Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики

Документи

Сортувати по : автору | даті | популярності | № збірника | [ по успаданню ]

Шурчкова Ю.О. Світові тенденції в розвитку геотермальної енергетики. Частина 1. Геотермальні ресурси по регіонах світу Шурчкова Ю.О. Світові тенденції в розвитку геотермальної енергетики. Частина 1. Геотермальні ресурси по регіонах світу

популярний!
Збірник №: 4 (55) 2018 р.
Розмір файлу: 331.03 Кбайт
Скачувань: 284

В статті представлено огляди матеріалів про використання геотермічних ресурсів за регіонами світу. Показана залежність ефективності використання геотермічних ресурсів від геофізичних та географічних параметрів кожної області. Приведені дані, в яких країнах геотермальна енергетика розвивається найбільш успішно і для яких цілей застосовується. Лідерами представляються США, Філіппіни, Мексика, Індонезія, Нова Зеландія. Всі ці країни розташовані в областях сучасного вулканізму, в межах «Вогняного кільця», де теплоносій має високі параметри, доступний на поверхні Землі, де витрати на будівництво ГеоТЕС мінімальні і собівартість енергії конкурентноздатна на ринку енергоносіїв. Підкреслюється, що на світових масштабах геотермальна енергетика використовується вкрай мало: частка електроенергії, що отримується за допомогою геотермальних ресурсів, складає всього 0,5%. Її виробляють всього в 24 країнах.
Значно ширше видно пряме використання геотермальної теплоти: для обігріву приміщень, в тому числі, для централізованого теплопостачання, для опалення басейнів, теплиць, кондиціонування, для підігріву відкритого ґрунту, опалення дорожнього покриття, в промислових технологічних процесах, для танення снігу та інших цілей. Наприклад, у столиці Китаю Пекіні просвердллено близько трьохсот свердловин глибиною приблизно в 3 кілометра, з яких надходить вода з температурою до 70 °С, яка використовується для централізованого опалення висотних будинків і для обігріву теплиць. В Ісландії за рахунок геотермальної теплоти забезпечується 90% потреб країн в опалювальних потужностях. На опалення та гаряче водопостачання витрачається майже половина об’єму геотермальної енергії. У паризькому басейні діють 37 циркуляційних систем, що включають 50 установок для централізованого теплопостачання. Теплота поставляється також в теплиці та рибницькі ферми. У 2007 р. був реалізований новий проект циркуляційної системи для теплопостачання паризького аеропорту Орлі. На околицях Парижа 33 геотермальні установки опалюють 170 тис. будинків.

Ключові слова: енергетика, геотермічна, ресурс, континент, теплота, електроенергія, світ.

Коберник В.С. Оцінка перспективи використання бурого вугілля на ТЕС України Коберник В.С. Оцінка перспективи використання бурого вугілля на ТЕС України

популярний!
Збірник №: 4 (55) 2018 р.
Розмір файлу: 305.83 Кбайт
Скачувань: 286

Метою статті є визначення перспективи використання бурого вугілля на ТЕС. Для цього проведено порівняння техніко-економічних показників енергоблоків ТЕС з факельним спалюванням кам’яного і бурого вугілля за різними технологіями (надкритичний тиск пари і ультранадкритичний тиск пари) і забезпечують досягнення сучасних норм викидів основних забруднюючих речовин згідно Директиви 2010/75/ЕС. Розрахунки проведені за середньою собівартістю виробленої за життєвий цикл енергії (LCOE), що забезпечує самоокупність джерела виробництва за весь цикл існування. Показник LCOE враховує всі витрати за життєвий цикл. Для проведення розрахунків будівництва нових енергоблоків на теплових електростанціях було використано данні Міжнародного енергетичного агентства і програмно-інформаційний комплекс порівняльної оцінки вартості електричної енергії за життєвий цикл при спалюванні органічного палива в енергетичних установках, розроблений в Інституті загальної енергетики НАН України. Проаналізовано вплив виду і ціни (за формулою «Роттердам+» та без формули) палива на середню вартість електричної енергії за життєвий цикл при впровадженні нових технологій перетворення енергії на ТЕС. Найбільш економічно доцільними з урахуванням характеристик українського кам’яного і бурого вугілля та їх вартості для використання на ТЕС можна вважати пиловугільні енергоблоки надкритичного тиску пари з факельним спалюванням кам’яного вугілля з сіркоочисткою і азотоочисткою. Українське буре вугілля має високу вологість і сірчистість, тому потребує спеціальних технологій термічної переробки. Використання бурого вугілля на ТЕС рекомендується після впровадження на електростанціях установок дроблення і сушіння для покращення його якості (наприклад мікрохвильових).

Ключові слова: теплова електрична станція, надкритичні параметри пари, буре вугілля, вартість електричної енергії.

