Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Зміст журналів

2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
2000 рік
1999 рік


Зміст наукового збірника №1 (52), 2018 рік

Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
Каплін М.І., Макаров В.М., Білан Т.Р.
Балансово-оптимізаційна модель взаємодії енергетики з паливними галузями ПЕК України з урахуванням європейських екологічних норм
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 1(52):5-11
Кулик М.М.
Нові моделі рівноважних цін в теорії міжгалузевого балансу
Мова: англійська, російська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 1(52):12-23

Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів
Маляренко О.Є.
Методичний підхід до визначення прогнозної структури енергоспоживання на основі комплексного методу
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 1(52):24-31
Майстренко Н.Ю.
Прогнозування рівнів споживання ПЕР у переробній промисловості з урахуванням загального структурного потенціалу енергозбереження
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 1(52):32-40

Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
Нечаєва Т.П.
Оцінка доцільності впровадження перспективних ядерних реакторів з урахуванням вимог до надійності та екологічності функціонування ОЕС України
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 1(52):41-50
Лебідь М.В.
Аналіз ринкових механізмів регулювання викидів парникових газів у світі та їх врахування в існуючих моделях прогнозування розвитку енергетики
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 1(52):51-58

Системний аналіз енергозберігаючих технологій та оптимізація енергоємних виробництв
Кєсова Л.О., Кравчук Г.В.
Перспективні заходи утилізації золошлакових відходів ТЕС
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 1(52):59-64