Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики

Документи

Сортувати по : автору | даті | популярності | № збірника | [ по успаданню ]

Азаров С.І. , Сидоренко В.Л. , Задунай О.С.  Огляд стану світової атомної енергетики Азаров С.І. , Сидоренко В.Л. , Задунай О.С. Огляд стану світової атомної енергетики

популярний!
Збірник №: 1 (56) 2019 р.
Розмір файлу: 516.09 Кбайт
Скачувань: 124
Проаналізовано розвиток ядерної енергетики у світі, вплив на нього масштабних аварій на атомних електростанціях, зокрема і на японській «Фукусіма-1». Виділено пріоритетні властивості реакторів під час розробки ядерних енергетичних установок підвищеної безпеки в провідних країнах світу. Приведено статистичні дослідження щодо вікових категорій працюючих енергоблоків. Показано сучасну тенденцію розвитку ядерної енергетики в різних країнах світу, цінову складову світового енергоринку. Підкреслено необхідність підвищення безпеки атомних електростанцій. Зазначено інноваційні технології реакторів III покоління. Наголошено та тому, що ядерна енергетика є найважливішою складовою світового енергобалансу і на даний момент їй немає серйозних альтернатив.
Ключові  слова: ядерна енергетика, атомна енергетика, МАГАТЕ, ядерна енергетична установка, атомна електростанція, безпека.

Шурчкова Ю.О. Світові тенденції в розвитку геотермальної енергетики. Частина 2. Найновіші технології – основа розвитку геотермальної енергетики Шурчкова Ю.О. Світові тенденції в розвитку геотермальної енергетики. Частина 2. Найновіші технології – основа розвитку геотермальної енергетики

популярний!
Збірник №: 1 (56) 2019 р.
Розмір файлу: 331.43 Кбайт
Скачувань: 128
Розглянуто стан геотермальної енергетики в світі. Сьогодні геотермальні ресурси ідентифіковані майже в 90 країнах, більш, ніж в 80 країнах вони використовуються і спостерігається тенденція розширення світових територій, що використовують тепло земних надр. Основний приріст очікується в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, головним чином в Індонезії, в Східно-Африканської рифтової долини, Центральній і Південній Америці, а також в Сполучених Штатах, Японії, Нової Зеландії. Інтенсивно розвивають свої програми в області геотермальної енергетики Китай, Угорщина, Мексика, Ісландія і Нова Зеландія. Ряд потенційних об’єктів розробляється в Південній Африци. За даними Міжнародного енергетичного агентства частка геотермальної енергетики в загальному енергетичному балансі світу складає близько 0,3% з перспективою росту до 0,5% до 2030 р. Розвиток геотермальної енергетики визначається розробкою новітніх технологій використання низькопотенційних підземних флюїдів і технологій використання високопотенційних носіїв теплоти у вигляді розпечених скельних порід і магми. До інноваційних рішень, які в перспективі можуть знайти широке застосування, можна віднести проекти зі створення гібридних установок, що працюють на геотермальних джерелах в поєднанні з іншими альтернативними джерелами.
Спостерігається тенденція збільшення інвестицій в науково-дослідні та дослідно-промислові розробки, в створення регіональних програм розвитку поновлюваних джерел енергії, що дозволяє прогнозувати зниження собівартості технологій, ризиків їх реалізації та підвищення конкурентоспроможності геотермальної енергетики
Основні проблеми, які стримують широке використання геотермальної енергії: економічно вигідні високопотенціальні ресурси географічно поширені в обмеженій кількості регіонів і не завжди досяжні; геотермальні проекти мають високі ризики, тривалі терміни їх реалізації та вимагають значних інвестицій; в більшості країн, що розвиваються, в країнах Центральної та Східної Європи відсутні узаконені методики оцінки геотермальних ресурсів; невирішені екологічні проблеми.
Популяризацією геотермальної енергетики, координацією досліджень і просуванням геотермальних програм і проектів займається Міжнародне геотермальне співтовариство у вигляді Світового геотермального конгресу, Міжнародної геотермальної асоціації, Європейського геотермального конгресу, Європейської ради з геотермальної енергетики, Європейської геотермальної енергетичної компанії.
Ключові слова: геотермальна, енергетика, проблеми, технології, екологія, конкурентоспроможність.

Коберник В.С. Оцінка перспективи використання бурого вугілля на ТЕС України Коберник В.С. Оцінка перспективи використання бурого вугілля на ТЕС України

