Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики

Документи

Щербина Є. В. Математичне моделювання оптимізації розвитку та реконструкції системи газопостачання Щербина Є. В. Математичне моделювання оптимізації розвитку та реконструкції системи газопостачання

популярний!
Збірник №: 1 (1) 1999 р.
Розмір файлу: 302.15 Кбайт
Скачувань: 4620
Запропоновано нелінійну дискретно-неперервну математичну модель для вирішення задачі оптимального планування розвитку та реконструкції системи газопостачання на перспективу.

Ключові слова: система газопостачання, розвиток, реконструкція, оптимальне планування, математична модель.

Шурчкова Ю.О. Світові тенденції в розвитку геотермальної енергетики. Частина 2. Найновіші технології – основа розвитку геотермальної енергетики Шурчкова Ю.О. Світові тенденції в розвитку геотермальної енергетики. Частина 2. Найновіші технології – основа розвитку геотермальної енергетики

популярний!
Збірник №: 1 (56) 2019 р.
Розмір файлу: 331.43 Кбайт
Скачувань: 299
Розглянуто стан геотермальної енергетики в світі. Сьогодні геотермальні ресурси ідентифіковані майже в 90 країнах, більш, ніж в 80 країнах вони використовуються і спостерігається тенденція розширення світових територій, що використовують тепло земних надр. Основний приріст очікується в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, головним чином в Індонезії, в Східно-Африканської рифтової долини, Центральній і Південній Америці, а також в Сполучених Штатах, Японії, Нової Зеландії. Інтенсивно розвивають свої програми в області геотермальної енергетики Китай, Угорщина, Мексика, Ісландія і Нова Зеландія. Ряд потенційних об’єктів розробляється в Південній Африци. За даними Міжнародного енергетичного агентства частка геотермальної енергетики в загальному енергетичному балансі світу складає близько 0,3% з перспективою росту до 0,5% до 2030 р. Розвиток геотермальної енергетики визначається розробкою новітніх технологій використання низькопотенційних підземних флюїдів і технологій використання високопотенційних носіїв теплоти у вигляді розпечених скельних порід і магми. До інноваційних рішень, які в перспективі можуть знайти широке застосування, можна віднести проекти зі створення гібридних установок, що працюють на геотермальних джерелах в поєднанні з іншими альтернативними джерелами.
Спостерігається тенденція збільшення інвестицій в науково-дослідні та дослідно-промислові розробки, в створення регіональних програм розвитку поновлюваних джерел енергії, що дозволяє прогнозувати зниження собівартості технологій, ризиків їх реалізації та підвищення конкурентоспроможності геотермальної енергетики
Основні проблеми, які стримують широке використання геотермальної енергії: економічно вигідні високопотенціальні ресурси географічно поширені в обмеженій кількості регіонів і не завжди досяжні; геотермальні проекти мають високі ризики, тривалі терміни їх реалізації та вимагають значних інвестицій; в більшості країн, що розвиваються, в країнах Центральної та Східної Європи відсутні узаконені методики оцінки геотермальних ресурсів; невирішені екологічні проблеми.
Популяризацією геотермальної енергетики, координацією досліджень і просуванням геотермальних програм і проектів займається Міжнародне геотермальне співтовариство у вигляді Світового геотермального конгресу, Міжнародної геотермальної асоціації, Європейського геотермального конгресу, Європейської ради з геотермальної енергетики, Європейської геотермальної енергетичної компанії.
Ключові слова: геотермальна, енергетика, проблеми, технології, екологія, конкурентоспроможність.

Шурчкова Ю.О. Світові тенденції в розвитку геотермальної енергетики. Частина 1. Геотермальні ресурси по регіонах світу Шурчкова Ю.О. Світові тенденції в розвитку геотермальної енергетики. Частина 1. Геотермальні ресурси по регіонах світу

популярний!
Збірник №: 4 (55) 2018 р.
Розмір файлу: 331.03 Кбайт
Скачувань: 649

В статті представлено огляди матеріалів про використання геотермічних ресурсів за регіонами світу. Показана залежність ефективності використання геотермічних ресурсів від геофізичних та географічних параметрів кожної області. Приведені дані, в яких країнах геотермальна енергетика розвивається найбільш успішно і для яких цілей застосовується. Лідерами представляються США, Філіппіни, Мексика, Індонезія, Нова Зеландія. Всі ці країни розташовані в областях сучасного вулканізму, в межах «Вогняного кільця», де теплоносій має високі параметри, доступний на поверхні Землі, де витрати на будівництво ГеоТЕС мінімальні і собівартість енергії конкурентноздатна на ринку енергоносіїв. Підкреслюється, що на світових масштабах геотермальна енергетика використовується вкрай мало: частка електроенергії, що отримується за допомогою геотермальних ресурсів, складає всього 0,5%. Її виробляють всього в 24 країнах.
Значно ширше видно пряме використання геотермальної теплоти: для обігріву приміщень, в тому числі, для централізованого теплопостачання, для опалення басейнів, теплиць, кондиціонування, для підігріву відкритого ґрунту, опалення дорожнього покриття, в промислових технологічних процесах, для танення снігу та інших цілей. Наприклад, у столиці Китаю Пекіні просвердллено близько трьохсот свердловин глибиною приблизно в 3 кілометра, з яких надходить вода з температурою до 70 °С, яка використовується для централізованого опалення висотних будинків і для обігріву теплиць. В Ісландії за рахунок геотермальної теплоти забезпечується 90% потреб країн в опалювальних потужностях. На опалення та гаряче водопостачання витрачається майже половина об’єму геотермальної енергії. У паризькому басейні діють 37 циркуляційних систем, що включають 50 установок для централізованого теплопостачання. Теплота поставляється також в теплиці та рибницькі ферми. У 2007 р. був реалізований новий проект циркуляційної системи для теплопостачання паризького аеропорту Орлі. На околицях Парижа 33 геотермальні установки опалюють 170 тис. будинків.

