Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Зміст наукового збірника №4 (51), 2017 рік

Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
Нечаєва Т.П.
Оцінка критичних сценаріїв щодо надходження інвестицій в розвиток об’єктів електроенергетики України
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2017, 4(51):5-14

Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів
Білан Т.Р.
Балансово-оптимізаційна модель визначення обсягів власного видобутку вугілля та його імпортування з урахуванням впливу заходів з модернізації та реконструкції на техніко-економічні показники функціонування вуглевидобувних підприємств
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2017, 4(51):15-22
Куц Г.О., Маляренко О.Є., Станиціна В.В., Богославська О.Ю.
Оцінка стану та прогноз структури палива та енергії для систем теплопостачання України з урахуванням регіональних особливостей
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2017, 4(51):23-32

Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
Білодід В.Д., Ленчевський Є.А.
Моделювання взаємодії комплексу споживачів-регуляторів на основі електричних теплогенераторів в системах теплопостачання в процесах ущільнення графіків навантажень електроенергетичних систем
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2017, 4(51):33-39
Спітковський А.І., Лещенко І.Ч., Лебідь М.В.
Аналіз коефіцієнтів проміжного споживання таблиць «витрати-випуск» за даними статистичних служб України та Євросоюзу
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2017, 4(51):40-51

Системний аналіз енергозберігаючих технологій та оптимізація енергоємних виробництв
Дерій В.О., Згуровець О.В.
Дослідження графіків електричних навантажень енергосистеми для визначення можливостей їх ущільнення шляхом використання електричних теплогенераторів
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2017, 4(51):52-60

Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів
Кєсова Л.О., Побіровський Ю.М., Меренгер П.П.
Підвищення ефективності спалювання низькореакційного вугілля у вихрових пальниках котлів при пилоподачі з високою концентрацією під тиском
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2017, 4(51):61-66

Екологічні аспекти енергетики та захист довкілля
Коберник В.С.
Економічний аналіз використання технологій перетворення енергії на ТЕС України
Мова: українська
Probl. zagal'n. energ. 2017, 4(51):67-72