популярний!
Збірник №: 4 (55) 2018 р.
Розмір файлу: 305.83 Кбайт
Скачувань: 491

Метою статті є визначення перспективи використання бурого вугілля на ТЕС. Для цього проведено порівняння техніко-економічних показників енергоблоків ТЕС з факельним спалюванням кам’яного і бурого вугілля за різними технологіями (надкритичний тиск пари і ультранадкритичний тиск пари) і забезпечують досягнення сучасних норм викидів основних забруднюючих речовин згідно Директиви 2010/75/ЕС. Розрахунки проведені за середньою собівартістю виробленої за життєвий цикл енергії (LCOE), що забезпечує самоокупність джерела виробництва за весь цикл існування. Показник LCOE враховує всі витрати за життєвий цикл. Для проведення розрахунків будівництва нових енергоблоків на теплових електростанціях було використано данні Міжнародного енергетичного агентства і програмно-інформаційний комплекс порівняльної оцінки вартості електричної енергії за життєвий цикл при спалюванні органічного палива в енергетичних установках, розроблений в Інституті загальної енергетики НАН України. Проаналізовано вплив виду і ціни (за формулою «Роттердам+» та без формули) палива на середню вартість електричної енергії за життєвий цикл при впровадженні нових технологій перетворення енергії на ТЕС. Найбільш економічно доцільними з урахуванням характеристик українського кам’яного і бурого вугілля та їх вартості для використання на ТЕС можна вважати пиловугільні енергоблоки надкритичного тиску пари з факельним спалюванням кам’яного вугілля з сіркоочисткою і азотоочисткою. Українське буре вугілля має високу вологість і сірчистість, тому потребує спеціальних технологій термічної переробки. Використання бурого вугілля на ТЕС рекомендується після впровадження на електростанціях установок дроблення і сушіння для покращення його якості (наприклад мікрохвильових).

Ключові слова: теплова електрична станція, надкритичні параметри пари, буре вугілля, вартість електричної енергії.

Шурчкова Ю.О. Світові тенденції в розвитку геотермальної енергетики. Частина 1. Геотермальні ресурси по регіонах світу Шурчкова Ю.О. Світові тенденції в розвитку геотермальної енергетики. Частина 1. Геотермальні ресурси по регіонах світу

популярний!
Збірник №: 4 (55) 2018 р.
Розмір файлу: 331.03 Кбайт
Скачувань: 495

В статті представлено огляди матеріалів про використання геотермічних ресурсів за регіонами світу. Показана залежність ефективності використання геотермічних ресурсів від геофізичних та географічних параметрів кожної області. Приведені дані, в яких країнах геотермальна енергетика розвивається найбільш успішно і для яких цілей застосовується. Лідерами представляються США, Філіппіни, Мексика, Індонезія, Нова Зеландія. Всі ці країни розташовані в областях сучасного вулканізму, в межах «Вогняного кільця», де теплоносій має високі параметри, доступний на поверхні Землі, де витрати на будівництво ГеоТЕС мінімальні і собівартість енергії конкурентноздатна на ринку енергоносіїв. Підкреслюється, що на світових масштабах геотермальна енергетика використовується вкрай мало: частка електроенергії, що отримується за допомогою геотермальних ресурсів, складає всього 0,5%. Її виробляють всього в 24 країнах.
Значно ширше видно пряме використання геотермальної теплоти: для обігріву приміщень, в тому числі, для централізованого теплопостачання, для опалення басейнів, теплиць, кондиціонування, для підігріву відкритого ґрунту, опалення дорожнього покриття, в промислових технологічних процесах, для танення снігу та інших цілей. Наприклад, у столиці Китаю Пекіні просвердллено близько трьохсот свердловин глибиною приблизно в 3 кілометра, з яких надходить вода з температурою до 70 °С, яка використовується для централізованого опалення висотних будинків і для обігріву теплиць. В Ісландії за рахунок геотермальної теплоти забезпечується 90% потреб країн в опалювальних потужностях. На опалення та гаряче водопостачання витрачається майже половина об’єму геотермальної енергії. У паризькому басейні діють 37 циркуляційних систем, що включають 50 установок для централізованого теплопостачання. Теплота поставляється також в теплиці та рибницькі ферми. У 2007 р. був реалізований новий проект циркуляційної системи для теплопостачання паризького аеропорту Орлі. На околицях Парижа 33 геотермальні установки опалюють 170 тис. будинків.

Ключові слова: енергетика, геотермічна, ресурс, континент, теплота, електроенергія, світ.

Згуровець О.В. Вплив зони нечутливості та швидкодії регулятора на процес стабілізації частоти в енергосистемі з потужними вітровими електростанціями та акумуляторними батареями Згуровець О.В. Вплив зони нечутливості та швидкодії регулятора на процес стабілізації частоти в енергосистемі з потужними вітровими електростанціями та акумуляторними батареями

популярний!
Збірник №: 3 (54) 2018 р.
Розмір файлу: 596.14 Кбайт
Скачувань: 1059

В даній роботі розглянуто процес регулювання частоти та потужності в системі з потужною вітровою електростанцією та акумуляторною батареєю, що можуть бути використані в комплексі для компенсації змін потужності та підтримки частоти на заданому рівні з різними значеннями зони нечутливості та швидкодії регулятора контуру автоматичного регулювання частоти. Дослідження впливу зони нечутливості та швидкодії регулятора на процес регуляції частоти проведено за допомогою математичного моделювання на агрегованій енергосистемі, що мала в своєму складі крім вітрової електростанції та акумуляторної батареї, теплову, атомну та гідроелектростанцію, та враховувала втрати і задані обмеження. Проведений аналіз результатів моделювання показав, що акумуляторна батарея, введена в контур регулювання частоти і потужності, надійно підтримує частоту в системі з її відхиленням, що не перевищує по модулю половини ширини зони нечутливості регулятора. Встановлено, що точність регулювання частоти в системі залежить від швидкодії регулятора. Віднайдено порогове значення його швидкодії, при зменшенні якого відхилення частоти виходить за межі зони нечутливості. Зменшення швидкодії регулятора призводить до погіршення точності регулювання частоти пропорційно збільшенню зони нечутливості.

Ключові слова: математична модель, зона нечутливості, об’єднана енергосистема, вітрова електростанція, акумуляторна батарея, регулювання частоти, швидкодія регулятора.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 32