Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики

Документи

Білодід В. Д. Оцінювання ефективності енергетичних технологій за методологією визначення повних енергетичних витрат Білодід В. Д. Оцінювання ефективності енергетичних технологій за методологією визначення повних енергетичних витрат

популярний!
Збірник №: 3 (30) 2012 р.
Розмір файлу: 419.75 Кбайт
Скачувань: 4589
Запропоновано оцінювати ефективність енергетичних технологій (установок) за значеннями абсолютної енергетичної віддачі, як різниці між наявним потенціалом та затратами енергії, які визначаються сумою витрат енергії на створення, експлуатацію та утилізацію енергоустановки. Висвітлено положення методики оцінки ефективності технологій за показниками повних енергетичних витрат та методики визначення енергетичних витрат за статтями, які не визначаються існуючими стандартами.
У якості показника, який може бути застосований для порівняння принципово різних технологій та установок, запропоновано використовувати коефіцієнт енергетичної ефективності, який являє собою відношення повної енергетичної продуктивності установки за термін існування до величини повних енергетичних витрат, пов’язаних із створенням систем та установок, їх експлуатацією та обслуговуванням, а також з ліквідацією у кінцевому підсумку.
На прикладах окремих технологій використання енергії з відновлюваних джерел показано, що не всі вони у сьогоднішніх умовах є доцільними для використання. Розглянуто ряд технологій (СЕС (теплові), ГеоТЕС, біоетанол і частково біодизельне паливо) та показано, що вони є ще проблемними і потребують вдосконалення з метою зниження витрат енергії на їх створення, експлуатацію та ліквідацію залишків обладнання після закінчення терміну експлуатації, оскільки за розрахунками витрати енергії на їх створення більші ніж віддача енергії від них за час експлуатації.

Ключові слова: енергетична ефективність, повні енергетичні затрати, сонячні термодинамічні електростанції, коефіцієнт енергетичної ефективності.

Бабенко Г. О., Кібовський С. О. Проблеми енергозабезпечення і шляхи їх вирішення в автономній Республіці Крим Бабенко Г. О., Кібовський С. О. Проблеми енергозабезпечення і шляхи їх вирішення в автономній Республіці Крим

популярний!
Збірник №: 2 (7) 2002 р.
Розмір файлу: 644.26 Кбайт
Скачувань: 4430
Розглянуто стан ресурсо- енергозабезпечення Автономної Республіки Крим і визначено основні напрями зниження витрат енергоресурсів при впровадженні організаційних і маловитратних заходів, технологій, устаткування, а також при використанні нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії.

Ключові слова: енергоспоживання, енергозабезпечення, енергозберігаючі заходи, енергозберігаючі технологи, енергоефективність.

Бикова Є. В., Кіорсак М. В., Постолатій В. М. Розвиток генеруючих потужностей у Молдавській енергетичній системі на базі використання парогазових установок Бикова Є. В., Кіорсак М. В., Постолатій В. М. Розвиток генеруючих потужностей у Молдавській енергетичній системі на базі використання парогазових установок

популярний!
Збірник №: 1 (8) 2003 р.
Розмір файлу: 694.73 Кбайт
Скачувань: 4352
Обґрунтовано доцільність додаткового вводу нових потужностей для комбінованого вироблення електричної та теплової енергії в певних містах і населених пунктах Республіки Молдова шляхом спорудження сучасних парогазових установок. Це дозволить підвищити ефективність використання імпортованого природного газу орієнтовно на 20%, а також забезпечити необхідний баланс електричної потужності та зменшення втрат у мережах. Наведено результати розрахунків для 40 міст і населених пунктів, здійснено вибір потужності ПГУ загальною електричною потужністю - 1140 МВт і тепловою - 860 Гкал/год.

Ключові слова: парогазові установки, комбіноване вироблення електричної та теплової енергії, баланс електричної потужності.

Блінов І. В., Парус Є. В. Зниження маржинальних цін на біржі електроенергії за рахунок оптимізаційного розподілу цінонезалежних пропозицій виробників Блінов І. В., Парус Є. В. Зниження маржинальних цін на біржі електроенергії за рахунок оптимізаційного розподілу цінонезалежних пропозицій виробників

популярний!
Збірник №: 4 (27) 2011 р.
Розмір файлу: 457.91 Кбайт
Скачувань: 4363
Одним з центральних сегментів конкурентної моделі ринку електроенергії, впровадження якої здійснюється сьогодні і в Україні, є «ринок на добу наперед» (РДН), функціонування якого забезпечується на біржі електроенергії. Для реалізації РДН на біржі електроенергії розв’язується математична задача визначення балансу між попитом та пропозицією на електроенергію на основі визначення точки перетину кривих попиту та пропозиції щодо купівлі-продажу електроенергії, шляхом розрахунку результату двостороннього аукціону. Метою двостороннього аукціону є досягнення максимуму «функції добробуту» РДН при визначенні маржинальної ціни (МЦ) та рівноважного обсягу електроенергії для кожного розрахункового періоду. Крім максимізації сумарного добробуту, метою РДН є збільшення ліквідності біржі та зниження цін на електроенергію на ринку електроенергії в цілому за рахунок зменшення обсягів торгівлі електроенергією на балансуючому ринку.
Зважаючи на зазначене вище, у статті наведено розроблений метод мінімізації рівня МЦ на РДН за рахунок оптимізаційного розподілу цінонезалежних пропозицій виробників електроенергії, який дозволяє забезпечити рівномірне зниження МЦ на РДН в години доби з найбільшою ціною на електроенергію, а також забезпечити збільшення ліквідності біржі, що, в свою чергу, впливає на зменшення обсягів торгів балансуючого ринку по апріорі більшими цінами і приводить до зниження цін на конкурентному ринку електроенергії в цілому.

Ключові слова: ринок двосторонніх договорів, біржа, аукціон електроенергії, мінімізація ціни.

Богомолець Т. В., Симборський А. І., Бондаревська І. М. Аналіз динаміки прямих енерговитрат на виробництво експортованої продукції хімічної промисловості Богомолець Т. В., Симборський А. І., Бондаревська І. М. Аналіз динаміки прямих енерговитрат на виробництво експортованої продукції хімічної промисловості

популярний!
Збірник №: 1 (13) 2006 р.
Розмір файлу: 73.74 Кбайт
Скачувань: 4319
Наведено динаміку основних видів експортованої продукції хімічної промисловості та їх енергоємність за прямими витратами енергоресурсів за 1996-2003 роки.

Ключові слова: експорт, енергоресурси, хімічна продукція, енергоємність.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 3 з 33