Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики

Документи

Сортувати по : автору | даті | популярності | № збірника | [ по успаданню ]

Згуровець О.В. Вплив зони нечутливості та швидкодії регулятора на процес стабілізації частоти в енергосистемі з потужними вітровими електростанціями та акумуляторними батареями Згуровець О.В. Вплив зони нечутливості та швидкодії регулятора на процес стабілізації частоти в енергосистемі з потужними вітровими електростанціями та акумуляторними батареями

популярний!
Збірник №: 3 (54) 2018 р.
Розмір файлу: 3.33 Мбайт
Скачувань: 351

В даній роботі розглянуто процес регулювання частоти та потужності в системі з потужною вітровою електростанцією та акумуляторною батареєю, що можуть бути використані в комплексі для компенсації змін потужності та підтримки частоти на заданому рівні з різними значеннями зони нечутливості та швидкодії регулятора контуру автоматичного регулювання частоти. Дослідження впливу зони нечутливості та швидкодії регулятора на процес регуляції частоти проведено за допомогою математичного моделювання на агрегованій енергосистемі, що мала в своєму складі крім вітрової електростанції та акумуляторної батареї, теплову, атомну та гідроелектростанцію, та враховувала втрати і задані обмеження. Проведений аналіз результатів моделювання показав, що акумуляторна батарея, введена в контур регулювання частоти і потужності, надійно підтримує частоту в системі з її відхиленням, що не перевищує по модулю половини ширини зони нечутливості регулятора. Встановлено, що точність регулювання частоти в системі залежить від швидкодії регулятора. Віднайдено порогове значення його швидкодії, при зменшенні якого відхилення частоти виходить за межі зони нечутливості. Зменшення швидкодії регулятора призводить до погіршення точності регулювання частоти пропорційно збільшенню зони нечутливості.

Ключові слова: математична модель, зона нечутливості, об’єднана енергосистема, вітрова електростанція, акумуляторна батарея, регулювання частоти, швидкодія регулятора.

Єгер Д.О., Лещенко І.Ч. Досвід розвитку газовидобувної галузі США Єгер Д.О., Лещенко І.Ч. Досвід розвитку газовидобувної галузі США

популярний!
Збірник №: 3 (54) 2018 р.
Розмір файлу: 6.66 Мбайт
Скачувань: 357

У статті приведено порівняльний аналіз фактичних з 2000 до 2017 рр. та прогнозних показників енергетичних стратегій 2006 та 2013 років щодо видобутку природного газу в Україні. Досліджено динаміку зміни обсягів видобування та споживання природного газу в світі та у США упродовж 2000–2017 рр. Проаналізовано динаміку змін обсягів видобування у США традиційного і «нетрадиційного» газу. Наведено стан доведених запасів природного газу у покладах різних типів (газових та газоконденсатних родовищ, нафтових родовищ, вугільних басейнів, сланцевих порід та щільних пісковиків) та зв’язок з обсягами його видобування. Досліджено особливості організації видобутку вуглеводнів у США, зокрема присутність малого бізнесу в цій галузі.
Доведено, що важливим елементом державної політики США щодо розвитку нафтогазової галузі є запровадження податкових пільг, найдавнішим з яких вже понад 100 років, а найновішим – трохи більше 10. Показано, що існуюча в країні гнучка система податкових пільг дозволяє рентабельно освоювати родовища та проводити видобуток вуглеводнів, у тому числі й природного газу з важковидобувних запасів (покладів сланцевих порід і щільних пісковиків).
Розглянуто динаміку зміни цін на природний газ та електроенергії для різних категорій споживачів у США протягом 2000–2017 рр. Проаналізовано взаємний вплив обсягів споживання, видобування природного газу і цін на нього на ціни на електроенергію для основних категорій споживачів.
Досвід США, особливо щодо державного стимулювання та підтримки розвитку газовидобувної галузі, необхідно брати до уваги при формуванні прогнозів розвитку цієї галузі в Україні та напрямів їх реалізації.

Ключові слова: обсяги видобування природного газу, ринок природного газу, ціна газу, обсяги споживання, доведені запаси, податкові пільги.

Нечаєва Т.П. Оцінка доцільності впровадження перспективних ядерних реакторів з урахуванням вимог до надійності та екологічності функціонування ОЕС України Нечаєва Т.П. Оцінка доцільності впровадження перспективних ядерних реакторів з урахуванням вимог до надійності та екологічності функціонування ОЕС України

популярний!
Збірник №: 1 (52) 2018 р.
Розмір файлу: 7.54 Мбайт
Скачувань: 654

Визначено пріоритетні напрями розвитку атомної енергетики України з використанням перспективних ядерних реакторів з урахуванням необхідності їх використання у маневрених режимах роботи для забезпечення стійкості і надійності ОЕС України. Оцінено економічну ефективність впровадження атомних технологій та технологій на органічному паливі, працюючих в маневрених режимах, яка засвідчила доцільність використання перспективних малих модульних реакторів в умовах зростання вимог щодо низьковуглецевого розвитку країни.

Ключові слова: атомна енергетика, маневрування, малі модульні реактори, технологія, середньозважена собівартість виробництва електроенергії.

Азаров С.І., Сидоренко В.Л., Задунай О.С. Застосування системного аналізу в сфері поводження з радіоактивними відходами Азаров С.І., Сидоренко В.Л., Задунай О.С. Застосування системного аналізу в сфері поводження з радіоактивними відходами

популярний!
Збірник №: 2 (53) 2018 р.
Розмір файлу: 7.09 Мбайт
Скачувань: 808

Обґрунтовано доцільність застосування прикладного системного аналізу для дослідження поводження з радіоактивними відходами в Україні. Адаптовано процедури аналізу. Визначено послідовність його проведення. Приведено системно-структурну ідентифікацію радіаційно небезпечних об'єктів. Визначено групи параметрів для моделювання та здійснено добір даних для їх обчислення.

Ключові слова: системний аналіз, радіаційно небезпечний об'єкт, радіоактивні відходи, АЕС.

Лебідь М.В. Аналіз ринкових механізмів регулювання викидів парникових газів у світі та їх врахування в існуючих моделях прогнозування розвитку енергетики Лебідь М.В. Аналіз ринкових механізмів регулювання викидів парникових газів у світі та їх врахування в існуючих моделях прогнозування розвитку енергетики

популярний!
Збірник №: 1 (52) 2018 р.
Розмір файлу: 5.98 Мбайт
Скачувань: 890

У статті представлено огляд системи торгівлі квотами на викиди парникових газів. Наявний досвід показує, що за умови правильно впровадженої системи торгівля квотами на викиди може бути ефективним, надійним і прозорим інструментом для досягнення економічно ефективних скорочень викидів парникових газів. Водночас досягається мобілізація представників приватного сектору, залучаються інвестиції та активізується міжнародне співробітництво. Найбільша з таких систем діє в Європейському Союзі з 2005 р. Угодою про асоціацію між Україною та ЄС у сфері екологічної безпеки та сталого розвитку передбачено впровадження подібної системи в Україні. В статі надано огляд моделей, що використовуються для моделювання розвитку енергетики, зокрема ціни на викиди. Автор спирається на концептуальний аналіз та на деякі найбільш практичні уроки, отримані станом на сьогодні внаслідок впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів у Європейському Союзі та по всьому світі.

Ключові слова: торгівля, квота, ринкові механізми, парникові гази, ціна, моделі прогнозування.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 31