Ключові слова: енергетика, геотермічна, ресурс, континент, теплота, електроенергія, світ.

Шурчкова Ю.А. Стартові умови для розвитку геотермальної енергетики в Україні Шурчкова Ю.А. Стартові умови для розвитку геотермальної енергетики в Україні

популярний!
Збірник №: 2 (57) 2019 р.
Розмір файлу: 458.25 Кбайт
Скачувань: 100

У статті подається аналіз сучасного стану геотермальної енергетики в Україні. Розглянуто основні фактори, що визначають розвиток галузі: інформація про ресурси, організаційно-правова основа, державна підтримка і фінансування.
Екологічна ситуація на планеті стрімко погіршується і це викликає серйозну заклопотаність у всьому світі. Тому темпи розвитку відновлюваної енергетики зростають з кожним роком. Ще в 2015 р. уряди 145 країн інвестували великі кошти в галузі використання поновлюваних джерел енергії. І не можна не погодитися з думкою фінансових експертів Financial Times, яке приводить Rentechno (https://rentechno.ua/blog/breaking-point.html), що вже сьогодні мова йде про «Big Green Bang» (великий зелений вибух), як про факт, що відбувся. Ілюструючи і підтверджуючи це, аналіз IEA показує, що ми знаходимося буквально у переломній точці. Уже з 2020 р. починається захід глобальної енергетичної системи на викопному вуглеводневому паливі. Починається епоха домінування відновлюваної енергії ». За даними IRENA за підсумками 2018 р. 33% всіх потужностей в світі виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії: гідроенергетика – 1200 ГВт, вітрова енергетика – 564 ГВт, сонячна енергетика – 480 ГВт, біоенергетика – 121 ГВт, геотермальна енергетика – 13 ГВт, енергія хвиль – 500 МВт. Поновлювані джерела енергії за обсягами виробництва електроенергії наздоганяють вугільні станції. Вперше в історії в США вироблено електроенергії з ВДЕ більше, ніж на вугільних станціях.
В Україні також, в міру можливостей, розвивається альтернативна енергетика. За інформацією Держенергоефективності в 2018 р. потужності генерації з ВДЕ досягли 2 ГВт, які справили 2,8 млрд кВт/год електроенергії або близько 2% від загального обсягу виробництва. У 2018 р. було введено в експлуатацію понад 3139 об'єктів ВДЕ загальною потужністю близько 500 МВт. Але в переліку введених об'єктів немає жодного, котрий використовує геотермальну енергію, яка є найбільш екологічною, найбільш стабільною, з найнижчими експлуатаційними витратами.
Підводячи підсумки аналізу сучасного стану геотермальної енергетики в Україні, можна сказати, що стартові умови для її розвитку оптимістичні, оскільки в країні є значні запаси геотермальної енергії, розташовані на більшій частині її території. Існують чотири артезіанських басейни, де можливий промисловий видобуток нагрітих термальних вод; на великих територіях на доступних глибинах в непроникних гірських масивах акумульовані величезні запаси теплоти; є ряд термоаномальних площ, де в проникаючих колекторах знаходяться перегріті води, які можуть бути використані для створення геотермальних електростанцій. Є досить об'ємне законодавство, що регулює розробку геотермальних проектів, існують численні пільги на виробництво геотермальної енергії. Уряд неодноразово заявляв про підтримку розвитку геотермальної енергетики. Але, як відзначають фахівці Національного енергетичного агентства Ісландії, які в рамках Меморандуму про співпрацю в області геотермальної енергетики проводили аналіз потенціалу геотермальної енергетики України, для розвитку геотермальної енергетики потрібно не тільки законодавче врегулювання, а й наявність розгорнутої інформації про геотермальні родовища, достатнє фінансування, залучення сучасних технологій і передового міжнародного досвіду. Фактори, які гальмують розвиток геотермальної енергетики в Україні, не носять принципового характеру і можна сподіватися, що з підйомом економіки в країні вони будуть подолані і геотермальна енергетика займе гідне місце в списку широко впроваджуваних поновлюваних джерел енергії.
Ключові слова: стартові умови, геотермальна енергетика, інформація, ресурси, законодавство, фінанси.

Шульженко С. В., Костюковський Б. А., Біленко М. С., Нечаєва Т. П. Аналіз доцільності використання різних механізмів державної підтримки розвитку вітроенергетики в умовах України Шульженко С. В., Костюковський Б. А., Біленко М. С., Нечаєва Т. П. Аналіз доцільності використання різних механізмів державної підтримки розвитку вітроенергетики в умовах України

популярний!
Збірник №: 2 (11) 2004 р.
Розмір файлу: 628.4 Кбайт
Скачувань: 4400
Розглянуто питання доцільності використання різних механізмів державної підтримки розвитку вітроенергетики в Україні. Визначено, що найбільш доцільною до реалізації з огляду на нарощування потужності ВЕС у країні є модифікована схема надання інвестиційних субсидій, яка передбачає конкурсний відбір інвестиційних проектів із впровадження ВЕС.

Ключові слова: вітроенергетика, інвестиції, потужність, виробництво електроенергії, Кіотський протокол, механізми державної підтримки розвитку вітроенергетики.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 33