені дані, в яких країнах геотермальна енергетика розвивається найбільш успішно і для яких цілей застосовується. Лідерами представляються США, Філіппіни, Мексика, Індонезія, Нова Зеландія. Всі ці країни розташовані в областях сучасного вулканізму, в межах «Вогняного кільця», де теплоносій має високі параметри, доступний на поверхні Землі, де витрати на будівництво ГеоТЕС мінімальні і собівартість енергії конкурентноздатна на ринку енергоносіїв. Підкреслюється, що на світових масштабах геотермальна енергетика використовується вкрай мало: частка електроенергії, що отримується за допомогою геотермальних ресурсів, складає всього 0,5%. Її виробляють всього в 24 країнах.
Значно ширше видно пряме використання геотермальної теплоти: для обігріву приміщень, в тому числі, для централізованого теплопостачання, для опалення басейнів, теплиць, кондиціонування, для підігріву відкритого ґрунту, опалення дорожнього покриття, в промислових технологічних процесах, для танення снігу та інших цілей. Наприклад, у столиці Китаю Пекіні просвердллено близько трьохсот свердловин глибиною приблизно в 3 кілометра, з яких надходить вода з температурою до 70 °С, яка використовується для централізованого опалення висотних будинків і для обігріву теплиць. В Ісландії за рахунок геотермальної теплоти забезпечується 90% потреб країн в опалювальних потужностях. На опалення та гаряче водопостачання витрачається майже половина об’єму геотермальної енергії. У паризькому басейні діють 37 циркуляційних систем, що включають 50 установок для централізованого теплопостачання. Теплота поставляється також в теплиці та рибницькі ферми. У 2007 р. був реалізований новий проект циркуляційної системи для теплопостачання паризького аеропорту Орлі. На околицях Парижа 33 геотермальні установки опалюють 170 тис. будинків.

Ключові слова: енергетика, геотермічна, ресурс, континент, теплота, електроенергія, світ.

Шульженко С. В., Костюковський Б. А., Біленко М. С., Нечаєва Т. П. Аналіз доцільності використання різних механізмів державної підтримки розвитку вітроенергетики в умовах України Шульженко С. В., Костюковський Б. А., Біленко М. С., Нечаєва Т. П. Аналіз доцільності використання різних механізмів державної підтримки розвитку вітроенергетики в умовах України

популярний!
Збірник №: 2 (11) 2004 р.
Розмір файлу: 628.4 Кбайт
Скачувань: 4031
Розглянуто питання доцільності використання різних механізмів державної підтримки розвитку вітроенергетики в Україні. Визначено, що найбільш доцільною до реалізації з огляду на нарощування потужності ВЕС у країні є модифікована схема надання інвестиційних субсидій, яка передбачає конкурсний відбір інвестиційних проектів із впровадження ВЕС.

Ключові слова: вітроенергетика, інвестиції, потужність, виробництво електроенергії, Кіотський протокол, механізми державної підтримки розвитку вітроенергетики.

Шульженко С. В. Показники ефективності функціонування та розвитку електричних станцій в умовах ринку Шульженко С. В. Показники ефективності функціонування та розвитку електричних станцій в умовах ринку

популярний!
Збірник №: 2 (20) 2009 р.
Розмір файлу: 595.92 Кбайт
Скачувань: 4381
У статті наведено аналіз особливостей функціонування та розвитку електричних станцій в ринкових умовах. Розглянуті основні техніко-фізичні та техніко-економічні показники, обмеження та переваги використання кожного з них для цілей аналізу ефективності функціонування електростанцій. В якості інтегрального показника ефективності функціонування електростанції запропоновано використовувати середньозважену собівартість виробництва електроенергії. Наведені результати розрахунки середньозваженої собівартості виробництва електроенергії для вітрової електростанції та традиційної вугільної конденсаційної електростанції. Розрахунки виконано з урахуванням невизначеності вхідних даних з використанням методу Монте-Карло.

Ключові слова: техніко-економічні показники, ефективність виробництва електроенергії, середньозважена собівартість електроенергії, електростанція.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 32