Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Зміст наукового збірника №1 (52), 2018 рік

Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
Каплін М.І., Макаров В.М., Білан Т.Р.
Балансово-оптимізаційна модель взаємодії енергетики з паливними галузями ПЕК України з урахуванням європейських екологічних норм
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 1(52):5-11
Кулик М.М.
Нові моделі рівноважних цін в теорії міжгалузевого балансу
Мова: англійська, російська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 1(52):12-23

Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів
Маляренко О.Є.
Методичний підхід до визначення прогнозної структури енергоспоживання на основі комплексного методу
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 1(52):24-31
Майстренко Н.Ю.
Прогнозування рівнів споживання ПЕР у переробній промисловості з урахуванням загального структурного потенціалу енергозбереження
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 1(52):32-40

Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
Нечаєва Т.П.
Оцінка доцільності впровадження перспективних ядерних реакторів з урахуванням вимог до надійності та екологічності функціонування ОЕС України
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 1(52):41-50
Лебідь М.В.
Аналіз ринкових механізмів регулювання викидів парникових газів у світі та їх врахування в існуючих моделях прогнозування розвитку енергетики
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 1(52):51-58

Системний аналіз енергозберігаючих технологій та оптимізація енергоємних виробництв
Кєсова Л.О., Кравчук Г.В.
Перспективні заходи утилізації золошлакових відходів ТЕС
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 1(52):59-64