Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Зміст наукового збірника №3 (54), 2018 рік

Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
Нечаєва Т.П.
Модель та структура довгострокового розвитку генеруючих потужностей електроенергетичної системи з урахуванням динаміки вводу-вибуття потужностей та зміни їх техніко-економічних показників
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 3(54):5-9

Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів
Куц Г.О., Маляренко О.Є., Майстренко Н.Ю., Станиціна В.В.
Визначення прогнозного попиту на теплову енергію комплексним методом з урахуванням потенціалу енергозбереження
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 3(54):10-15
Макаров В.М., Перов М.О.
Оцінка стану вугільної промисловості на тимчасово окупованих територіях Донбасу
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 3(54):16-22

Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
Єгер Д.О., Лещенко І.Ч.
Досвід розвитку газовидобувної галузі США
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 3(54):23-30
Згуровець О.В.
Вплив зони нечутливості та швидкодії регулятора на процес стабілізації частоти в енергосистемі з потужними вітровими електростанціями та акумуляторними батареями
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 3(54):31-35

Системний аналіз енергозберігаючих технологій та оптимізація енергоємних виробництв
Білодід В.Д.
Визначення ефективності вироблення електричної енергії атомними електростанціями за методологією повних енергетичних витрат. Частина 2. Витрати енергії на ядерне паливо
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 3(54):36-41
Кєсова Л.О., Коберник В.С., Соколовська І.С.
Оцінка ефективності впровадження парогазових і ЦКШ-технологій на ТЕС України
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 3(54):42-47

Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
Шрайбер О.А.
Визначення економічної ефективності схем термохімічної регенерації для теплових двигунів
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 3(54):48-53
Дерій В.О.
Особливості спільної роботи систем централізованого теплопостачання та електричних теплогенераторів при регулюванні ними навантаження ОЕС України
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 3(54):54-59