Згуровець О.В. Вплив зони нечутливості та швидкодії регулятора на процес стабілізації частоти в енергосистемі з потужними вітровими електростанціями та акумуляторними батареями Згуровець О.В. Вплив зони нечутливості та швидкодії регулятора на процес стабілізації частоти в енергосистемі з потужними вітровими електростанціями та акумуляторними батареями

популярний!
Збірник №: 3 (54) 2018 р.
Розмір файлу: 596.14 Кбайт
Скачувань: 677

В даній роботі розглянуто процес регулювання частоти та потужності в системі з потужною вітровою електростанцією та акумуляторною батареєю, що можуть бути використані в комплексі для компенсації змін потужності та підтримки частоти на заданому рівні з різними значеннями зони нечутливості та швидкодії регулятора контуру автоматичного регулювання частоти. Дослідження впливу зони нечутливості та швидкодії регулятора на процес регуляції частоти проведено за допомогою математичного моделювання на агрегованій енергосистемі, що мала в своєму складі крім вітрової електростанції та акумуляторної батареї, теплову, атомну та гідроелектростанцію, та враховувала втрати і задані обмеження. Проведений аналіз результатів моделювання показав, що акумуляторна батарея, введена в контур регулювання частоти і потужності, надійно підтримує частоту в системі з її відхиленням, що не перевищує по модулю половини ширини зони нечутливості регулятора. Встановлено, що точність регулювання частоти в системі залежить від швидкодії регулятора. Віднайдено порогове значення його швидкодії, при зменшенні якого відхилення частоти виходить за межі зони нечутливості. Зменшення швидкодії регулятора призводить до погіршення точності регулювання частоти пропорційно збільшенню зони нечутливості.

Ключові слова: математична модель, зона нечутливості, об’єднана енергосистема, вітрова електростанція, акумуляторна батарея, регулювання частоти, швидкодія регулятора.

Єгер Д.О., Лещенко І.Ч. Досвід розвитку газовидобувної галузі США Єгер Д.О., Лещенко І.Ч. Досвід розвитку газовидобувної галузі США

популярний!
Збірник №: 3 (54) 2018 р.
Розмір файлу: 444.58 Кбайт
Скачувань: 683

У статті приведено порівняльний аналіз фактичних з 2000 до 2017 рр. та прогнозних показників енергетичних стратегій 2006 та 2013 років щодо видобутку природного газу в Україні. Досліджено динаміку зміни обсягів видобування та споживання природного газу в світі та у США упродовж 2000–2017 рр. Проаналізовано динаміку змін обсягів видобування у США традиційного і «нетрадиційного» газу. Наведено стан доведених запасів природного газу у покладах різних типів (газових та газоконденсатних родовищ, нафтових родовищ, вугільних басейнів, сланцевих порід та щільних пісковиків) та зв’язок з обсягами його видобування. Досліджено особливості організації видобутку вуглеводнів у США, зокрема присутність малого бізнесу в цій галузі.
Доведено, що важливим елементом державної політики США щодо розвитку нафтогазової галузі є запровадження податкових пільг, найдавнішим з яких вже понад 100 років, а найновішим – трохи більше 10. Показано, що існуюча в країні гнучка система податкових пільг дозволяє рентабельно освоювати родовища та проводити видобуток вуглеводнів, у тому числі й природного газу з важковидобувних запасів (покладів сланцевих порід і щільних пісковиків).
Розглянуто динаміку зміни цін на природний газ та електроенергії для різних категорій споживачів у США протягом 2000–2017 рр. Проаналізовано взаємний вплив обсягів споживання, видобування природного газу і цін на нього на ціни на електроенергію для основних категорій споживачів.
Досвід США, особливо щодо державного стимулювання та підтримки розвитку газовидобувної галузі, необхідно брати до уваги при формуванні прогнозів розвитку цієї галузі в Україні та напрямів їх реалізації.

Ключові слова: обсяги видобування природного газу, ринок природного газу, ціна газу, обсяги споживання, доведені запаси, податкові пільги.

Нечаєва Т.П. Оцінка доцільності впровадження перспективних ядерних реакторів з урахуванням вимог до надійності та екологічності функціонування ОЕС України Нечаєва Т.П. Оцінка доцільності впровадження перспективних ядерних реакторів з урахуванням вимог до надійності та екологічності функціонування ОЕС України

популярний!
Збірник №: 1 (52) 2018 р.
Розмір файлу: 327.05 Кбайт
Скачувань: 1011

Визначено пріоритетні напрями розвитку атомної енергетики України з використанням перспективних ядерних реакторів з урахуванням необхідності їх використання у маневрених режимах роботи для забезпечення стійкості і надійності ОЕС України. Оцінено економічну ефективність впровадження атомних технологій та технологій на органічному паливі, працюючих в маневрених режимах, яка засвідчила доцільність використання перспективних малих модульних реакторів в умовах зростання вимог щодо низьковуглецевого розвитку країни.

Ключові слова: атомна енергетика, маневрування, малі модульні реактори, технологія, середньозважена собівартість виробництва електроенергії.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 32