Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Зміст наукового збірника №2 (53), 2018 рік

Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
Каплін М.І., Білан Т.Р.
Балансово-оптимізаційна модель паливозабезпечення теплової енергетики на основі мережного подання варіантів роботи електричних станцій
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 2(53):5-14
Кулик М.М., Дрьомін І.В., Згуровець О.В.
Дослідження режимів роботи об’єднаних енергосистем з потужними вітровими електростанціями та акумуляторними батареями
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 2(53):15-20

Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів
Станиціна В.В.
Прогнозна потреба у паливно-енергетичних ресурсах у виробництві деяких видів енергоємної хімічної продукції
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 2(53):21-27

Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
Азаров С.І., Сидоренко В.Л., Задунай О.С.
Застосування системного аналізу в сфері поводження з радіоактивними відходами
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 2(53):28-35

Системний аналіз енергозберігаючих технологій та оптимізація енергоємних виробництв
Білодід В.Д.
Визначення ефективності вироблення електричної енергії атомними електростанціями за методологією повних енергетичних витрат. Частина 1. Витрати енергії на будівництво
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 2(53):36-44
Соколовська І.С.
Удосконалення нормативного забезпечення щодо теплових насосів як механізм імплементації європейських директив
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 2(53):45-50
Перов М.О., Макаров В.М., Новицький І.Ю.
Напрями модернізації вуглепереробної промисловості на базі прогресивних технологій збагачення вугілля
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 2(53):51-59

Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
Кєсова Л.О., Горський В.В.
Підвищення ефективності роботи ТЕЦ із застосуванням маловитратних технологій
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 2(53):60-64

Надійність експлуатації та безпека функціонування енергетичних об'єктів і систем
Черноусенко О.Ю., Риндюк Д.В., Пешко В.А.
Особливості продовження експлуатації роторів високого та середнього тиску турбіни К-200-130 Луганської ТЕС
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 2(53):65-70
Клевцов С.В.
Концепція з управління запасами безпеки енергоблоків атомних станцій
Мова: російська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 2(53):71-76